Luotonhallinta – minimoi tappioiden riskit


 
06 / 2024
Markkinoiden tilanne muuttuu jatkuvasti, mikä voi saada aikaan epävarmuutta yrityksille, jotka myyvät tuotteitaan luotolla. Siksi onkin tärkeää suojautua mahdollisia tappioita vastaan, ja tärkeä osa sitä on luotonhallinta. Kun olet tietoinen asiakkaidesi taloudellisesta tilanteesta, sinun on helpompi toimia markkinoilla ja välttää tappiot, jotka voivat koitua yrityksellesi kalliiksi. Mutta miten voidaan varmistaa tehokas luotonhallinta? Siihen vaaditaan sekä vahvaa luottokäytäntöä että luotonhallintaa tukevaa luottovakuutusta, keskittyi liiketoimintasi sitten kotimaan tai ulkomaan markkinoille.

Yhteenveto

Haluaisitko vastaanottaa ajankohtaisia uutisia ja vinkkejä, jotka auttavat käymään kauppaa turvallisesti?
Rekisteröidy neljä kertaa vuodessa julkaistavan uutiskirjeemme vastaanottajaksi.

Luotonhallinta tarkoittaa asiakkaille myönnetyn luoton hallintaa yrityksen luottopolitiikan mukaisesti. Luotonhallintaan kuuluvat seuraavat osa-alueet

 • Luottokelpoisuuden arviointi: Kokonaisvaltainen lähestymistapa asiakkaiden taloudellisen vakauden arviointiin ennen luoton myöntämistä.
 • Taloudellisen tilanteen kartoitus: Syväluotaus asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen.
 • Maksuehtojen määrittely: Maksuehtojen määrittely jokaiselle asiakkaalle saatavilla olevien tietojen ja asiantuntemuksen perusteella.

Luotonhallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden laiminlyömistä maksuista aiheutuvat tappiot ja ylläpitää vahvaa likviditeettiä yrityksessä.

Luotonhallinta alkaa mahdollisten asiakkaiden perusteellisesta luottokelpoisuuden arvioinnista ennen sopimuksen allekirjoittamista tai tuotteen toimittamista. Tämä on tärkeä vaihe, jossa arvioidaan, miten isoa riskiä yritys on ottamassa. Tämä vaihe voi ehkäistä tappioita tunnistamalla mahdollisesti huonot maksajat jo prosessin alkuvaiheessa, ja sen seurauksena voidaan ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin.

Tehokkaan luotonhallinnan osa-alueet ovat:

 • Luottopolitiikka: Tärkeä osa luotonhallintaa on selkeästi määritelty luottopolitiikka. Luottopolitiikasta tulisi käydä ilmi luotolla myymisen ehdot, maksuehdot sekä se, miten toimitaan maksun viivästyessä.
 • Luottokelpoisuuden arviointi: Ennen kuin asiakkaan kanssa tehdään sopimus, on tärkeää laatia perusteellinen arviointi luottokelpoisuudesta. Arvioinnissa kerätään tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta esimerkiksi vuosikertomusten, maksuhistorian ja luottoluokitusten kautta.
 • Seuranta: Keskeisiä indikaattoreja seuraamalla voidaan huomata negatiiviset trendit nopeasti.
 • Elpyminen: Jos asiakas ei maksa ajoissa, on tärkeää laatia elpymissuunnitelma, jossa on kerrottu tarvittavat toimenpiteet.
Hyvä luotonhallinta voi minimoida tappioiden riskiä, mutta se ei poista riskiä kokonaan – siinä auttaa luottovakuutus. Luottovakuutus suojaa yritystä tappioilta, mikäli asiakas ei pysty maksamaan. Toisin sanoen luottovakuutus kattaa tappiosi, jos myyt tuotteita tai palveluita luotolla. Tämä tarjoaa lisää turvaa luotonhallintaa varten, joten sinun ei tarvitse murehtia, jos asiakkaasi esimerkiksi menee konkurssiin. Lisäksi luottovakuutus tarjoaa tietoja asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta luottoluokituksen muodossa. Luottoluokitukseen kuuluu analyysi asiakkaan maksukyvystä, ja tämän perusteella asiakas arvioidaan ja hänelle annetaan tietty luokitus ja luottoraja. Tämä helpottaa luotonhallintaa, koska voit seurata rajoja luottoluokituksesta sen suhteen, milloin on turvallista myöntää luottoa. Näin voit välttyä maksun laiminlyömiseen liittyvistä taloudellisilta riskeiltä ja olla varma siitä, kuinka korkea luottoraja kullakin asiakkaalla tulisi olla.

Luotonhallinta ja luottopolitiikka liittyvät läheisesti toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Luottopolitiikassa määritellään ohjeet luoton myöntämiseksi ja sen täytyy tarkoin kuvata, kuka saa luottoa ja millä ehdoin. Luotonhallinnassa taas toteutetaan nämä ohjeet käytännössä. Tehokas luotonhallinta tarvitseekin selkeän ja tarkoin mietityn luottopolitiikan.

Luottopolitiikkaan kuuluu tarkkoja kuvauksia, joissa on määritelty yhdenmukainen prosessi asiakastapausten käsittelyn, maksamattomien maksujen ja perinnän osalta. Näin kaikilla on saatavilla samat tiedot, mikä helpottaa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa toimimista.

Yritysten voi olla vaikeaa kerätä kaikki tarvittavat tiedot luottopolitiikkaa varten. Luottovakuutus voi auttaa ja kerätä tarvittavat tiedot, minkä ansiosta luottopolitiikkaa on helpompi seurata ja säästä aikaa luotonhallinnassa. Luottovakuutus suosittelee myös tietyn rajan kullekin asiakkaalle, minkä ansiosta luotonhallinta on entistäkin helpompaa kansainvälisille ja globaaleillekin yrityksille.

Luottovakuutus tarjoaa yhdenmukaisen näkymän kunkin asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, minkä ansiosta yleisen tason riskiä on helpompi arvioida. Sen lisäksi luottovakuutus auttaa minimoimaan yritykseesi kohdistuvia tappioita, jos asiakas laiminlyö maksunsa tai menee konkurssiin. Luottopolitiikka ja luotonhallinta sekä mahdollisuus saada korvauksia asiakkaan laiminlyödessä maksunsa vapauttavat aikaa liiketoimintaan keskittymiseen.

Luottovakuutus tuo lisää turvaa luotonhallintaan, ja se auttaa sinua myös säästämään aikaasi. Automaatiolla on tärkeä rooli luotonhallintaprosessin virtaviivaistamisessa. Allianz Trade auttaa sinua automatisoimaan luottovakuutuksesi Allianz Trade API - ratkaisun avulla.

Allianz Trade API on turvallinen työkalu yritysten luotonhallintaan. Sen voi helposti kytkeä IT-järjestelmiisi ja se toimii reaaliaikaisesti. Sen avulla yrityksesi voi tehdä helpommin tärkeitä päätöksiä ajantasaisten tietojen avulla turvallisuudesta tinkimättä.

Allianz Trade API:n avulla voit:

 • Automatisoida luotonhallintaprosessisi
 • Saada tärkeitä luottotietoja reaaliaikaisesti
 • Vastata asiakkaillesi nopeammin
 • Hallita yrityksesi riskejä proaktiivisesti