Po velkém znovuoživení ekonomiky se dynamika růstu v létě zmírnila kvůli šíření nakažlivější varianty Delta. Ale s větším pokrytím očkování, které umožňuje mírnější omezení, stále očekáváme, že globální růst zůstane silný i v letech 2021 a 2022, přestože oživení nebude rovnoměrné.

Společnosti připravují své dodavatelské řetězce a připravují se využít nové obchodní příležitosti. Je důležité si uvědomit, že pandemie navždy změnila mnoho konvenčních způsobů podnikání. Zde zdůrazňujeme pět způsobů, kterými společnosti upravují své obchodní modely, aby se jim po pandemii dařilo.

Společnosti se více než deset let vyvíjely v dlouhých a stále štíhlejších dodavatelských řetězcích ve snaze dosáhnout zisku.
Pandemii spojenou s obchodní válkou mezi USA a Čínou, jíž předcházela řada lokálních krizí (včetně tsunami v Indickém oceánu v roce 2004, tsunami v Japonsku v roce 2011 a nedávného zablokování Suezského průplavu), které odhalily slabiny v rozšířených hodnotových řetězcích. Donutila tak firmy znovu přemýšlet.

V krátkodobém horizontu tyto nedostatky dodavatelského řetězce zvýšily ceny a vytvořily úzká místa, která brání společnostem doplňovat zásoby a uspokojovat rostoucí poptávku zákazníků. Toto náročné obchodní prostředí má předpoklad vyvolat pozdní dodání nebo selhání dodavatele a dále ohrozit peněžní tok.

Naléhavou potřebu diverzifikace a spíše větší zásobování podporuje náš výzkum, který naznačuje, že globální oživení bude pravděpodobně brzdit narušení dodavatelského řetězce.

Akční bod: Společnosti s pružností zkrátit, diverzifikovat a v krátkodobém horizontu rozšířit kapacitu svých dodavatelských řetězců budou mít jedinečnou výhodu oproti jejich méně agilním konkurentům. Můžete začít hodnocením svých dodavatelů a provedením důkladné analýzy úvěrového rizika. Tuto výhodu lze dále zvýšit díky partnerství s předním poskytovatelem pojištění pohledávek, který může společnostem pomoci dosáhnout větší flexibility při stanovování úvěrových a platebních podmínek.

Zvýšená aktivita pomocí elektronického obchodu je jedním z obchodních megatrendů vyplývajících z pandemie. Tváří v tvář uzavřeným prostorám byli dodavatelé zboží a služeb napříč všemi odvětvími nuceni rozšířit své digitální prodejní kanály. Tento trend bude pokračovat i dlouho poté, co se sníží míra infekce Covid-19.

Možnost nakupovat zboží a služby online přinesla společnostem také skutečné výhody, protože jim umožňuje rychle diverzifikovat jejich dodavatelské řetězce a digitalizovat mnoho administrativních procesů spojených s nákupem.

Náš výzkum odhaluje +30% nárůst online spotřebitelských výdajů v roce 2020. Očekáváme, že růst bude pokračovat i v následujících letech. Tento nárůst elektronického obchodování mezi podniky a spotřebiteli se odráží v podobném nárůstu prodeje online mezi podniky (B2B) a vytvořil novou vlnu online prodejních kanálů přímých spotřebitelů (D2C), které zcela vyloučily maloobchodníky.

Nový výzkum společnosti McKinsey & Company naznačuje, že více než tři čtvrtiny B2B kupujících a prodávajících nyní upřednostňují digitální samoobsluhu a vzdálené zapojení lidí před interakcemi tváří v tvář. Pouze 20 % kupujících říká, že doufá, že se vrátí k osobnímu prodeji, a to i v oblastech, kde tradičně dominují modely prodeje v terénu, jako jsou farmaceutické a zdravotnické výrobky.

Mezitím jsou prodejní kanály přímého spotřebitele (D2C) obzvláště atraktivní pro velké značky, protože si mohou zachovat vlastnictví celého životního cyklu zákazníků a na každém kroku shromažďovat cenné spotřebitelské údaje. Tento datový tok umožňuje tak různorodým značkám, jako jsou Nike, Unilever a Gymshark, vytvářet vysoce personalizované online produkty zákazníkům.

Klíč k elektronickému obchodování však vyžaduje výrazné změny obchodního modelu, které sahají od širšího sortimentu online inventáře a konkurenceschopné metody plnění, po ziskovou návratovou strategii a velké investice do technologie.

Harvard Business Review  uvádí, že američtí maloobchodníci (bez B2B firem) vydělali přibližně 10 miliard $ na investicích do elektronického obchodování, akvizicích a partnerstvích od května do července 2020. Tyto investice zahrnovaly logistické možnosti, které umožnily dodání do elektronického obchodu a investice do produktového portfolia zaměřeného na digitální možnosti v oblasti umělé inteligence a blockchainu.

Akční bod: Aby mohli dodavatelé zboží a služeb v tomto prostředí soutěžit, musí mít dostatečnou obchodní likviditu a cash flow a mohli tak investovat do nástrojů elektronického obchodování, musí být také schopni odolat tvrdé konkurenci v oblasti cen, protože je pro spotřebitele snazší porovnávat ceny online. Aby toho bylo dosaženo, společnostem se doporučuje zajistit vymáhání pohledávek a omezit riziko selhání pomocí pojištění obchodního úvěru.

