Mitkä ovat Allianz Traden velvollisuudet?
 

 • Seurata jatkuvasti ostajienne taloudellista tilannetta, mukaan lukien varoittaa, jos ostajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuva muutos vaikuttaa mahdollisuuksiimme vakuuttaa ostaja. Tärkeä osa analysointiprosessia on päivitettyjen taloustietojen hankkiminen ostajilta. Onnistuaksemme tässä paremmin, toimimme kanssanne yhteistyössä.
 • Maksaa vakuutuskorvaus vakuutetuista ostajista luottotappion sattuessa. Lähetät meille korvaushakemuksen ja me maksamme korvauksen vakuutusehtojen mukaisesti.
 • Tarjota oikea-aikaista ja käyttökelpoista taloudellista tietoa, strategisia ennusteita ja markkinakohtaisia ​​analyyseja, jotka voivat auttaa sinua strategisissa liiketoimintapäätöksissäsi.
 

Mitkä ovat sinun tärkeimmät velvollisuutesi?

 
 • Luottolimiittien hakeminen ostajille ja hakemusten tilan seuranta EOLIS-palvelussa.
 • Vakuutettujen ostajien erääntyneiden saatavien raportoiminen EOLIS-palvelussa.
 • Toteutuneen vakuutetun liikevaihdon ilmoittaminen EOLIS-palvelussa vakuutuskauden päätyttyä.
 • Vahingon sattuessa korvaushakemuksen ja vahinkoon liittyvien asiakirjojen toimittaminen määräaikaan mennessä.
 • Erääntyneiden saatavien perintä sopimusehtojen mukaisesti.
 • Yhteistyö ostajaa koskevan taloudellisen tiedon hankinnassa. Limiittipäätöstemme perusteena käytämme myös ostajilta saatuja tilinpäätöstietoja. Harkitsethan suostumustasi mainita yrityksesi nimi ostajille, kun olemme heihin yhteydessä tilinpäätöstietojen saamiseksi.
Tehtävämme on turvata liiketoimintaasi ja auttaa sitä kasvamaan. Tämä tarkoittaa vakuutussuojasi kattavuuden  ja riskeille altistumisen hallinnointia. Osana tätä prosessia sinun tulee asettaa luottolimiitit. Miten tämä tapahtuu?

Jotta saatava olisi vakuutettu, tulee jokaiselle asiakkaalle olla voimassa luottolimiitti.  

 

LUOTTOLIMIITIN ASETTAMINEN

VAIHE 1 : MÄÄRITÄ YLÄRAJA LUOTOLLE, JONKA HALUAT MYÖNTÄÄ ASIAKKAALLE

Ensimmäiseksi, sinun tulee laskea korkein avoinna oleva saldo. Tämä on avoimen maksamatta olevan saatavan määrä jo tehdyistä kaupoista.

Esimerkki: Käyt kauppaa yrityksen ABC Yritys Oy:n kanssa.

 • Olet tehnyt tarjouksen kolmesta toimituksesta: Kaksi arvoltaan 15.000 EUR ja yksi 10.000 EUR.
 • Toimitukset tapahtuvat 30 pv välein ja maksuehto on 90 pv.
 • Teet toimituksen ABC Yritys Oy:lle 30 päivän välein ja ABC Yritys Oy maksaa sinulle aikataulun mukaisesti 90 pv sisällä.

Avoinna oleva saldo on esitetty kaaviossa seuraavalla sivulla.

 

Tässä tapauksessa, avoin saldo on 15.000 EUR tammikuussa, 30.000 EUR helmikuussa ja 40 000 EUR maaliskuussa. Korkein avoinna oleva saldo on 40.000 EUR, joten sinun tulee asettaa limiitiksi 40 000 euroa. Mikäli tilauksia tulee lisää, sinun on arvioitava tämä enimmäismäärä uudelleen.

Luottolimiittiä määritettäessä on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Maksaako asiakkaasi säännöllisesti ajallaan? Maksamattomien laskujen kertyminen kasvattaa avoinna olevaa saldoa ja limiitin tulisi olla korkeampi.
 • Onko liiketoimintasi kausiluonteista?
  Jos tilausmäärät ovat korkeampia esimerkiksi jouluna, tarvitset ehkä tilapäisen korotuksen limiittiin.
 • Onko myynti säännöllisiä vuoden aikana?
  Tässä on vinkki keskimääräisen kuukausittaisen avoimen saldon laskemiseen:
  [vuosimyynti / 360] x maksuehto, tai [kuukausittainen myynti / 30] x maksuehdot.
Esimerkki keskimääräisen avoimen saldon laskemisesta säännölliselle myynnille. Käyt kauppaa yrityksen ABC Yritys Oy:n kanssa. Vuotuinen myynti heille on 60.000 EUR, laskutat säännöllisesti ja maksuehto on 30 pv. Yllä olevan laskelman mukaisesti keskimääräinen avoin saldo on (60.000 EUR / 360) x 30 = 5.000 EUR.


