Obchodní úvěry jsou komerční zbraní. Pro ochranu Vašeho cash flow je třeba s nimi zacházet opatrně. Jedním z nejefektivnějších způsobů řízení rizik obchodních úvěrů zůstává pojištění pohledávek. Není vždy snadné zvolit si toho správného poskytovatele a zároveň v něm najít i spolehlivého partnera s potřebnými zkušenostmi, který je schopen zvládat rizikové situace a podpořit tím Váš komerční růst z dlouhodobého hlediska.

Kvalitní pojištění je bezesporu nejspolehlivějším způsobem řešení rizika platební neschopnosti. V případě nepředvídatelných událostí zaručuje efektivní ochranu Vašeho cash flow.

Pokud Vám zákazník nezaplatí, pojistitel odškodní proporční část Vaší pohledávky.

Pojištění pohledávek - nazývané také pojištění obchodních úvěrů - lze v zásadě považovat za "pojištění nedobytných dluhů". Jeho správná implementace vyžaduje velké množství know-how, aby byly co nejlépe využity všechny možnosti, které nabízí.

Slovní spojení „pojištění pohledávek“ zahrnuje širokou škálu služeb. Ujistěte se, že máte jasný přehled o tom, co je a co není zahrnuto ve Vaší pojistné smlouvě, zejména pokud jde o krytí rizik.

Vaše pojišťovna pravidelně provádí analýzy a informuje Vás o finanční situaci a bonitě Vašich nových i stávajících zákazníků. Pomáhá Vám tak posoudit pravděpodobnost, zda Vám odběratelé zaplatí své faktury včas a umožní Vám vyhnout se tak potenciálně rizikovým zákazníkům.

Vaše pojišťovna Vám sdělí úvěrový limit, který je úrovní, do jejíž výše je připravena pojistit Vašeho zákazníka. Kreditní limit představuje maximální částku, kterou pojišťovna dle smlouvy odškodní, pokud tento zákazník nezaplatí.

Tímto způsobem můžete předvídat riziko nedobytných dluhů a v reálném čase přizpůsobit Vaše kroky při řízení pohledávek.

Vaše pojišťovna by neměla být pouhým poskytovatelem služeb, ale skutečným partnerem, který Vás dlouhodobě provází a každý den Vám radí v zájmu Vašeho komerčního rozvoje.

V případě, že Vám nebyly uhrazeny faktury, informujte svého pojistitele. Pokud Vaše pojistná smlouva zahrnuje vymáhání pohledávek, Vaše pojišťovna začne proces vymáhání pohledávek prověřením a pokusem o inkaso platby. Někdy se může stát, že Váš zákazník může potřebovat jen delší čas, aby Vám zaplatil. V případě, že se Váš zákazník dostal do likvidace, pojišťovna bude Vaším jménem jednat se správcem nebo likvidátorem.

Outsourcing této služby Vám pomůže ušetřit čas i peníze a Vy se tak můžete soustředit na svou obchodní činnost.

Obchodní právo je často složité a v jednotlivých zemích se velmi liší. Pro efektivní zvládnutí těchto potenciálně dlouhodobých procesů je nezbytná obsáhlá znalost místní situace a aktuální legislativy. Allianz Trade připravuje rizikové reporty pro jednotlivé země, ve kterých Vám přináší informace, jak efektivně řídit tato lokální rizika a tím lépe cílit své obchodní aktivity.

Povaha rizika je stále více ovlivněna i ekonomickou a politickou situací - od brexitu, přes čínsko-americkou obchodní válku, rostoucí geopolitické napětí, až po zvraty v měnové politice. Vaše pojišťovna potřebuje silné makroekonomické a geopolitické znalosti na správné posouzení úvěrových rizik.

Někteří pojistitelé nabízejí pojištění politických rizik pro určité konkrétní případy: občanské nebo vnější konflikty, nespravedlivé vládní činy, měnovou krizi...

Pokud bude vymáhání pohledávky neúspěšné, bez ohledu na právní situaci Vašeho klienta, získáte pojistné plnění podle podmínek Vaší pojistné smlouvy, často až do výše 90 % dluhu. Ať už prostřednictvím vymáhání dluhů nebo odškodněním byste měli získat zpět všechny nebo většinu finančních prostředků, které Vám klient dluží.

Důvěra je nezbytná! Vaše pojišťovna Vám musí jasně představit podmínky kompenzace.

Vybírejte pojišťovnu s dostatečnou finanční stabilitou, aby zvládla složité ekonomické situace, zejména aktuální krizi spojenou s pandemií Covid-19, protože riziko vzniku nedobytných pohledávek je v současnosti velmi vysoké.

Výše pojistného se odvíjí od výše obratu a odvětví činnosti Vaší společnosti.

Například společnost s ročním obratem 10 milionů EUR na trhu s nízkým rizikem (například v zemi EU) zaplatí za standardní pojistnou smlouvu o obchodním úvěru měsíčně přibližně 1 500 EUR. Tato částka se však liší v závislosti na zvoleném typu krytí a odvětví.

Je důležité, aby Vám pojišťovna nabídla transparentní sazby, které Vám umožní přesně vyhodnotit potenciální návratnost investic.

Při výpočtu návratnosti investic (ROI) nezapomeňte zahrnout všechny náklady spojené s interním řízením kreditního rizika: náklady na informace, vymáhání pohledávek, financování Vašeho pracovního kapitálu, náklady na obchodní příležitosti...

Chcete-li zjisti, jaký vliv může mít investice do pojištění pohledávek na Váš celkový hospodářský výsledek, vyzkoušejte si kalkulačku ROI obchodních úvěrů na naší webové stránce.

Jsme součástí skupiny Allianz a jsme renomovaným a dlouholetým specialistou na pojištění pohledávek s více než stoletím zkušeností.

Naší silnou stránkou je široká nabídka, která pokrývá všechny základní záruky pojištění pohledávek s ohledem na velikost společnosti a obor podnikání.

Jaké jsou naše benefity?

  • Podrobné finanční analýzy, díky kterým neustále vyhodnocujeme kreditní riziko a solventnost Vašich partnerů pomocí různých nástrojů
  • Právní znalosti, důležité pro vymáhání pohledávek nejlepším možným způsobem a rozsáhlé znalosti lokálních podmínek
  • Finanční síla na zajištění Vašeho odškodnění a krytí rizika, o čemž svědčí i naše finanční hodnocení AA od agentury Standard & Poor's.

A navíc, díky nashromážděným údajům a našemu týmu Economic Research máme jedinečnou možnost sledovat a analyzovat současné i budoucí mikro a makroekonomické trendy.

Díky komplexní analýze a intervenční kapacitě, která pokrývá všechny požadavky spojené s rizikem obchodních úvěrů, Vám naše řešení pojištění pohledávek umožňují implementovat procesy řízení pohledávek, které jsou efektivní a bezpečné. Kontaktujte náš lokální tým a podpořte tak budoucí růst Vaší firmy.