Bez těchto kroků budou podniky, zejména dodavatelé zboží a služeb pro malé a střední podniky, pravděpodobně čelit vážným výzvám.

 

 

Pandemie dramaticky přepsala způsob, jakým vlády reagují na globální krize. Díky dodatečné likviditě států, uvolněným pravidlům insolvence a dobré vůli mezi společnostmi se míra insolvence firem dostala pod úroveň před pandemií. Tato intervence pomohla vyhnout se scénáři na okraji útesu, ale vedla k pokračující výzvě, jak nejlépe odstranit státní podporu, aniž by to způsobilo nežádoucí abstinenční příznaky.

Americká centrální banka (Fed) byla jen jednou z centrálních bank, které podporovaly globální ekonomiku, a uvolnila 2,3 miliardy USD na podporu amerických domácností, zaměstnavatelů a finančních trhů. Globální trhy jsou takto uměle stimulovány po dobu 18 měsíců, ale nemohou pokračovat donekonečna. Podniky se proto musí připravit na normalizaci míry platební neschopnosti podniků, protože státní podpora začíná být odnímána.

Akční bodPojištění pohledávek může nabídnout mnohem více než odškodnění podniků proti nedobytnému dluhu. Přední pojišťovny na trhu, jako je Allianz Trade, jsou také odborníky na vymáhání pohledávek a mohou dále zlepšit Váš cash flow hodnocením bonity Vašich potenciálních zákazníků a zákazníků a poskytnutím přístupu k komplexním informacím o neustále se měnícím rizikovém prostředí.

Pandemie urychlila celosvětový vzestup práce na dálku pro organizace založené na znalostech a informacích. Přechod z kanceláře na „práci odkudkoli“ přináší významné výhody, včetně možnosti snížit nebo eliminovat náklady na nemovitosti, využít bohatší globální skupinu talentů, zefektivnit problémy s přistěhovalectvím a zlepšit produktivitu, zatímco pracovníci mohou těžit z méně času stráveného dojížděním, či z geografické flexibility.

Na druhé straně obavy zahrnují způsob komunikace mezi časovými pásmy, sdílení znalostí, které ještě nejsou kodifikovány, ochranu dat, dodržování předpisů, virtuální spolupráci a zabránění profesionální izolaci.

Mnoho organizací již před pandemií experimentovalo s prací na dálku, ale krize urychlila jejich plány na přijetí nových pracovních podmínek pro všechny nebo část jejich pracovních sil.

Mezi společnostmi, které vedly před Covid-19, byly Tata Consultancy Services (TCS), největší světová společnost v oblasti IT služeb, která celosvětově zaměstnává více než 500 000 lidí. Nedávno oznámila plán, nechat 75 % svých zaměstnanců pracovat z domova do roku 2025.

Velký americký průzkum mezi 22 000 zaměstnanci naznačuje, že zvýšené přijetí práce z domova bude pokračovat dlouhodobě. Studie „Proč se práce z domova ukotví“ na Stanfordské univerzitě předpovídá, že 22 % všech pracovních dnů v USA bude probíhat dálkově po pandemii, ve srovnání s pouhými 5 % v roce 2019.

Akční bod: Je na čase zvýšit zabezpečení Vaší sítě. Zajistěte, abyste měli v reálném čase přehled o tom, kdo používá Vaše podnikové IT systémy, zajistěte, aby zaměstnanci měli přístup pouze k datům a systémům, které jsou pro jejich práci klíčové, a jakákoli neobvyklá aktivita byla okamžitě zachycena.

Data v reálném čase o dodavatelském řetězci umožňují organizacím nejen odhalit problémy se zásobováním a nutností eskalace, ale také umožňují podnikům identifikovat rizika platebních a obchodních vztahů, aby mohly zajistit peněžní tok a dodání zboží.

Nedávný průzkum společnosti Oxford Economics na 1000 vedoucích dodavatelských řetězcích ukazuje, že 49 % organizací nyní může získávat přehledy dat v reálném čase a okamžitě s nimi jednat. Studie také zjistila, že viditelnost v reálném čase zvyšuje odolnost podniku i provozní efektivitu a umožňuje bezproblémovou spolupráci s dalšími partnery a dodavateli.

Pandemie jasně ukázala, že v nejistých dobách, kdy je poptávka a nabídka nestálá, kapacita krátká, je viditelnost napříč Vašimi dodavatelskými řetězci v reálném čase zásadní.

Akční bod: Hodnocení Allianz Trade jsou založena na datech z naší mezinárodní sítě, která analyzuje každodenní změny solventnosti společnosti pokrývající 92 % globálního HDP. Chceteli získat další informace o využití dat obchodní sítě a ochraně Vaší společnosti před riziky obchodních vztahů, kontaktujte nás.

Zjistěte víc a stáhněte si naši e-book: Posuňte se ku předu: Jak po pandemii zmírnit riziko a udržitelně růst.