MITEN LIMIITTIÄ HAETAAN?

Voit hakea Limiittiä EOLIS -palvelussa. Lue ohjeemme: Limiitin hakeminen.

Usein saat vastauksen limiittihakemukseesi EOLIS-palvelussamme välittömästi. Lähetämme vahvistuksen limiitistä sähköpostitse. Saatuasi vahvistuksen, tarkista vielä päätöksen tiedot varmistaaksesi, että oikea asiakas on vakuutettuna.

 

MITÄ TAPAHTUU LIMIITIN IRTISANOMISEN JÄLKEEN?

Kun irtisanomme limiitin (tai hyväksytty limiitti on 0 EUR),  olemme arvioineet riskin kasvaneen merkittävästi.

Tällöin irtisanominen tulee voimaan ja suoja päättyy. Mikäli sopimuksessanne on lisäehto "Pidennetty vakuutussuoja" (yleensä 30 pv, ellei toisin ole sovittu), suoja päättyy tämän jakson jälkeen. Kaikki tämän jakson aikana limiitin puitteissa toimitetut tavarat ja palvelut, ovat vakuutuksen piirissä.

Joskus saatamme määritellä tämän jakson lyhyemmäksi, riippuen saatavillamme olevasta tiedosta. Mikäli näin tapahtuu, siitä ilmoitetaan limiittipäätöksen erityisehdoissa.

LIMIITIN HAKEMINEN

Tavaroiden tai palveluiden toimittajana on tärkeää, että saat maksun ajallaan. Siksi on tärkeää varmistaa, että teet kauppaa luotettavien yritysten kanssa, joilla on hyvä maksuhistoria.

Ennen sopimuksen tekemistä uuden asiakkaan kanssa, sinun tulisi ensin tehdä oma selvityksesi yrityksen tilasta ja tämän jälkeen hakea meiltä luottolimiittiä. Luottolimiitti on yksinkertaisuudessaan korkein avoinna oleva saldo, jonka voimme kattaa sinun ja tulevan asiakkaasi välillä. Limiitit haetaan siis avoimelle saldolle, ei kokonaismyynnille.

Limiittihakemus tehdään EOLIS-palvelussamme. Me teemme päätöksen hyväksyä limiitti kokonaisuudessaan tai osittain tai hylätä limiittihakemus.


LIMIITIN HAKEMINEN EOLIS-PALVELUSSA: ASKEL ASKELEELTA
 

 1. Kirjaudu sisään EOLIS Online -palveluumme. Mikäli teillä on useita vakuutusnumeroita, valitse ensin oikea vakuutusnumero kohdasta "Valitse vakuutus". Tämän jälkeen valitse Pikavalikosta > Limiitit - Hakemus.
 2. Etsi oikea yritys (asiakas) järjestelmästä täyttämällä tarvittavat tiedot hakukenttiin.

  - Varmin tapa löytää oikea yritys on käyttää hakukriteerinä yritystunnistetta (esim.  y-tunnus tai rekisterinumero). Nimi- ja osoitetiedot eivät aina riitä, koska useammalla yrityksellä voi olla sama tai samankaltainen nimi. Huomaa myös, että VAT-numerot yksinään eivät aina ole luotettavia tunnisteita. Joissain maissa niitä ei ole julkisesti saatavilla ja toisissa maissa taas useammalla yrityksellä voi olla sama VAT-numero.

  - Mikäli yritystunniste ei ole saatavilla, tee haku nimellä ja osoitteella, syöttämällä mahdollisimman tarkat tiedot. Näitä ovat esimerkiksi:
      -    Yrityksen täydellinen nimi yhtiömuotoineen (esim. ABC Yritys Oy)  
      -    Täydellinen katuosoite, postinumero ja paikkakunta/kaupunki  - joissain maissa myös osavaltio tai provinssi voi olla pakollinen tieto.

  - Mikäli etsimääsi asiakasta ei vieläkään löydy listalta, on todennäköistä ettei yritystä ole vielä lisätty tietokantaamme. Täytä hakemukseen tällöin niin paljon tietoja kuin mahdollista. Tärkeitä tietoja ovat yllämainittujen nimi- ja osoitetietojen lisäksi esim. kaupparekisterinumero ja mahdollinen VAT-numero, sähköpostiosoite, johdon/omistajien nimet jne.
 3. Syötä haettavan limiitin määrä ja tarkista maksuehdot. Täytä maksuehto ainoastaan silloin, jos haettu maksuehto on pidempi kuin ruudulla näkyvä sopimuksen yleinen maksuehto. Jätä tällöin myös kommentteihin tieto miksi asiakkaalle tarvitaan pidempää maksuehtoa.
 4. Vahvista lähettääksesi hakemus meille sähköisesti.
 5. Teemme limiittipäätöksen, jonka näet EOLIS-palvelussamme ja saat sen myös sähköpostitse.

