Luottoluokituksen tarkistaminen on hyvä tapa arvioida, onko potentiaalisella asiakkaalla mahdollisuus maksaa yritykseltäsi tilaamiaan tuotteita tai palveluita.

Asiakkaiden luottoluokituksen arviointi on osa palveluratkaisua, jos yritykselläsi on Allianz Trade -luottovakuutus. Luottoluokituksen arvioinnin myötä vakuutamme kaupankäyntisi asiakkaan kanssa ja varmistamme, että saat rahasi.

Luottovakuutuksen ansiosta sinun ei tarvitse arvioida asiakkaan luottoluokitusta itse. Muunnamme luottoarvioinnin tuloksen vakuutuskatteeksi, jota voit käyttää ohjenuorana asiakkaan saatavien suhteen. Luottoluokituksen arviointi turvaa yrityksesi toiminnan.

Luottoluokituksen arviointi lyhyesti


Allianz Trade tekee asiakasyrityksestä perusteellisen riskimalleihin ja -analyysiin perustuvan arvioinnin. Luottoluokituksen arviointi perustuu asiakasyrityksen taloustietoihin ja siinä huomioidaan sekä aiemmat tilinpäätöstiedot ja neljännesvuosiraportit että yrityksen ja sen toimialan tulevaisuuden ennusteet. Arviomme kattaa myös asiakasyritysten omistajuussuhteet. Tarvittaessa keskustelemme asiakasyrityksen kanssa, jos katsomme saavamme siten tarkemman kuvan yrityksestä.

Yrityksen taloudellisen tilanteen lisäksi luottoluokituksen arvioinnissa huomioidaan makrotaloudelliset olosuhteet sekä yritystä koskevat maakohtaiset ja poliittiset riskit ja mahdollisuudet. Luottoluokituksen arviointi on siksi kattava taloudellinen riskianalyysi asiakkaastasi.

Talousasiantuntijoidemme arvioiden lisäksi Allianz Trade seuraa yli 40 miljoonan yrityksen toimintaa kaikkialla maailmassa. Jos siis joku missä päin maailmaa tahansa olevista asiakkaistasi ei maksa laskuaan määräaikaan mennessä, pystymme pitämään omat asiakkaamme kartalla asiasta.

Mitä hyötyä luottoluokituksen arvioinnista on sinulle?


Onko luottoluokituksen arviointi kaipaamasi ennakkovaroitusjärjestelmä? Kyllä, jos haluat tietää, mitkä yritysasiakkaat saattavat aiheuttaa sinulle tappiota, ja ennen kaikkea, mitkä yritykset ovat turvallisia asiakkaita.

Jos yrityksesi toimittaa tuotteita toiselle yritysasiakkaalle, on luonnollisesti tärkeää, että tuotteet maksetaan sopimuksen mukaisesti. Sama koskee myös palveluita. Harva yritys haluaa asiakkaakseen ketään, joka ei pysty maksamaan laskuaan eräpäivään mennessä.

Siitä huolimatta maksuja jää rästiin ja maksamatta, ja aikaisemmin luotettava asiakas ei välttämättä enää maksakaan velkaansa tai ajautuu konkurssiin.

Voisiko sinun yrityksesi tehdä jotain toisin turvatakseen saatavansa? Tässä vaiheessa mukaan tulee asiakkaiden automaattinen luottoluokituksen arviointi ja luottovakuutus.

Haluan kuulla lisää luottovakuutuksesta

Näin luottoluokituksen arviointi tehdään

Yrityksellesi voi tulla eteen erilaisia tilanteita, joissa luottoluokituksen arviointi voi suojata sitä riskitilanteelta, jossa sille aiheutuu tappiota. Toisin sanoen luottotarkistuksessa voi tulla esiin myös se, että yrityksesi voi turvallisesti tehdä kauppaa sellaisen asiakasyrityksen kanssa, joka ei alun perin vaikuttanut taloudellisesti vakaalta. Luottoluokituksen arviointi on sidottu Allianz Traden luottovakuutukseen. Se tarkoittaa, että luottoluokituksen arviointi ei ole pelkkä suositus, vaan sitä tukevat taloudelliset tosiasiat. Jos asiakkaasi ei ole maksanut laskuaan sopimuksen mukaisesti, vakuutus kattaa tappiosi ja Allianz Trade korvaa ne sinulle.

