Harkitsetko vientiluottoa? Saat samantasoista turvaa luottovakuutuksella

Joidenkin yritysten täytyy käydä kansainvälistä kauppaa, ja toisille taas vientihankkeet tuovat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia. Oli syy mikä tahansa, yritykset tarvitsevat pääomaa kansainvälisille markkinoille päästäkseen. Ulkomaisille asiakkaille viennissä on tosin riskinsä, erityisesti rahoituksen ja luoton suhteen. Vientiluotto voi olla ratkaisu rahoituksen kasvattamiseen, mutta se ei takaa, että uudet kauppakumppanisi maksavat.

Yhteenveto

Haluaisitko vastaanottaa ajankohtaisia uutisia ja vinkkejä, jotka auttavat käymään kauppaa turvallisesti?
Rekisteröidy neljä kertaa vuodessa julkaistavan uutiskirjeemme vastaanottajaksi.

Vientiluotto on rahoitusratkaisu yrityksille, jotka haluavat käydä kauppaa Suomen rajojen ulkopuolella. Sen avulla yritykset voivat lainata rahaa vientiä varten ja ovat vakuutettuja riskejä vastaan, joita syntyy, kun tuotteita myydään ulkomaille.

Suomessa vientiluottoja myöntävä Finnvera ja pankit voivat esimerkiksi tarjota rahoitusta ja vakuutuksen taloudellisia ja poliittisia riskejä vastaan. Tällaisia riskejä ovat muun muassa ulkomaisten ostajien maksuhäiriöt, valuuttakurssin vaihtelut tai muunlaiset pitkän aikavälin sopimuksiin kohdistuvat tappiot. Toisin sanoen vientiluotto helpottaa yritysten toiminnan laajentamista uusille markkinoille, mihin saattaisi muuten liittyä merkittäviä taloudellisia riskejä.

Vientiluottoa voidaan hakea useissa eri olosuhteissa, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Korkea riski: Jos yritys käy kauppaa taloudellisesti tai poliittisesti erittäin epävarmoilla markkinoilla, vientiluotto voi tarjota lisäturvaa.
 • Uudet markkinat: Kun yritys yrittää vakiinnuttaa toimintansa uusilla markkinoilla, vientiluotto voi auttaa pienentämään taloudellisia riskejä, joita syntyy tuntemattomilla markkina-alueilla.
 • Suuret tilaukset: Vientiluotto voi tarjota joustavuutta rahoitukseen suurille ja monimutkaisille sekä maksuajaltaan pitkäkestoisille tilauksille sen varmistamiseksi, että kaupat saadaan tehtyä.

Vientiluoton avulla voidaan varmistaa taloudellinen vakaus, kun käydään kauppaa ulkomaisten asiakkaiden kanssa, mutta se ei suinkaan ole ainoa tarjolla oleva turvaverkko.  Luottovakuutus voi myös tarjota taloudellista turvaa, usein jopa edullisempaan hintaan.

Luottovakuutus kattaa velallisen maksun laiminlyönnistä aiheutuvat tappiot. Jos sinulla siis on luottovakuutus, sinun ei tarvitse murehtia siitä, että uusien markkinoiden asiakas ei pysty maksamaan. Sen lisäksi luottovakuutus tarjoaa tietoja asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta, mikä helpottaa hallitsemaan uusilla markkinoilla ja uusien asiakkaiden kanssa asioidessa syntyviä riskejä.

Allianz Trade tarjoaa luottovakuutuksen halvempana vaihtoehtona vientiluotolle, koska korvaamme vain tappiosi mutta emme tarjoa rahoitusta. Jos yrityksesi tarvitsee rahoitusta, luottovakuutuksen tarjoama turva auttaa usein saamaan paremmat ehdot lainalle pankissa.