  - Mikäli asiakkaasi löytyy tietokannastamme, limiittipäätös tulee yleensä nopeasti.
  - Mikäli joudumme perustamaan asiakkaasi uutena yrityksenä tietokantaamme sekä hankkimaan tarpeelliset tiedot limiittipäätöksen tueksi, päätöksen tekemiseen menee hieman kauemmin.

  Voit helposti ja koska tahansa seurata limiittihakemustesi tilaa EOLIS-palvelussamme.

 

MITEN ARVIOIMME ASIAKKAASI LUOTTOKELPOISUUDEN?

Tärkeimmät lähteet yrityksen taloudellisen tilanteen selvittämiseksi ovat yrityksen vuosittaiset tilinpäätöstiedot, johdon talousraportit sekä maksuhistoria. Osa näistä tiedoista on julkisia, kun taas loput voidaan selvittää keskustelemalla nykyisten tavarantoimittajien kanssa ja etsimällä tietoa pieleen menneistä sopimuksista.

Meillä on käytössämme laajat rekisteritiedot pohjoismaisista yrityksistä ja olemme hyvin ajan tasalla yhtiöitä vastaan annetuista tuomioistuinpäätöksistä. Samalla tavoin voimme tarkistaa myös muualla maailmassa, onko saatavien perinnässä tarvittu oikeudellisia toimia.

Huomioimme myös tiedot yrityksen kotisivuilla , maksuhistoriatiedot sekä yleinen taloudellinen tilanne maassa, jossa yritys sijaitsee. Yhdistämällä kaikki nämä tiedot muodostuu yrityksen riskiprofiili.

NÄIN TÄYTÄT LIIKEVAIHTOILMOITUKSEN

Vakuutusmaksu perustuu antamaasi arvioon vakuutetusta myynnistä 12 kuukauden ajalta.

On kuitenkin todennäköistä, että arvioitu ja todellinen vakuutettu myynti eivät vakuutuskauden lopussa vastaa toisiaan. Liikevaihtoilmoituksessa raportoit meille vakuutetun myynnin todellisen arvon, ja käytämme sitä laskiessamme edellisen vakuutuskauden tarkan vakuutusmaksun.

 

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ?

Vakuutuskauden aikana veloitamme vakuutusmaksun, joka perustuu arvioon vakuutuskauden vakuutetusta myynnistä. Todellinen myynti voi olla enemmän tai vähemmän, riippuen yrityksen liiketoiminnan tuloksesta.

Mikäli todellinen myynti on arvioitua suurempi, olemme vakuuttaneet ennakoitua enemmän ja lähetämme sinulle lisälaskun ylimenevästä vakuutusmaksusta. Mikäli todellinen myynti on ollut arvioitua pienempi, olemme vakuuttaneet ennakoitua vähemmän ja hyvitämme osan vakuutusmaksustasi. Vakuutusmaksun alaraja on sopimusehdoissa määritetty vähimmäismaksu (yleensä 80% arvioidusta vakuutusmaksusta).

Oletetaan, että arviosi vakuutettavasta liikevaihdosta on 20 MEUR ja vakuutusmaksuprosenttisi 0,2%, jolloin vakuutusmaksusi on 40 000 EUR. Vähimmäismaksu olisi tällöin 40.000 EUR x 80% = 32.000 EUR.

 

Liikevaihtoilmoitus auttaa meitä laskemaan vakuutuksesi todellisen arvon, jolloin myös sinä maksat oikean hinnan vakuutussuojasta. Tarvitsemme täytetyn liikevaihtoilmoituksen myös voidaksemme jatkaa vakuutussuojan tarjoamista.

 

KENEN TULEE TÄYTTÄÄ LIIKEVAIHTOILMOITUS?

Vakuutussopimuksesi kertoo, mikäli sinun on täytettävä liikevaihtoilmoitus. Lähetämme muistutuksen, kun on aika tehdä se. Kaikkien yritysten ei tarvitse täyttää ilmoitusta, esimerkiksi jos vakuutusmaksu on kiinteä. Tämä koskee yleensä pienempiä yrityksiä, jotka eivät käy kansainvälistä kauppaa.

 

MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ?