Kun olet luottovakuutusasiakas, Allianz Trade tarkastaa uusien asiakkaittesi luottoluokituksen, ennen kuin teet kauppaa heidän kanssaan. Luottoluokituksen arvioinnin ja kaupan suuruuden perusteella Allianz Trade laatii raamit summalle ja myöntää luottolimiitin, jonka puitteissa asiakkaan kanssa voi vapaasti tehdä kauppaa. Arvioimme asiakkaan taloudellisen tilanteen ja ilmoitamme, jos siinä on tapahtunut kaupankäyntiin vaikuttavia muutoksia.  

Kuten seuraavat esimerkit osoittavat, asiakkaan luottoluokituksen arviointi voi olla erinomainen sijoitus.

Esimerkki: Uusi asiakas Suomessa

Saat tilauksen yritysasiakkaalta, joka toimii samalla alalla kuin suurin osa muista asiakkaistasi. Arvioimme asiakkaan luottoluokituksen. Yrityksen taloustilanne on hyvä, ja vakuutamme saatavasi kokonaisuudessaan.

Muutaman vuoden kuluttua arviossamme käy ilmi, että asiakkaalla on suuria vientitappioita, joiden vuoksi sen taloudellinen tilanne on aiempaa heikompi. Allianz Trade suosittelee ehkäisemään luottotappioiden riskiä ottamalla käyttöön esimerkiksi erilaisia maksuehtoja tai laskutusjaksoja tai rajoittamaan tilausten kokoa.

Esimerkki: Iso tilaus brasilialaiselta asiakkaalta

Yrityksesi vakioasiakas brasilialainen yritys tekee suuren tilauksen, joka kattaa 20 prosenttia koko vuoden liikevaihdosta. Asiakas on tähän mennessä maksanut kaikki laskunsa ongelmitta.

Allianz Traden luottoluokituksen arviointi osoittaa, että vaikka itse yrityksen taloustilanne ja omistajuussuhteet ovat vakaita, Brasilian maakohtainen riski katsotaan aiempaa huomattavasti suuremmaksi, koska Brasilian hallitus on esittänyt tullimaksuja yrityksesi valmistamien tuotteiden kaltaisille tuotteille.
Allianz Trade suosittelee yritystäsi hylkäämään tilauksen tai hyödyntämään osatoimituksia, jotka pienentävät riskejä.

Esimerkki: Tilaus italialaiselta vakioasiakkaalta

Kansainväliseen monialayritykseen kuuluva yritys tilaa suuren toimituksen. Voit itsekin päätellä, että yrityksen maksukyky on vakaa. Sinulla on kuitenkin vaikeuksia saada puolueetonta ja ajantasaista tietoa yrityksestä ja sen omistajuussuhteista.  

Allianz Traden globaali luottotarkistus osoittaa, että asiakasyrityksesi omistajuusrakenne on muuttunut hiljattain. Sen perusteella emoyhtiö ei enää ole taloudellisessa vastuussa asiakasyrityksesi taloudesta. Allianz Trade suosittelee edellyttämään asiakkaalta ennakkomaksua, jotta yrityksesi voisi hyväksyä tilauksen.   

Teemme jatkuvaa arviointia yritysasiakkaiden luottoluokituksesta

Asiakas, joka on aina maksanut ajoissa, voi ajautua erilaisiin tilanteisiin, jotka edellyttävät aiempaa enemmän varovaisuutta sinun yritykseltäsi. Valvontapalvelumme ansiosta yrityksesi pysyy ajan tasalla tilanteesta. Päivitämme arviointiamme jatkuvasti tiedoilla itse asiakasyrityksestä, sen toimialasta, toimintamaasta ja yleisestä makroekonomisesta ja poliittisesta tilanteesta. Analyytikkomme kokoavat tiedot yhteen ja tekevät niiden perusteella arvion asiakasyrityksen todellisesta maksukyvystä. Se tarkoittaa, että voit huomioida vähemmän vakaiden asiakkaiden tilanteen sopimusehdoissa, mutta myös hyväksyä tilauksen turvallisin mielin, jos arviointi näyttää vihreää valoa kaupanteolle.