Vientiluotto ja luottovakuutus ovat monella tapaa samanlaisia, ja molemmat ovat rahoitusvälineitä, joiden tarkoituksena on pienentää kansainvälisestä kaupasta yrityksille aiheutuvia riskejä. Siksi onkin mielenkiintoista tarkastella, miltä osin ne eroavat toisistaan – ja milloin kukin niistä kannattaa valita.
 • Laajuus: Vientiluotto voi sekä suojata yritystäsi taloudellisilta ja poliittisilta riskeiltä että rahoittaa yritystäsi tai asiakkaitasi. Pääoman lainaaminen on siis mahdollista vientiluoton avulla.
 • Ehdot: Yritysten täytyy täyttää tietyt ehdot ennen kuin ne voivat hakea vientiluottoa. Vientiluottoa myöntävät Suomessa Finnvera ja pankit.
 • Kohderyhmä: Sekä suuret että pienet yritykset, jotka haluavat käydä kauppaa kansainvälisten asiakkaiden kanssa.


   
 • Laajuus: Kattaa asiakkaan maksun laiminlyönnit, mikä pienentää yrityksellesi koituvia tappioita. Tämä tarkoittaa, että saat korvauksen, jos asiakas ei suorita maksujaan. Lisäksi luottovakuutus tarjoaa suojaa myös poliittisilta riskeiltä ja saattaa usein auttaa saamaan paremmat ehdot pankin tarjoamalle rahoitukselle.
 • Ehdot: Luottovakuutus on helposti ymmärrettävissä, ja sen järjestelyt hoituvat nopeasti.
 • Kohderyhmä: Suuret ja pienet yritykset, jotka toimivat sekä Suomen että ulkomaiden markkinoilla, sillä luottovakuutus korvaa maksut sekä kotimaan että vientimarkkinoilla. Se tarjoaa suojaa koko asiakasportfoliolle eikä vain tietyille vientiluoton kattamille kohteille.

Hyvä hallintotapa pienentää kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Joskus yritykset saattavat kuitenkin tarvita lisäapua, ja luottovakuutus voi olla hyvä tapa turvata viennit.

Niin kutsuttu vientivakuutus tarjoaa turvaa asiakasmaksuillesi, mutta se voi myös tuoda turvaa kansainvälisiä poliittisia riskejä vastaan, joten suojautuminen todellakin kannattaa. Sen lisäksi luottovakuutusta käytetään usein mahdollisten kumppanien vakauden arvioimiseen ennen kuin tavarantoimittajan ja kumppanien väliset neuvottelut jatkuvat. Tämä antaa sinulle paremman aseman neuvotteluja varten ja takaa parhaat mahdolliset olosuhteet kasvulle ilman epävarmuutta.

Pitkäaikaiset projektit ja sopimukset vaativat paljon pääomaa tavarantoimittajalta, mikä saattaa johtaa likviditeettiongelmiin, mikäli asiakkaat eivät maksa. Suurten projektien tapauksessa projektivakuutus auttaa tuomaan mielenrauhaa ja suojaamaan yritystäsi tappioilta sekä kotimaisten että ulkomaisten projektien yhteydessä. Projektivakuutus on pitkäaikainen, ja se mukautetaan jokaista projektia varten. Näin voidaan turvata käyttöpääoma ja kassavirta ja suojella samalla projektia ja sopimusta.
Se, kannattaako valita vientiluotto vai luottovakuutus, riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksesi tarpeista ja kohdemarkkinoihisi liittyvistä riskeistä. Useissa tapauksissa vientiluoton ja luottovakuutuksen yhdistämiseen liittyy monia etuja, erityisesti, jos yritykselläsi on asiakkaita useissa eri maissa. Meillä Allianz Tradella on runsaasti kokemusta luottovakuutuksen kanssa toimimisesta Euroopan ja Amerikan maissa, kuten Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Siksi kannattaakin yhdistää luottovakuutus ja vientiluotto, jos yrityksesi toimii sekä tutuilla että entuudestaan tuntemattomilla markkinoilla. Tässä tapauksessa luottovakuutus voi kattaa vakiintuneet asiakkaat, kun taas vientiluotto kattaa uudet asiakkaat esimerkiksi Afrikassa tai Etelä-Amerikassa.