Allianz Traden maksukyvyttömyysraportti  2024

15. maaliskuuta 2024

Suomessa konkurssien kasvuvauhti tasaantumassa

  • Vuonna 2023 kolmessa maassa neljästä yritysten maksukyvyttömyysmäärät lähtivät uuteen nousuun, mikä johti +7 prosentin kasvuun globaalisti.
  • 2024 saattaa merkitä käännekohtaa: yritysten maksukyvyttömyystapaukset nousivat jo kolmatta vuotta peräkkäin (+9 %), mikä nostaa kaksi maata kolmesta pandemiaa edeltäneen tason yläpuolelle.
  • Näiden asteittaisten mutta peräkkäisten nousujen jälkeen yritysten maksukyvyttömyystapausten globaali kasvu saattaa tasaantua vuonna 2025 (0 %), mutta asettua korkealle tasolle.
  • Suomessa maksukyvyttömyystapausten määrä oli vuonna 2023 yli 30 % suurempi kuin ennen pandemiaa. Vuonna 2024 kasvun odotetaan tasoittuvan ja jäävän 3 %:iin..

Maailman johtavan luottovakuuttajan Allianz Tradene uusi Global Insolvency -raportti ennustaa maksukyvyttömyystilanteen kehitystä vuosina 2024 ja 2025. Vuosien 2022 1 %:n ja 2023 7 %:n kasvun jälkeen maksukyvyttömyystapaukset ovat taas kiihtymässä vuonna 2024 (+9 %) ennen tasaantumista vuonna 2025 (0 %), mutta silloin ne päätyvät aiempaa korkeammalle tasolle.
Suomessa pandemiaa edeltävän ajan taso maksukyvyttömyystapauksissa saavutettiin jo 2022, ja vuonna 2023 määrä oli yli 30 % suurempi kuin ennen pandemiaa. Viime vuonna kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli 26 %. Vuonna 2024 maksukyvyttömyystapausten kasvun odotetaan tasoittuvan ja jäävän 3 %:iin. Kun tilannetta verrataan vuoteen 2019, kasvua on +29 %.

Odotusten mukaisesti vuonna 2023 yritysten maksukyvyttömyystapaukset lisääntyivät taas nopeasti ja laajasti, ja vuoden 2024 alussa tapausten määrä oli useimmissa kehittyneissä talouksissa ylittänyt pandemiaa edeltävän tason. Yritysten maksukyvyttömyystapausten määrä kääntyi nousuun kolmessa maasta neljästä vuonna 2023, ja suurimmassa osassa kasvu ylitti 10 %. Nousu oli jyrkkää Yhdysvalloissa (+40 % vuonna 2023) ja euroalueella (+14 %), jossa Alankomaat (+52 %), Ranska (+35 %) ja Saksa (+23 %) olivat johtosijoilla.

”Globaalisti maksukyvyttömyystapausten kasvu kiihtyi vuonna 2023 +6 prosenttiyksikköä vuoteen 2022 verrattuna. Kasvua hillitsi vain lasku Kiinassa (-14 %) ja kehittyvillä markkinoilla, kuten Etelä-Afrikassa (-13 %) ja Intiassa (-8 %). Länsi-Eurooppa oli edelleen keskeinen tekijä yritysten maksukyvyttömyystapausten maailmanlaajuisessa kasvussa lievästä hidastumisesta huolimatta (+15 % vuonna 2023, -8 prosenttiyksikköä vuodesta 2022). Myös Pohjois-Amerikka vauhditti tilannetta nopealla +41 %:n kasvulla (+43 prosenttiyksikköä). Toinen huolestuttava tekijä on maksukyvyttömyyden lisääntyminen suurissa, liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron yrityksissä, mikä saattaa lisätä maksujen laiminlyönnin riskiä pienille toimittajille: 2023 kirjattiin yksi tapaus päivässä maailmanlaajuisesti”, kertoo Allianz Traden maksukyvyttömyystutkimuksen pääanalyytikko Maxime Lemerle.

Kasvun hidastuminen, kaupankäynnin häiriöt ja geopoliittinen epävarmuus loivat pohjaa yritysten maksukyvyttömyystapausten uudelle kasvulle globaalisti vuonna 2024. Allianz Trade odottaa tapausten kasvun kiihtyvän kolmatta vuotta peräkkäin tänä vuonna (+9 %). Kehitystä ruokkii konkurssien jatkuva kasvu neljässä maassa viidestä. Suurimmat nousut on odotettavissa Yhdysvalloissa (+28 %), Espanjassa (+28 %) ja Alankomaissa (+31 %).

