Станете наши партньори и разширете бизнеса си, като подсигурите растежа на клиентите си

Брокерите са едни от най-важните ни и стратегически бизнес партньори. Ето защо ние твърдо вярваме в силните взаимоотношения, при които нашите отдадени екипи работят рамо до рамо с вас, за да подкрепят нашите общи клиенти.

Като си партнирате с Allianz Trade, можете да се възползвате от нашите експертни решения като  събиране на вземания, търговски кредитен риск, политически риск, управление на кредити и застраховка срещу измами в бизнеса, за да помогнете на клиентите си в световен мащаб да търгуват по разумен начин и да развиват бизнеса си безопасно.

Нашата финансова стабилност (рейтинг AA от Standard & Poor‘s), анализ на риска и глобалната ни бизнес мрежа дават възможност на дружества с всякакъв размер и с познания за вътрешния и експортния пазар и ги подкрепят в успешното управление на търговските вземания. Нашите прогнозни анализи са съчетани с икономическо разузнаване, познания за пазара и анализ на риска в съотвения сектор, за да дадат на клиентите ви увереност за вземане на по-информирани търговски решения. Тъй като търговията се променя много бързо, ние инвестираме и в нови цифрови технологии и поставяме иновациите в центъра на нашия бизнес.

Когато си партнирате с нас, за да предлагате на клиентите си застрахователни решения, свързани с търговията, Вие можете:

 • Да се разграничите като партньор за консултации, който помага на клиентите да посрещнат на най-належащите си бизнес нужди
 • Да установите по-задълбочени отношения с клиентите си, като използвате знанията си в областта на търговското застраховане
 • Да получите подкрепа на местно ниво и обучение от нашите екипи от експерти и специалисти
 • Да печелите комисиона, като запазите съществуващите си клиенти и създадете потенциални нови такива

Търсите ли начини да помогнете на клиентите си да укрепят бизнеса си и да използват поверителни възможности за растеж? Нашата гама от решения може да представлява подкрепа за Вас и Вашите клиенти

 • Застраховката на търговски кредити  е най-убедителният наличен продукт, който да помогне на клиентите ви да постигнат и двете цели, като същевременно бъдат защитени техните вземания срещу неочаквани загуби поради несъбираеми вземания, предизвикани от неплатежоспособност на клиенти или просрочени плащания.
 • С гаранциите за добро изпълнение се подкрепят договорните задължения на Вашите клиенти, защитава се техният оборотен капитал и им се помага да приключат успешно транзакциите. Нашите облигации са гъвкави и могат да се използват за големи проекти и в различни търговски сектори.
 • Благодарение на полиците за застраховка срещу бизнес измами, Вашите клиенти могат да защитят бизнеса си срещу киберпрестъпления и измами и да бъдат обезщетени в случай на иск.
 • Защита на паричния поток и защите срещу загуба
 • Стабилен и сигурен растеж на продажбите
 • Ефективни процеси за кредитен контрол
 • Подобрено банково финансиране
 • Алтернатива на банковите облигации за финансиране
 • Освободена ликвидност
 • Увереност за встъпване в нови проекти, търг за договори и търговия с нови клиенти
 • Защита от финансови загуби и увреждане на корпоративната репутация
 • Бързо обезщетение в случай на искове
Вземанията на Вашите клиенти са един от техните най-големи – и от най-уязвимите – активи. Застраховката за търговски кредити  от Allianz Trade защитава клиентите от неплатежоспособност, закъснели плащания, неплатени фактури и други рискове за вземанията, като същевременно предоставя информация, която им помага да избират кредитоспособни клиенти. Ние компенсираме Вашите клиенти в случай на несъбираеми вземания, но по-важното е, че им помагаме на първо място да избегнат несъбираемите вземания.

Три причини, поради които брокерите си партнират с Allianz Trade:

 • Вие определяте до каква степен искате да участвате и как искате нашите представители да предоставят подкрепа.
 • Като компания на Allianz, ние сме надежден ориентир за Вашите клиенти благодарение на нашата оценка AA от Standard & Poor's.
 • Вашите клиенти се възползват от нашата собствена разузнавателна мрежа, която следи над 85 милиона компании дневно.
Попълнете формуляра по-долу, за да поискате повече информация относно предлагането на застраховка на търговски кредит и други решения за търговски риск от Allianz Trade. Наш експерт ще се свърже с Вас скоро.
Разберете как нашите клиенти използват застраховката за търговски кредити, за да защитят и развиват своите дружества.