Krize Covid-19 dohnala byznys lídry do nejistoty a přinutila některé společnosti k radikálnímu přehodnocení svého podnikání a strategie. Jiní museli své podnikání ukončit nebo právě čelí tomuto problému, protože se v roce 2021 pozvolna zvyšuje počet firemních insolvencí.

Aby zvládli neočekávané, museli být lídři firem šikovní,  flexibilní a rychle se přizpůsobovat. S přibývajícími nepředvídanými událostmi je spoléhání na přesné finanční ukazatele důležitější než kdykoliv předtím. Pojďme si říci o ukazatelích, které Vám a Vašemu podnikání pomohou naplánovat si cestu.

Je důležité pamatovat si, že měření finanční výkonnosti je způsob, jak nasměrovat společnost vpřed, a nejen následně hodnotit její výsledky. Společnosti často kontrolují své finanční ukazatele příliš pozdě, zatímco při pravidelném přehodnocování čísel můžete dělat důleži  úpravy, abyste zvládli neočekávaný vývoj, například hospodářskou krizi.

Mimo cyklického vývoje, mohou nepředvídané události ovlivňovat samotnou společnost, jakož i celé odvětví nebo trh, kde působí. Tyto problémy je třeba zohlednit přehodnocením firemní strategie a obchodního plánu.

Tip: Když jste zakládali  společnost, sestavili jste si podnikatelský plán. Pravidelně ho aktualizujte! Tento plán musí obsahovat minimálně následující prvky:

  • plánovaný výkaz zisků a ztrát
  • předběžná rozvaha
  • předpověď měsíčního cash flow
  • tabulka financování
  • tabulka investic
  • výpočet požadavků na provozní kapitál
  • a výpočet bodu zvratu.

Při zajišťování dobrého finančního stavu vaší společnosti může hrát zásadní roli několik ukazatelů. Zahrnují celou řadu účetních metriků, které jsou obvykle uspořádány jako dashboard.

Dashboard  není určen pouze pro Vašeho účetního. Jako ředitel byste k němu měli mít vždy přístup. Mezi hlavní ukazatele patří bod zvratu, ziskovost společnosti, náklady na prodané zboží, finanční koeficienty, požadavky na provozní kapitál a cash flow.

Tyto ukazatele mohou být doplněny o hotovostní metriky, jako je například průměrná doba inkasování plateb od zákazníků nebo plateb dodavatelům:

  • Počet dní splatnosti (DSO = Days Sales Outstanding) označuje průměrný čas, který společnosti trvá, inkasovat platbu od vystavení faktury zákazníkovi až po její uhrazení. Tento ukazatel je užitečný pro výpočet Vašich požadavků na provozní kapitál
  • Počet dní na úhradu (DPO = Days Payable Outstanding) je průměrný čas, který trvá, než zaplatíte faktury dodavatelům. Čím nižší číslotím kratší je splatnost závazků vůči Vašim dodavatelům - což jim dává informaci, že nemáte finanční problémy

Zatímco účetní ukazatele je možné kontrolovat týdně, peněžní ukazatele by měly být sledovány denně. V každém případě, nastavení dashboardu Vám umožní mít denní přehledy o všech klíčových ukazatelích výkonnosti.

Tip:

Můžete si nastavit software účetnictví tak, aby Vás varoval, pokud ukazatele překročí určitou stanovenou úroveň. Nebojte se nastavit v něm mimořádně citlivé úrovně, abyste dostali upozornění, pokud se stane něco neobvyklého.

Nastavení systému pro monitorování klíčových finančních ukazatelů má několik výhod. Kromě toho, že Vám umožní rychle reagovat na neočekávané události, umožní Vám také plánovat do budoucna. Tím, že budete pozorně sledovat své finanční výsledky, získáte lepší přehled.

Například, pokud hledáte nové financování, bude pro Vás jednodušší vysvětlit meziroční výkyvy výnosů, pokud jste neustále sledovali vývoj v účetnictví v průběhu celého roku.

Tip: Důkladné sledování finančních ukazatelů je nejlepší způsob, jak učinit správné strategické rozhodnutí. Potenciální finanční partneři ocení transparentnost. Pokud jim představíte podrobný přehled svých finančních ukazatelů, jasně jim to ukáže Vaši schopnost zvládat krize a čelit cyklickým rizikům

Chcete-li získat další tipy a rady týkající se finančního monitoringu Vašeho podnikání, stáhněte si náš e-book: Vylepšete svou analýzu finanční výkonnosti.