Обслужване на клиенти

   

При изграждането на отношенията с клиентите си вярваме в дейния подход и се радваме на възможността да бъдем ключов ресурс в процесите за управление на търговията на нашите клиенти.

Ако вече сте клиент, говорете с Вашето лице за контакт в някой от офисите ни или използвайте телефонния номер, даден по-долу, за да се свържете с нас.

Позвънете ни: +359 2 890 1410

или изпратете имейл на Вашия акаунт мениджър

Нашата цел е да помагаме на компаниите да са успешни. Нашите познания относно индустрии, фирми и държави ще Ви помогнат да вземате правилните решения и да избягвате рисковете. Ние предлагаме ефикасни решения за всички ситуации, дори когато бизнес климатът е предизвикателство. Работим да защитаваме Вашия бизнес и да опазваме Вашето корпоративно финансово здраве. Предлагаме кредитно застраховане и други услуги за управление на риска, когато търгувате в страната или в чужбина. Помагаме Ви да събирате вземанията си чрез услуги, съобразени с Вашите нужди. Предлагаме гаранции, за да уверим бизнес партньорите, че договорните Ви задължения ще бъдат изпълнени. Данните, които притежаваме, Ви помагат да изберете най-добрите фирми, с които да търгувате, както и правилните условия, които да им предложите. Ние проучваме и наблюдаваме възможните кредитни заплахи за Вашия бизнес. Нашата цел е да Ви помогнем да избегнете финансовите загуби и напълно да разберете каква е финансовата стабилност на Вашите бизнес партньори. Когато имате случай на неплащане, ние управляваме щетите, за да Ви дадем увереност и спокойствие, така че да можете да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.