Застраховане на търговски кредит за малки компании


Улеснете търговията, подобрете рентабилността си и увеличете бизнеса си

Ако сте притеснени поради лоши дългове, които пречат на бизнеса Ви, спокойствието е само на крачка от Вас. Целта на Simplicity е да се намали времето, което прекарвате в управление на задълженията на клиентите, така че да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: да градите бизнеса си.
  • Вижте какво покрива: Simplicity се предлага в България и в 25 други държави; за задължения със срок на плащане до 90 дни след датата на фактурата.
  • Изберете Вашия годишен оборот: Използвайте нашия калкулатор, за да решите каква да е максималната сума, до която можете да бъдете обезщетени през годината и за всеки един клиент.
  • Вижте месечната си премия: Сумата покрива минимум 60% от всяко задължение до максималния размер за всеки отделен клиент. Не забравяйте, че по тези полици няма надвишаване.
  • Използвайте формата за предявяване на застрахователна претенция: Претенцията се предявява в срок от 60 дни, ако Вашият клиент не плати или изпадне в несъстоятелност. Ние ще изплатим сумата след 120 дни, ако не можем да съберем дълга.
  • Увеличете застрахователното си покритие: Използвайте нашата онлайн услуга за рейтинг, за да подпомогнете развитието на бизнеса си. Получете достъп до информацията за възможностите и уверено управлявайте риска.
  • Получавате автоматични актуализации: Вземате Вашите бизнес решения въз основа на нашата уникална прогнозна информация, ако рейтингът на клиента се промени.

Corporate Advantage

Corporate Advantage е застрахователна полица, която покрива вземанията от търговски заеми както на вътрешния, така и на външния пазар...

Фиксираните такси правят кредитното застраховане лесно за разбиране и управление. Използвайте нашата прогнозна информация, за да развивате уверено бизнеса си.
Нашият изчистен процес опростява и улеснява сключването на застраховка. След това можете да продавате на отложено плащане на клиентите си, за да изпреварите конкуренцията в страната или на външните пазари.
Незабавното покритие ще Ви даде контрол върху Вашите вземания и ще защити Вашите парични потоци. Ще имате достъп до по-изгодни условия от банки и други кредитори.
Като предприемач Вие непрекъснато се стремите да развивате своя бизнес. Всеки ден вземате решения, които съчетават предизвикателствата на преследването на възможности с управлението на рискове. Ако даден клиент не плати, последствията могат да бъдат сериозни - дори самото съществуване на Вашия бизнес може да бъде застрашено. Като най-голям застраховател на търговски кредит, гаранции за изпълнение и покритие срещу измами, ние работим в тясно сътрудничество с малки и средни компании, които инвестират в растежа си. Вслушахме се във Вашите нужди и им отговорихме със застрахователна полица, направена както Вие искате. Simplicity е застраховка на търговски кредит за предприемачи, които управляват риска професионално и уверено развиват бизнеса си. Краткият и опростен процес за заявка прави живота по-лесен. Структурираните цени означават, че можете бързо да изчислите разходите за бизнеса си и да видите преимуществата, които ще получите.