Mitä eroa on laskujen myynnillä ja luottovakuutuksella?

 

 

Kun yritysten likviditeetti on alhainen, on olemassa useita työkaluja paremman kassavirran varmistamiseksi. Yksi niistä on laskujen myynti, jossa laskut myydään laskujen ostajalle. Tämä ei kuitenkaan usein ole halvin ratkaisu yrityksille, joilla on kassavirtaongelmia. Jos sinulla on sen sijaan luottovakuutus, voit saada parempaa rahoitusta pankista, sillä yrityksesi maksamattomat saatavat on vakuutettu tappioiden varalta. Lue alta lisää laskujen myynnin ja luottovakuutuksen eroista.

Yhteenveto

Haluaisitko vastaanottaa ajankohtaisia uutisia ja vinkkejä, jotka auttavat käymään kauppaa turvallisesti?

Rekisteröidy neljä kertaa vuodessa julkaistavan uutiskirjeemme vastaanottajaksi.
 

Laskujen myynti, englanniksi ”spot factoring”, on rahoitusratkaisu, jossa tavarantoimittaja myy maksamattomat laskunsa ulkoiselle laskun ostajalle. Yleensä laskujen myynti on kalliimpi ratkaisu kuin muut nopeaa likviditeettiä tarjoavat ratkaisut.

Tavarantoimittaja myy valitsemansa laskut, jotka laskujen ostaja ottaa haltuunsa ja perii. Tässä prosessissa maksujen laiminlyönnin riskikin siirtyy laskun ostajalle. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tavarantoimittaja saa suurimman osan laskun arvosta itselleen lähes välittömästi, eikä hänen tarvitse odottaa maksua tavallisen 30, 60 tai 90 päivän ajan.

Laskujen myynnin ansiosta tavarantoimittajat saavat välittömästi maksun tekemistään myyntitapahtumista. Lisäksi laskujen myynnillä on seuraavia etuja:

 • Kasvata likviditeettiä: kun yrityksellä on pääomaa, on helpompi investoida kasvuun, hallita kustannuksia ja hyödyntää tavarantoimittajien tarjoamia käteismaksualennuksia.
 • Hallitse kassavirtaa tehokkaammin: nopeamman kassavirran ansiosta on helpompi suunnitella ja varmistaa vakaa toiminta.
 • Keskity enemmän riskinhallintaan: pienennä epäluotettavien maksajien riskiä siirtämällä osa luottoriskistä laskun ostajalle.
 • Säästä aikaa: luotonhallintaan ja maksujen seurantaan kuluu vähemmän aikaa.
Laskujen myynti muistuttaa laskurahoitusta, mutta näiden kahden ratkaisun välillä on muutama olennainen ero. Laskurahoituksessa, eli factoring-rahoituksessa, tavarantoimittaja ulkoistaa koko laskutuksen hallinnan laskurahoitusyritykselle. Laskujen myynnissä taas yritys valitsee yksittäiset laskut kolmannen osapuolen hoidettaviksi. Lisäksi laskun ostaja vastaa velallisten luottoriskistä.
Käytännössä laskujen myynti tapahtuu seuraavasti:
 1. Tavarantoimittaja laatii laskun asiakkaalle tavalliseen tapaan.
 2. Tavarantoimittaja myy ja siirtää laskun laskun ostajalle.
 3. Laskun ostaja maksaa tavarantoimittajalle täyden sovitun hinnan siirtohetkellä. Tämä on tavallisesti 95–97 % laskun arvosta.
 4. Loput 3–5 % on laskun ostajan voittoa.
Laskujen myynti voi olla mielenkiintoista yrityksille, joilla on pitkiä maksuaikoja tarvitsevia asiakkaita. Se sopii myös yrityksille, joilla on paljon kassavirtapainetta projektimyynnin takia. Jos tarvitaan parannusta kassavirtaan ja nopeasti pääomaa, laskujen myynti on työkalu, josta yritykset voivat hyötyä. Laskujen myynnille on kuitenkin olemassa halvempiakin vaihtoehtoja. Luottovakuutus voi olla hyvä vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat pienentää riskiä ja parantaa kassavirtaa. Luottovakuutuksen avulla yrityksen maksamattomat saatavat on vakuutettu tappioiden varalta, mikä voi auttaa saamaan parempaa rahoitusta pankista.
Luottovakuutus voi monessa tapauksessa olla halvempi vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat pienentää riskiä ja ylläpitää vahvaa kassavirtaa. Luottovakuutus tarjoaa samanlaista turvaa tasaisen kassavirran ylläpitämiseksi tuotteita ja palveluita myytäessä mutta huomattavasti edullisempaan hintaan. Lisäksi sen ansiosta yrityksen asiakassuhteet pysyvät ennallaan ilman kolmannen osapuolen väliintuloa. Tämän ansiosta yritys saa taloudellisen takuun: luottovakuutus tarjoaa strategista tukea, joka tukee yrityksen pitkän aikavälin suunnittelua ja menestystä.

Paras tapa turvata kassavirta odottamattomia tapahtumia vastaan vaihtelee yrityksestä toiseen. Siksi kannattaakin ottaa selvää, mitä eroa on laskujen myynnillä ja luottovakuutuksella – pitkän ja lyhyen aikavälin seurauksista puhumattakaan.

Kun yritykset valitsevat laskujen myynnin, he saavat pääomaa välittömästi, mutta sillä on hintansa. Laskun ostaja ottaa osuutensa laskun summasta, ja yritys menettää oikeutensa saatavaan. Tämä saattaa vaikuttaa asiakassuhteisiin sekä yrityksen maineeseen.


Luottovakuutus kattaa yrityksesi maksamattomat saatavat ja suojaa tappioilta, mikäli asiakkaat eivät pysty maksamaan. Toisin kuin laskujen myynnissä, yritys säilyttää täyden hallinnan asiakassuhteistaan. Luottovakuutuksella on seuraavia etuja:

 • Turva: suojaa odottamattomilta tappioilta, kun asiakkaat eivät voi maksaa.
 • Jatkuva kassavirta: vahva kassavirta varmistaa vakaan toiminnan.
 • Tiedot asiakkaista: syvälliset luottokelpoisuusarviot nykyisistä ja mahdollisista tulevista asiakkaista.
 • Asiakassuhteiden säilytys: säilytä tärkeät asiakassuhteet ilman kolmannen osapuolen väliintuloa.
Isoin ero on, että laskujen myynti vahvistaa kassavirtaa välittömästi, kun taas luottovakuutus turvaa tulot ja tukee yrityksen taloudellista suunnittelua tarjoten vankan perustan liiketoiminnan rakentamiselle. Laskujen myynti voi siis tarjota pikaisesti pääomaa sitä tarvitseville yrityksille, mutta pitkällä aikavälillä se saattaa olla luottovakuutusta kalliimpi ratkaisu.
On monia tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun pohditaan, kannattaako yrityksesi valita laskujen myynti vai luottovakuutus. Liiketoiminnan luonteella ja velallisilla on tärkeä merkitys sen suhteen, kumpi kannattaa valita. Siksi onkin tärkeää tutustua molempien ratkaisujen ehtoihin ja käytänteisiin ennen päätöksen tekemistä. Allianz Trade on luottovakuutuksen asiantuntija, ja kerromme mielellämme, miten yrityksesi voi hyötyä luottovakuutuksesta ja unohtaa velallisia koskevat murheet.