”Tämä laaja nousu nostaisi maksukyvyttömyystapausten määrän vuonna 2024 pandemiaa edeltäneen tason yli kahdessa maassa kolmesta, kun vuonna 2023 määrä oli puolet. Talouden jälkijäristykset tuovat mukanaan vastatuulia ja haasteita. Nämä testaavat nyt niiden yritysten selviytymiskykyä, joista on viimeisten kolmen vuoden aikana tullut kaikkein hauraimpia. Odotamme kehityksen johtavan siihen, että yritysten maksukyvyttömyystapaukset asettuvat korkealle tasolle vuonna 2025: +12 % yli vuoden 2019 tason Yhdysvalloissa, +8 % Ranskassa ja +6 % Saksassa", toteaa Allianz Traden toimitusjohtaja Aylin Somersan Coqui.

Allianz Trade ei odota samanlaista konkurssien tulvaa kuin suuren finanssikriisin jälkimainingeissa, jolloin globaalisti maksukyvyttömyystapaukset nousivat +17 % ja +19 % vuosina 2008 ja 2009. Kasvu lienee kuitenkin havaittavissa useissa maissa, erityisesti Euroopan kehittyneissä talouksissa. Tietyillä yrityksillä on kannattavuus- ja rahoitusongelmia kuten myös tietyillä aloilla, erityisesti kuluttajia palvelevilla aloilla ja rakentamisessa.

Allianz Trade haluaakin yritysten miettivän viittä asiaa:

  1. Kannattavuus paineessa. Globaalia elpymistä odotetaan vuodelle 2025, mutta sitä ennen yritysten on selvittävä kysynnän laskusta. Monissa maissa taloudellinen aktiivisuus ei todennäköisesti nouse sellaiselle tasolle, että konkurssien määrä saataisiin vähintäänkin tasaantumaan.
  2. Epävarmuus kasvaa. Vuoden 2024 monet vaalit lisäävät taloudellista epävarmuutta, sillä niitä järjestetään maissa, jotka vastaavat 60 %:sta maailman bruttokansantuotteesta. Tämä lisää riskiä ja vaikeuttaa yritysten ennustamista ja suunnittelua. Sääntely on myös kasvussa, mikä voi lisätä yritysten kuluja.
  3. Rahoitus ja likviditeetti edelleen tiukassa. Rahoitus on edelleen kallista, mikä vaikuttaa yritysten kannattavuuteen.
  4. Uudet yritykset ovat ensimmäisen tositestinsä edessä. Pandemian jälkeen syntyi paljon uusia yrityksiä, joiden kestokykyä testataan nyt oikeasti ensimmäisen kerran.
  5. Jotkin alat lisäävät riskiä työpaikoille ja taloudelle. Pitkään heikkona jatkuva kysyntä ja korkeat rahoituskustannukset lisäävät riskiä varsinkin aloille, jotka ovat riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta (ei-välttämättömien tavaroiden valmistus ja myynti, hotellit, ravintolat, turismi ja vapaa-ajan aktiviteetit) ja joilla tarvitaan paljon työvoimaa (rakentaminen, maantiekuljetukset, hotellit, ravintolat, terveydenhuolto, tietyt bisnespalvelut).

Lisätietoja Allianz Traden ennusteista ja maa- ja aluekohtaisia lukuja Allianz Traden Global Insolvency -raportista.

Allianz Trade

Allianz Trade on maailman johtava luottovakuuttaja ja arvostettu takausten, perinnän, strukturoitujen luottojen ja poliittisten riskien asiantuntija. Valvontamme piirissä on maailmanlaajuisesti jatkuvasti yli 80 miljoonan yrityksen maksutapa- ja luottotiedot. Oma tietojenkeräysverkostomme analysoi päivittäisiä muutoksia yli 80 miljoonan yrityksen vakavaraisuudessa. Mahdollistamme yritysten kaupankäynnin turvallisesti, koska suojaamme heidän myyntisaatavansa. Luottovakuutuksen sekä toisten finanssi-instrumenttimme päätavoite on ennakoiva suoja yrityksille yllättävien tilanteiden varalta. Allianz-yhtiön vahva AA-luottoluokitus on tae vakavaraisuudestamme, ja jos yllättävä vahinko tapahtuu, kykenemme korvaamaan sen yhtiöille. Allianz Traden pääkonttori sijaitsee Pariisissa, ja yhtiö on läsnä 52 maassa 5 500 työntekijän voimin. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 3,3 miljardia euroa ja vakuutamme 1 057 miljardin euron edestä yritysten saatavia. Lisätietoja: allianz-trade.com