Търговско финансиране за мултинационални компании

Allianz Trade за мултинационални компании

Защитата на Вашата организация от забавени или неосъществени плащания се усложнява, когато оперирате в множество държави с разнообразни бизнес операции. Ето защо се нуждаете от кристално ясна видимост и контрол при управлението на сложни търговски споразумения.

Застраховката на международния търговски кредит се простира по-далеч, като Ви дава тази допълнителна защита за Вашия бизнес и Вашите резултати. Тя също така Ви снабдява с уникални знания и данни, за да разширите пазарите си и да постигнете рентабилен растеж.

Allianz Trade за мултинационални компании Ви снабдява с подходящи пазарни и икономически данни и решения за застраховане на търговски кредит, за да Ви осигури спокойствие и да се съсредоточите върху стратегията и дейността на Вашата компания.

Нашият екип от експерти обединява местния опит и глобалното въздействие за корпорации и финансови институции. Работим заедно с Вас, за да Ви помогнем да вземате бързи и информирани решения за риска, които отговарят на глобално координираните стандарти за съответствие и оптимизират управлението на риска в международната търговия, премахвайки търговските бариери.

Освен специализираните решения за международни рискове, можете да очаквате най-добрите в класа си технологии, които да Ви помогнат да вземате информирани решения за управление на риска и да управлявате полиците си в реално време.

Световната програма е специално разработено решение за мултинационални компании, работещи в две или повече държави, които искат да осъществят по-печеливши партньорства в глобалната икономика.

 

Няма две еднакви Световни програми, тъй като всяка от тях е съобразена с конкретните изисквания и амбиции на Вашата компания в областта на глобалната търговия. Ние следваме Вашата географска структура и бизнес стратегия, независимо дали предпочитате да управлявате програмата си централизирано от своето седалище или Вашите структури да работят директно с нашите екипи в страната. 

Основни предимства:

 • Глобална рамка с местна гъвкавост
 • Защита от забавени плащания и неплатежоспособност
 • Покритие на политическия риск
 • Международната услуга за събиране на дългове

Стветовната програма е индивидуално решение за банки и финансови институции, предоставящо набор от продукти за покриване на вземания по финансиране, финансиране на задължения и секюритизация на търговски вземания.

Ние адаптираме това решение, за да отговори на изискванията на Вашите специфични операции по търговско финансиране. Структурата му е разработена така, че да отразява Вашата организация, като максимизира ползата от близостта до риска и до местните Ви клонове, съчетана с глобален поглед.

Основни предимства:

 • Разширяване на обхвата на допустимите вземания, използвани за финансиране
 • Увеличаване на капацитета за финансиране
 • Потенциал за оптимизиране на капиталовите облекчения
 • Нашият рейтинг АА: Като част от  Allianz Group, ние сме ненадминати по отношение на финансовата си стабилност

Предназначена за компании със стабилни процедури за управление на кредита и търсещи гъвкаво решение за управление на кредитния риск, нашата полица Невключена загуба е предназначена за защита на баланса срещу загуби от катастрофи, с допълнителното предимство на 12-месечни лимити, които не могат да бъдат анулирани.

Нашите индивидуално разработени програми се предлагат със собствен специализиран екип от застрахователи и се отличават със следните основни предимства:

 • Запазване на контрола върху ежедневното управление на кредитите с висок дискреционен лимит
 • Сигурност на покритието с 12-месечни лимити, които не могат да бъдат анулирани
 • Персонализирайте и създайте продукт, който отговаря на Вашите нужди
 • Повишаване на оперативната ефективност 

Работата в свят с нарастваща глобализация прави управлението на рисковете по-трудно. За организациите, които се нуждаят от покритие за политически риск, средносрочни полици, структурирани сделки или единични транзакции, нашият Специален кредит предлага разнообразие от индивидуални решения, които са предназначени за намаляване и управление на рисковете.

Компаниите разчитат на нашите водещ  опит и експертиза в областта на анализа на риска, за да защитят своите активи и да осигурят съответствие с регулаторните, финансовите и партньорските изисквания.

Основни предимства:

Облекчаване на натиска върху експозициите на контрагентите и капиталови облекчения за финансовите институции

 • Индивидуални условия на полицата
 • Лимити, които не могат да бъдат отменени
 • Покритие на политическия риск в една или няколко държави
 • Гъвкаво споделяне на риска
Можете да разчитате на нашите услуги. Като лидер на световния пазар ние разполагаме с ресурси и богат експертен опит да предложим правилната услуга, където и да търгувате.
Следите развитието на Вашите пазари, финансовата структура и способността за поемане на рискове. Съгласувате портфолиото си за управление на риска с възможностите за търговия и с местните условия.
Имате достъп до услугите, от които се нуждаете, по всяко време и навсякъде чрез нашите мощни онлайн системи и уеб-базирани технологии. Интегрирате се с нашите системи за безпроблемна поддръжка.
Всеки нов пазар носи нови предизвикателства за международните компании и множество заплахи за Вашата рентабилност. Успехът зависи от умелото разпознаване, оценка и мониторинг на рисковете, използвайки усъвършенствани инструменти и работейки с изчерпателни данни. Нашите услуги са предвидени да подпомогнат Вашия успех. Работим заедно с клиентите си, предлагайки им богат набор от решения за управление на риска. Осигуряваме на мултинационалните компании инструменти за вземане на решения и им даваме насоки по ключови теми. Например как да определите най-добритете условия за плащане при външна търговия. Нашата вътрешна информация е на Ваше разположение, за да подобри решенията Ви и така да се подпомогнат плановете Ви за развитие. Впоследствие можете да я използвате, за да проследявате резултатите от действията си и представянето на Вашия бизнес.