Bedrijfsuitbreiding
Tips & Valkuilen

Groei is voor nagenoeg elk bedrijf een belangrijke doelstelling. Het kan veel kansen voor jouw bedrijf opleveren, maar let ook op de valkuilen. In dit artikel leest  je er meer over.
De ontwikkeling van een bedrijf verloopt doorgaans volgens een vast patroon: starten, groeien of opschalen, volwassen worden en stoppen. Vroeg of laat krijgen ondernemers te maken met de voor- en nadelen van het uitbreiden van een bedrijf. Bedrijfsuitbreiding biedt je extra opties om meer winst te maken. Ook kan het problemen oplossen, bijvoorbeeld als antwoord op toenemende concurrentie.

Uitbreiden kan op allerlei manieren:

 1. Extra medewerkers aannemen
 2. Meer reclame maken
 3. Samenwerking aangaan
 4. Nieuwe producten of diensten introduceren
 5. E-commerce opstarten of online gaan verkopen
 6. Een ander bedrijf over nemen of fuseren
 7. Nieuwe markten aanboren, bijvoorbeeld in het buitenland
Welke aanpak je ook kiest, onthoud dat groei ook een ontwrichtende kracht kan zijn die je bedrijf op allerlei manieren kan raken. Stel jezelf vooraf minimaal de volgende vragen:

Is dit het juiste moment voor bedrijfsuitbreiding?


Check bij jezelf of de volgende indicatoren op groen staan:

 • De vraag naar jouw producten/diensten groeit gestaag
 • Elk jaar maakt je een gezonde winst
 • De kosten heb je onder controle. Je bent niet bang voor verrassingen
 • Je beschikt voor de uitbreiding over genoeg geld, mensen en materieel
 • Als je extra geld nodig heeft, kun je op de medewerking van banken of investeerders rekenen

Wat zijn de voordelen van het uitbreiden van je bedrijf?


Door uit te breiden maakt je je bedrijf weerbaarder voor externe risico's, zoals concurrentie of technologische veranderingen. Ook kan groei de financiële levensvatbaarheid van je bedrijf versterken. Zo zijn grotere bedrijven vaak aantrekkelijker voor investeerders en geldschieters.

Meer specifieke voordelen van het uitbreiden van je bedrijf:

 • Een groter en diverser klantenbestand maakt je bedrijf minder kwetsbaar voor die ene grote klant die afhaakt.
 • Door schaalvergroting kun je risico’s beter spreiden. Door op meerdere markten te opereren of door verschillende producten te voeren, kun je de kosten spreiden en de kosten per klant verlagen.
 • Door schaalvergroting kun je efficiënter inkopen en je marketingkosten spreiden over grotere verkoopaantallen.
 • Een groter bedrijf geeft je meer marktinvloed. Je staat sterker bij het bepalen van de marktprijs die je wilt hanteren.

Wat zijn de nadelen van het uitbreiden van een bedrijf?


Enkele veelvoorkomende nadelen van het uitbreiden van een bedrijf zijn:

 • Behoefte aan extra werkkapitaal. Mogelijk moet je geld lenen om een nieuw pand te kopen of je machinepark uit te breiden.
 • Meer kapitaal nodig om de business te runnen. Een groter bedrijf vereist doorgaans meer personeel, meer faciliteiten of apparaten en hogere investeringen.
 • Verlies van controle. Door de groei van je bedrijf is het nodig taken te delegeren. Mogelijk komen er meerdere vestigingen. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit en een lager moreel van het personeel.
 • Overbelasting. Personeel en machines kunnen de oplopende werkdruk mogelijk niet aan.
 • Groter en eventueel onbekender debiteurenbestand. Kans op toename van het debiteurenrisico is aanwezig wanneer je je  bedrijf uitbreidt. Bij export naar het buitenland kan de onbekende debiteur ook invloed hebben op je cashflow.

Een van de grootste fouten is om te snel uit te breiden. Dit kan je bedrijf in gevaar brengen. Te snelle groei kan alle aspecten van de onderneming onder grote druk zetten. Het kan je zo maar in een neerwaartse spiraal trekken.

Je wilt doen waar je goed in bent en dat is succesvol ondernemen. Of je nu een start-up hebt of een grote multinational draaiende moet houden,
groeien brengt financiële risico’s met zich mee.  

Wij begrijpen dit als geen ander. Daarom voorspellen wij kredietrisico’s en dekken debiteurenrisico’s af zodat jij veilig en verantwoord je bedrijf kunt uitbouwen.