Rok 2021 se stává rizikovým rokem pro společnosti, které se při prodeji svých výrobků a služeb spoléhají na obchodní úvěry (tj umožňují svým odběratelům platit přes faktury s odloženou splatností). S nadcházející normalizací situace insolvencí, z důvodu postupného ukončení mechanismů státní podpory, bude většina firem v pokušení zkracovat platební podmínky, snižovat úvěrové limity a být selektivnější v tom, komu  obchodní úvěr poskytnou. Existuje však nebezpečí, že nepřiměřená opatrnost sníží schopnost společností konkurovat na složitém trhu.

Jak by se měly podniky chránit, aby mohly maximalizovat svou nabídku obchodních úvěrů, bez vystavení se nepřijatelnému riziku?

V prvních dvou článcích naší série "Domino Effect" jsme se zabývali dominovým efektem insolvecí v důsledku krize Covid-19 a tím, jak identifikovat insolvenční riziko ve vašem dodavatelském řetězci. Nyní přinášíme osm kroků, které mohou společnosti podniknout, aby chránily své podnikání před dominovým efektem a zlepšily řízení dodavatelského řetězce.

Pokud jde o ochranu před platební neschopností místo, kde obchodujete, může být stejně důležité jako to, s kým obchodujete. Své dodavatelské řetězce můžete chránit hodnocením rizika podle toho, kde Vaši zákazníci sídlí a na kterých trzích působí. Zjevným krokem je zlepšení řízení dodavatelského řetězce: diverzifikujte dodavatelské řetězce tak, aby nebyly soustředěny v jedné oblasti a nedošlo k nadměrné závislosti na regionech, které jsou nejvíce zasaženy pandemií.

Toto je zkušenost, kterou zažily společnosti výrazně orientované na čínský trh, když se země uzavřela během první vlny pandemie Covid-19. Důležitost diverzifikovaných obchodních sítí se vyjasnila i po japonském tsunami v roce 2011, které narušilo dodavatelské řetězce polovodičů a spustilo v tomto sektoru dominový efekt insolvencí. Pokud chcete získat více informací o prognózách insolvencí zemí a regionů pro rok 2021, přečtěte si naši zprávu Vakcína jako hlavní motor.

Spoléhání se a koncentrace Vašeho podnikání na specifikované zákazníky nebo dodavatele je také zjevným rizikem, které musíte řešit. Více informací o tomto riziku najdete v našem článku Riziko insolvencí: porozumění dominového efektu Covid-19.

Rozšířené dodavatelské řetězce zahrnující více partnerů a zemí byly během pandemie obzvlášť křehké. Další faktory, jako například brexit nebo nedávné obchodní spory mezi USA, Čínou a EU, přinesly další omezení mezinárodního obchodu. Pandemie i brexit také vedly firmy k tomu, aby zpochybnily hodnotu výrobních metod lean a just-in-time. Například japonský automobilový gigant Honda, přední zastánce štíhlých dodavatelských řetězců, nedávno zavřel svůj největší britský výrobní závod z důvodu "globálního zpoždění dodávek" vyvolaných pandemií. Náš globální průzkum o dopadech Covid-19, zrealizován u více než 1 000 vedoucích pracovníků a v šesti odvětvích odhaluje, že 52% oslovených firem se chrání před tímto druhem rizik zkrácením svých dodavatelských řetězců, naskladněním zásob a využíváním pojištění pohledávek.
Dosažení efektivních platebních podmínek může být náročné pro nalezení jemné rovnováhy - zabírá Vám to příliš mnoho času a zvyšuje riziko, resp. požadujete platby příliš brzy a ztrácíte konkurenceschopnost. Náš bezplatný online nástroj Mind Your Receivables Vám umožní rychle a efektivně porovnat  platební podmínky s trendy v různých zemích a odvětvích, abyste dosáhli dokonalou rovnováhu. Pomáhá Vám také vizualizovat si klíčové poznatky o ukazateli DSO (Days Sales Outstanding), minulých platbách, rizicích neplacení a platební neschopnosti v zemích a odvětvích a v průběhu času.

Byznys modely, které jsou stále velmi závislé na fyzické interakci a výměně, patří mezi nejvíce ohrožené insolvencemi a dominovým efektem. Lockdown a sociální odstup nejvíce zasáhli offline podnikatele, v mnoha případech snížili nebo dokonce úplně zastavili jejich poptávku.

