Handelskrediet

Handelskredieten zijn een efficiënte manier om de groei van jouw bedrijf te stimuleren. Ontdek hoe je leverancierskredieten gebruikt, wat de voordelen zijn en hoe je de bijbehorende risico’s beperkt.

Tegenwoordig is het verlenen van handelskrediet onmisbaar voor bedrijven die nieuwe markten willen aanboren en duurzame klantrelaties willen opbouwen. In sommige sectoren, zoals de distributie- en bouwsector, is het verlenen van handelskrediet niet geheel zonder risico’s, maar er zijn verschillende manieren waarop je deze kunt beperken.
Onder handelskrediet verstaan we een overeenkomst tussen twee B2B-bedrijven waarbij een leverancier van goederen of diensten akkoord gaat met een uitgestelde betaling door de klant. De klant betaalt geen boete of rente voor deze uitgestelde betaling. Een handelskrediet is een soort lening tegen 0% rente, ook wel ‘zakelijke lening’ genoemd, die je aan klanten verstrekt wanneer je een factuur stuurt. Bij het verlenen van handelskrediet is het belangrijk dat je duidelijke betalingsvoorwaarden opstelt, waarin je aangeeft wat de betalingstermijn is.

De betalingstermijn varieert gewoonlijk van één week tot drie maanden en wordt weergegeven in dagen (7, 10, 30, 60...). Soms kun je klanten een korting voor vroege betaling aanbieden.

Je kunt daarnaast boetes opleggen aan klanten die niet voldoen aan de betalingstermijn. Dit gebeurt meestal in de vorm van rente (meestal 8-10%) op het uitstaande bedrag vanaf de eerste dag nadat de vervaldatum van de factuur is verstreken. In bepaalde gevallen kun je bovendien de incassokosten op de klant verhalen.

In veel Europese landen is het opleggen van dergelijke boetes vastgelegd in de wet- en regelgeving. Bekijk de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alvorens je betalingsvoorwaarden op te stellen.

Een voorbeeld

Je verleent een handelskrediet onder de voorwaarden ‘5/10 net 30’. Dit betekent dat wanneer de klant de factuur binnen 10 dagen betaalt, hij 5% korting krijgt. Betaalt hij niet binnen 10 dagen, dan moet hij het volledige bedrag binnen 30 dagen betalen.

Handelskrediet verlenen aan een klant
  • Handelskrediet is voor je klant mogelijk een belangrijke bron van financiering. De klant boekt dit type leningen als ‘handelsschulden’: ze maken deel uit van het werkkapitaal van de klant en hebben een directe en positieve impact op de cashflow.
  • Met handelskrediet kunnen bedrijven daarnaast hun dagelijkse activiteiten financieren, met name tijdens drukke perioden (voor winkeliers bijvoorbeeld de periode rond de feestdagen). Ook voor nieuwe bedrijven of start-ups biedt handelskrediet voordelen, omdat deze bedrijven nog geen bankleningen kunnen afsluiten of over voldoende liquide middelen beschikken.
  • Op papier lijkt handelskrediet gratis geld voor de klant. Wanneer klanten echter niet aan de betalingstermijnen voldoen, kan dit leiden tot hoge boetes, afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden. Daarnaast is wanbetaling schadelijk voor de reputatie van de klant en de relatie met de leverancier.
  • Ook voor leveranciers biedt handelskrediet verschillende voordelen. Het is een effectieve manier om nieuwe opdrachten binnen te halen, de omzet te verhogen en de loyaliteit van klanten te vergroten.
  • Maar er kleven ook nadelen aan het verlenen van handelskrediet. Handelskrediet is een handelsvordering die je werkkapitaal en cashflow beperkt. Je kunt namelijk op de factuurdatum niet over het gefactureerde bedrag beschikken.
  • Maar het grootste nadeel is dat je jezelf blootstelt aan het risico op late betaling of niet-betaling. De verliezen als gevolg van dubieuze debiteuren kunnen lastig op te vangen zijn, zeker wanneer je klant insolvent wordt of failliet gaat.

Om veilig handelskredieten te verlenen, is het van essentieel belang dat je belangrijke interne middelen efficiënt beheert, zeker wanneer zich problemen voordoen.

  1. Om de risico’s van het verlenen van handelskrediet te kunnen beperken, is goed cashflowbeheer onmisbaar. Download voor tips en advies ons eBook Hoe bescherm je jouw cashflow: een gids voor het mkb.
  2. Naast goed cashflowbeheer zijn er nog andere oplossingen om de kredietrisico’s te beperken, zoals eigen voorziening, factoring en factuurfinanciering en een Letter of Credit. Al deze oplossingen hebben zo hun eigen voor- en nadelen.
  3. Een andere oplossing om de risico’s te beperken, is het afsluiten van een kredietverzekering. De verzekering biedt voorspellende bescherming en vergoedt de schade bij oninbare vorderingen. Dit betekent dat als een klant jouw factuur niet op tijd betaalt, de verzekeraar een percentage van het uitstaande bedrag betaalt. Dit type verzekering is zeer flexibel en kan worden afgesloten voor jouw gehele klantportfolio of voor een deel ervan.

Wat krijg je als je kiest voor een kredietverzekering?


Je maakt gebruik van 3 diensten

Wij monitoren de financiële situatie van jouw klanten en prospects. Deze informatie delen we met jou.
Betaalt een klant niet? Dan gaat ons incassoteam voor je aan de slag om alsnog jouw geld te innen.
Lukt het ook ons niet om jouw onbetaalde facturen te innen, dan keren wij de schade aan je uit.

Een handelskrediet is een krachtige oplossing om de groei van je bedrijf te stimuleren en de relaties met je klanten te verbeteren. Het is niet geheel zonder risico, maar met de juiste oplossing kun je de risico’s wel beperken. Oplossingen zoals onze kredietverzekering helpen je om debiteuren efficiënt te beheren en optimaal te profiteren van de voordelen van een handelskrediet.

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie, advies of een voorstel op maat.

​ ​
​ ​