Letter of Credit nodig voor
een project?

Bekijk dan eens Cover One als alternatieve oplossing. Deze kredietverzekering, speciaal voor projecten, bespaart je tijd en geld. Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden.

Wat is een Letter of Credit?

Als je exporteert ben je op zoek naar betalingszekerheid. Een Letter of Credit (L/C) kan hiervoor uitkomst bieden. De bank van jouw buitenlandse klant staat dan garant voor de betaling.

Je kan een Letter of Credit als voorwaarde stellen richting jouw klant. Jouw klant geeft zijn bank de opdracht een L/C te openen. Hierin legt de bank alle betalings- en leveringsvoorwaarden vooraf vast. Je ontvangt de Letter of Credit vervolgens via jouw bank. Daarna regel je de levering en maak je de beschreven documenten op. Deze documenten lever je vervolgens in bij jouw bank. Zij controleren de documenten en leveren deze dan aan bij de bank van jouw klant.

Is er een alternatief voor een Letter of Credit?

Aan een Letter of Credit zijn verschillende voorwaarden verbonden. Hieraan moet jouw bedrijf voldoen, anders zal de bank je geen L/C verstrekken. En je moet voor elke nieuwe levering een Letter of Credit aanvragen. Daarom bieden wij nu een alternatief voor langlopende projecten: Cover One.

Cover One biedt je bescherming tegen het risico van non-betaling binnen 1 project voor maximaal 3 jaar. Gaat jouw klant gedurende de looptijd van het project failliet? Dan keren wij je de schade die jouw bedrijf daardoor oploopt uit. Het belangrijkste voordeel van Cover One is dat je gedurende het hele project beschermd bent. Je hoeft dus niet telkens voor elke afzonderlijke levering een Letter of Credit te regelen. Dit bespaart je TIJD én GELD! 

Informatie over de financiele situatie van jouw klanten

Voordat je een project of contract sluit, vraag je Cover One aan. Wij beordelen jouw klant op onder ander de kredietwaardigheid.

Bij een positief advies ben je verzekerd tegen wanbetaling en politieke risico's gedurende de looptijd van het project.

Incasso is bij sommige kredietverzekeringen onderdeel van de service

Betaalt jouw klant niet gedurende de looptijd van het project? Dan draag je de vordering ter incasso aan ons over.

Ons incassoteam gaat dan aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Wij hebben professionals  aan het werk in meer dan 50 landen.

Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen

Lukt het ook ons incassoteam niet jouw facturen te incasseren? Of gaat jouw klant gedurende de looptijd van het project failliet?

Dan keren wij je de restschade binnen dit project uit tegen het afgesproken dekkingspercentage.

Een Letter of Credit (L/C) is een financieel instrument dat wordt gebruikt in internationale handelstransacties. Het is een garantie van:

 1. De betaling door de koper

  EN
 2. De kredietverstrekker aan de verkoper

Een L/C creëert een betalingsverplichting tussen de bank van de koper en de verkoper. Hierbij garandeert de bank de betaling de verkoper garandeert, zodra aan de voorwaarden van de Letter of Credit is voldaan.

Wanneer de verkoper de vereiste documenten levert en voldoet aan de voorwaarden van de L/C, ontvangt deze de betaling van de bank. Dit biedt zekerheid aan zowel de koper als de verkoper: de betaling vindt pas plaats nadat aan de voorwaarden is voldaan.

De specifieke documenten die nodig zijn voor een Letter of Credit variëren afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden tussen de koper en de verkoper. Over het algemeen omvatten de vereiste documenten voor een L/C:

 • Een ondertekende factuur
 • Een vrachtbrief of ander bewijs van verzending
 • Een certificaat van oorsprong
 • Verzekeringsdocumenten
 • Inspectiecertificaten (indien van toepassing)

Deze documenten dienen als bewijs dat de verkoper aan de voorwaarden van de Letter of Credit heeft voldaan en vormen de basis voor de betaling door de bank.

De kosten van een Letter of Credit zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 • de risico's van de transactie;
 • de kredietwaardigheid van de betrokken partijen;
 • de voorwaarden van de letter of credit. 

De kosten kunnen bestaan uit provisies, vergoedingen voor documentverwerking en eventuele andere kosten die door de uitgevende bank in rekening worden gebracht. Het is belangrijk om de kosten van een Letter of Credit zorgvuldig te evalueren en te onderhandelen als onderdeel van de handelstransactie.

Cover One biedt je bescherming tegen het risico van non-betaling binnen 1 project voor maximaal 3 jaar. Gaat jouw klant gedurende de looptijd van het project failliet? Dan keren wij je de schade die jouw bedrijf daardoor oploopt uit.

Het belangrijkste voordeel van Cover One is dat je gedurende het hele project beschermd bent. Je hoeft dus niet telkens voor elke afzonderlijke levering een Letter of Credit te regelen. 

Een Letter of Credit kan verschillende voorwaarden stellen. Welke dit zijn is afhankelijk van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper, en de specifieke eisen van de betrokken banken. Enkele veelvoorkomende voorwaarden die in een Letter of Credit kunnen worden opgenomen, zijn onder andere:

 1. Documentaire vereisten: De L/C kan specifieke documenten vereisen, zoals een ondertekende factuur, een vrachtbrief, certificaten van oorsprong, verzekeringsdocumenten en eventuele andere documenten die nodig zijn om de transactie te documenteren.
 2. Verzendingsvoorwaarden: De Letter of Credit kan bepaalde vereisten stellen met betrekking tot de verzending van de goederen, zoals de wijze van transport, de bestemming, de route en de verzendingsdatum.
 3. Kwaliteits- en kwantiteitscontrole: Voor bepaalde goederen kan de Letter of Credit eisen dat er inspectiecertificaten worden verstrekt om de kwaliteit en kwantiteit van de goederen te waarborgen.
 4. Tijdsgebonden voorwaarden: De L/C kan tijdsgebonden voorwaarden bevatten met betrekking tot de presentatie van documenten, de verzending van goederen en de betalingstermijnen.
 5. Betalingstermijnen: De L/C kan specifieke betalingstermijnen bevatten, zoals de datum waarop de betaling moet worden gedaan na de presentatie van de vereiste documenten.

Het is belangrijk voor zowel de koper als de verkoper om de voorwaarden van de Letter of Credit zorgvuldig te begrijpen en ervoor te zorgen dat ze aan deze voorwaarden voldoen om een soepele afhandeling van de handelstransactie te garanderen. Onze projectkredietverzekering Cover One kan je hiermee veel gedoe besparen, omdat deze voorwaarden hiervoor niet nodig zijn. 

Kies voor zekerheid bij export

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht in het buitenland wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid, ook bij export. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.