Firmy a odvětví, kterým se podařilo přesunout činnost do online prostoru, dokázaly snížit negativní důsledky Lockdown. Hlavním příkladem toho je rychlá expanze e-commerce, kdy online nakupování dosáhlo během pandemie 10letý nárůst jen za 3 měsíce, zatímco v kamenném maloobchodě došlo k dramatickému poklesu a nepřebernému množství případů insolvencí (Zdroj: McKinsey).

Zároveň byste měli zajistit, abyste posunuli svůj vlastní byznys model směrem k správným digitálním nástrojům, které vám pomohou efektivně fungovat v jednotlivých oblastech: objednávky, platby, výroba, logistika atd.

S očekávanou normalizací platební neschopnosti zákazníků byste měli zajistit, aby Vaše smlouvy co nejvíce omezily potenciální ztráty. To zahrnuje vložení smluvních bodů, které zajistí, že si jako dodavatel legálně ponecháte vlastnictví zboží, dokud nebudou zcela uhrazeny všechny platby od Vašich zákazníků. Aby to bylo efektivní, musí firmy i pravidelně kontrolovat a udržovat inventář všech zásob svých zákazníků, který ještě nebyl zcela zaplacen.

 

  • Stanovení úvěrového limitu, tj horní hranice obchodních úvěrů pro daného odběratele, je efektivním způsobem, jak omezit svou finanční angažovanost a zvýšit ochranu před platební neschopností. Mezi běžné metody výpočtu úvěrového limitu patří:
  •  Stanovení procenta z čistého jmění klienta (jeho aktiva minus jeho pasiva), obvykle okolo 10%
  • Využívání bývalých obchodních referencí Vašeho klienta a výběr stření hodnoty z jeho úvěrové historie
  • Zohlednění skutečných potřeb klienta a následné nerozšiřování limitů.

Prvním krokem by však mělo být, že se obrátíte na Vaši pojišťovnu pohledávek, pokud ji máte. Ta je schopna využít své vlastní údaje o rizicích a zajistit, že Vaše úvěrové limity budou nastaveny na správné úrovni - zvýší Vaši konkurenceschopnost a zároveň minimalizuje riziko. Další strategií je zajistit, abyste vždy měli k dispozici hotovostní rezervu na využití v případě nouze, například při selhání plateb.

Pojištění pohledávek nabízí mnohem více, než je odškodnění za nedobytné dluhy. Pojišťovna s vedoucím postavením na trhu, jako je Allianz Trade, je také odborníkem na vymáhání dluhů a má bohaté dovednosti a zkušenosti potřebné k udržení efektivního a nepřetržitého dialogu s dlužníky a jejich právními týmy bez ohledu na to, ve které zemi nebo jurisdikci působí. Pojistitelé pohledávek také mohou firmám poskytnout přístup ke komplexnímu pohledu na neustále se měnící rizikové prostředí. Například naše hodnocení rizika jsou založeny na datech z naší informační sítě, která analyzuje denní změny solventnosti společností, které pokrývají až 92% globálního HDP.
Klíčová je rychlost, s jakou firma reaguje na insolvenci zákazníka. Ideálním scénářem je identifikovat varovné signály a jednat dříve, než se Váš zákazník dostane do platební neschopnosti. Pokud to však není možné, druhou nejlepší možností je být na prvním místě v seznamu věřitelů. Podle našich zkušeností podniky s nejlepším přehledem, nejlepším porozuměním insolvenčních postupů a nejrychlejšími reakcemi získají zpět největší část dlužných finančních prostředků. Není ale mnoho společností, které by měly tyto zdroje, a proto má smysl uzavřít partnerství s přední pojišťovnou pohledávek, která dokáže odstranit Váš stres z vymáhání platby. Po splnění pojistných podmínek prošetří Vaším jménem neplacení a odškodní Vás.

Dominový efekt Covid-19 může být odlišný od jakékoli řetězové reakce insolvencí, jakou globální ekonomika zažila v minulosti. Naše analýzy předpokládají, že 126 sektorů v 70 zemích má zvýšené riziko.

 

Na rozdíl od mnoha předchozích finančních krizí však byli generální ředitelé a finanční ředitelé předem varováni a nyní mají jedinečnou příležitost podniknout kroky, které jsme Vám představili v Identifikaci varovných znaků insolvencí v podnikání Covid 19 a zlepšit řízení dodavatelských řetězců a chránit se před rizikem platební neschopnosti dříve, než první "domino kostky" začnou padat.