Застраховане на търговски кредит за средни и големи
компании

Използвайте застраховането на търговски кредит, за да защитите Вашите парични потоци и вземания

Повече от 4 от всеки 5 ежедневни бизнес сделки се извършват въз основа на кредитни условия. Ако клиентите не плащат, финансовите Ви активи ще бъдат застрашени. Вече имате кредитен контрол, но имате нужда от нещо повече. За да сте напълно уверени, възползвайте се от нашата уникална прогнозна информация и от гамата от услуги за застраховане на кредит
  • Проверка на състоянието на клиента: Кредитоспособността и финансовата стабилност на Вашето клиентско портфолио се проверяват в нашата база данни от 40 милиона предприятия.
  • Изчисляване на кредитния лимит: Внимателно изчислените лимити напътстват решенията Ви за това колко риск да поемете в процеса на управление на отношенията с клиентите.
  • Бизнес, както обикновено: Търгувате със съществуващите си клиенти до стойността на лимита, което Ви дава контрол върху клиентското портфолио.
  • Актуализиране на търговските лимити: Автоматичните актуализации дават нови идеи за управлението на отношенията с клиентите и готовността за поемане на кредитен риск.
  • Растеж на бизнеса: Нашите риск експерти  ще поставят нови ограничения, ако планирате да работите с нови клиенти или да навлизате на нови пазари. 
  • Предявяване на претенция:  Ако даден клиент не Ви плати, Вие ни давате подробна информация, а ние Ви обезщетяваме до размера на застрахователната сума за клиентите, покрити от Вашата полица, ако вземането не може да бъде събрано.
Получавате достъп до изчерпателна и актуална информация за риска във Вашето клиентско портфолио. Проследявате и управлявате отношенията с клиентите с повече увереност.
Търговските вземания са защитени и Вашите парични потоци и печалби ще бъдат по-добре обезпечени. Банките, одиторите и инвеститорите ясно ще виждат силата на Вашия бизнес.
Идентифицирате възможностите за растеж и разширяване. Освобождавате ресурси за развитие на продажбите с нови клиенти и на нови пазари.
Като директор или мениджър на средно голяма фирма, сте изправени пред предизвикателството да определяте кредитни условия за съществуващите и за новите клиенти и да управлявате риска от неплащане. Тази задача може да е сложна и времеемка. Искате да намалите времето, което отнема, и разбирате ползата от инструментите за вземане на решения, които намаляват риска от неплащане, когато целите растеж. Corporate Advantage Ви дава подкрепата на Allianz Trade - един от основните лидери в кредитното застраховане, както и  гаранции за изпълнение и покритие срещу измами. Ние предлагаме гама от услуги, предвидени да посрещат нуждите на малките и средни предприятия. Работим в тясно сътрудничество с мултинационални компании и имаме силно присъствие в целия свят. Работата с нас Ви дава достъп до информация в реално време за Вашите настоящи и потенциални клиенти. С нашата подкрепа можете да се съсредоточите върху това уверено да развивате бизнеса си.