Vakuutuskauden loppuessa lähetetämme sinulle muistutuksen liikevaihtoilmoituksen täyttämisestä. Ilmoitus tulee tehdä 60 pv sisällä vakuutuskauden päättymisestä. On erittäin tärkeää että noudatat määräaikaa, sillä voimme joutua irtisanomaan vakuutuksen, mikäli emme saa ilmoitusta ajallaan.

Lomake on melko yksinkertainen, mutta on tärkeää täyttää se huolellisesti kaikilla tarvittavilla tiedoilla.

Sinun tulee ilmoittaa vakuutettu liikevaihto vain niissä maissa, joissa olet käynyt kauppaa vakuutuskauden aikana. Vakuutettu liikevaihto tarkoittaa myyntiä ostajille, jotka ovat kuuluneet vakuutuskauden aikana vakuutuksen piiriin.  

 

MITÄ TIETOJA ILMOITUKSEN TULEE SISÄLTÄÄ?

TOIMITETTUJEN TAVAROIDEN JA/TAI PALVELUJEN ARVO
Yrityksesi sekä kanssavakuutettujen yhtiöiden toteutunut vakuutettu liikevaihto tulee ilmoittaa päättyneeltä vakuutuskaudelta, joka näkyy lomakkeella. Älä vähennä summista hyvityslaskuja tai alennuksia, koska olemme kattaneet laskun kokonaisuudessaan. Mikäli teillä on useampi kuin yksi vakuutusnumero, raportoi kanssavakuutetut ensin ja pääsopimus viimeisenä. Mikäli teillä on kanssavakuutettuja yhtiöitä ilman omaa vakuutusnumeroa, raportoi vakuutettu liikevaihto pääsopimuksen kanssa.

VALUUTTA
Summat tulee ilmoittaa lomakkeella näkyvässä valuutassa.

VAKUUTETUT MAAT
Sinun tulee ilmoittaa liikevaihto vain niiden maiden osalta, jotka ovat vakuutettuna sopimuksessa. Älä lisää ilmoitukseen maita, jotka eivät ole vakuutettuna.

 

MITÄ JÄTÄN POIS ILMOITUKSESTA?

VAKUUTTAMATON MYYNTI
Ilmoituksesta jätetään pois myynti, joka ei ole vakuutettuna sopimuksessanne; esimerkiksi muilla maksuehdoilla (esim. CAD, vientiperittävä, vahvistettu remburssi) tehdyt toimitukset, myynti tytäryhtiöille tai julkisille ostajille (ellei näiden vakuuttamisesta ole erikseen sovittu). Mikäli sopimuksessasi on poliittisen riskin suoja, voidaan jättää pois myös vahvistamattomalla remburssilla tehdyt toimitukset.

Ilmoituksesta voidaan jättää pois myös myynti vakuutetulle ostajalle vakuutussuojan päättymisen jälkeen (limiitti hylätty tai irtisanottu).

Liikevaihto ilmoitetaan sisältäen ALV, ellei sopimuksessa toisin ole mainittu.

 

YLEISIMMÄT VIRHEET

Virheiden välttämiseksi olemme koonneet alle listan yleisimmistä virheistä, joita olemme huomanneet täytetyissä lomakkeissa:   

VÄÄRÄ LIIKEVAIHTO
Vakuutetun liikevaihdon sijaan on ilmoitettu yrityksen koko liikevaihto. Muista että ilmoituksen tulee sisältää vain myynti ostajille, jotka ovat kuuluneet vakuutuskauden aikana vakuutuksen piiriin.

PUUTTUVAT LUVUT
Lomaketta täyttäessäsi varmista, ettet ole esimerkiksi lisännyt nollaa vakuutettuun liikevaihtoon tai unohtanut ilmoittaa kokonaisliikevaihtoa lomakkeen viimeiselle sivulle.

USEAT OSIOT
Saatat joutua täyttämään liikevaihtoilmoituksen, joka koostuu useammasta kuin yhdestä osasta, esimerkiksi jos sopimuksessasi on kanssavakuutettuja yhtiöitä muissa maissa. Älä kopioi ensimmäisen osan tietoja toiseen tai jätä toista osiota tyhjäksi (katso edellä ”MITÄ TIETOJA ILMOITUKSEN TULEE SISÄLTÄÄ”).

VAKUUTTAMATTOMAT MAAT
Ilmoita liikevaihto vain niiden maiden osalta, jotka ovat vakuutettuina sopimuksessa.

Mikäli tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai soittaa meille ma-pe klo 8.30 -16.00  
+ 358 10 850 8500
Välillä epäonnistumme ja on tärkeää, että saamme myös tiedon siitä. Annathan meille palautetta sivujemme palaute-osiossa.
Auta meitä kehittymään
Voit ottaa yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeen kautta. Vastaamme sinulle niin pian kuin mahdollista.  
Käytä lomakettamme