Luottoarviointi parantaa rahoitusmahdollisuuksia

Kun asiakkaasi luottoluokitus arvioidaan, saat aina ajantasaista ja tarkkaa tietoa asiakasportfolion riskiprofiilin muutoksista. Samalla tehostat yrityksesi portfolion, tilausten ja maksujen hallintaa. Turvaamalla yrityksesi saatavat parannat samalla sen maksukykyä ja kassavirtaa. Myös pankit, rahoitusyhtiöt ja sijoittajat näkevät yrityksesi vahvempana silloin, jos yrityksessäsi tulee tarve hankkia rahoitusta.

Luottotarkistus auttaa yritystäsi laajentamaan toimintaansa uusille markkinoille

Kun yrityksesi etsii uusia kasvumahdollisuuksia uusilta markkinoilta, altistuu se silloin suuremmalle riskille. Kun arvioimme potentiaalisten asiakkaiden luottoluokituksen, voit minimoida tappion riskin ja keskittää yrityksesi resurssit uusien markkinoiden luottokelpoisiin asiakkaisiin.

Tehdäänkö luottotarkistuksia vain Suomessa?

Ei, teemme luottoluokituksen arviointia kaikkialla maailmassa. Allianz Trade tekee arviointeja 241 maassa ja yli 40 miljoonasta yrityksestä. Meillä on yksityiskohtaista tietoa yritysasiakkaista kaikkialla maailmassa ja teemme arviointeja ja tarjoamme luottovakuutuksia maailmanlaajuisesti.

Kuinka nopeasti luottoluokituksen arviointi valmistuu?

Kun asiakas tekee yrityksellesi ensimmäisen tilauksen, yrityksesi voi pyytää meiltä luottoluokituksen arviointia verkkopohjaisessa järjestelmässämme. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin syöttää järjestelmään asiakasta koskevat tarvittavat tiedot. Kerromme sinulle pian, voimmeko vakuuttaa koko kauppasumman vai suosittelemmeko pienempää tilausta, jonka pystymme vakuuttamaan.

Päättääkö Allianz Trade asiakkaat, joiden kanssa voin tehdä kauppaa?

Ei, yrityksesi päättää aina itse, kenen kanssa se tekee kauppaa. Luottoluokituksen arviointi sisältää yritysasiakkaan maksukyvyn arvioinnin, jonka perusteella päätämme kaupan vakuutussumman. Jos riski on suuri, Allianz Trade suosittelee käyttämään erityisen tiukkoja maksuaikoihin liittyviä ehtoja. Allianz Trade voi myös arvioida riskin niin suureksi, että se ei voi vakuuttaa tilausta. Silloinkin yritys voi ottaa tilauksen vastaan omalla riskillään.

Onko luottoarviointi aina tarkka?

Meille on kunnia-asia arvioida asiakkaan luottoluokitus mahdollisimman tarkasti. Mutta silloin tällöin todellisuus ajaa jopa tarkimpien mallien ja arvioiden ohi. Tilanteessa, jossa arvioimme ei toteudu, korvaamme yrityksesi tappiot.

Kaikki tiedämme, että vaikka asiat vaikuttavat lupaavilta, jokin täysin odottamaton tapahtuma voi kääntää tilanteen päälaelleen. Jos asiakkaallasi on voimakas kasvupotentiaali, voi toimialaa koskeva tai maailmanlaajuinen kriisi muuttaa kaiken lyhyessä ajassa. Luottoluokituksen arvioinnissa ei aina voida ennakoida tällaisia tilanteita.

Mallit, työkalut ja asiantuntijatkaan eivät aina pysty ennustamaan kaikkea. Toisin sanoen luottoluokituksen arvioinnin tulos voi myös olla väärä. Jos niin käy, luottovakuutusasiakkaana voit luottaa siihen, että tappiosi kompensoidaan vakuutuksen kautta.

S&P on antanut Allianz Tradelle AA-luokituksen

Kun vakuutat yrityksesi tilaukset meillä, sinun on hyvä tietää, että meidän taloustilanteemme on vakaa. Meidän luottoluokituksemme on AA, joten voit luottaa siihen, että pystymme tarvittaessa korvaamaan sinun yrityksellesi aiheutuneet tappiot.

Allianz Trade on osa Allianz-vakuutuskonsernia, jolla on yli 130 000 työntekijää kaikkialla maailmassa ja jolle Standard & Poor’s on myöntänyt vakuutusyhtiöiden parhaimman luottoluokituksen. Luottovakuutus on turvanasi silloin, kun tarvitset sitä.