Laskurahoitus vai luottovakuutus – kumpi on parempi ratkaisu yrityksellesi? Entä miten laskurahoitus eroaa luottovakuutuksesta?

Voi olla vaikea tietää, miten voit varmistaa yrityksesi kassavirran parhaalla mahdollisella tavalla.

Ennen kuin syvennymme luottovakuutuksen ja laskurahoituksen eroihin, tutustutaan lähemmin laskurahoitukseen.

Mitä laskurahoitus on?

Laskurahoitus tai factoring-rahoitus voi olla hyvä ratkaisu yritykselle, joka haluaa ulkoistaa velkaluettelon pitämisen ja samalla valjastaa saatavat maksukyvyn ylläpitämiseen.

Laskurahoitus tarkoittaa, että luottokelpoiset laskut myydään kolmannelle osapuolelle: rahoitusyhtiölle. Tämä yhtiö huolehtii sitten asiakkaiden laskuttamisesta.

Laskurahoitus on kuitenkin ylimääräinen palvelu, josta täytyy maksaa. Monille yrityksille se on silti rahanarvoinen hyöty, sillä rahoitusyhtiö huolehtii maksuvaatimusten lähettämisestä velallisille sekä mahdollisesta perinnästä.

Rahoitusyhtiö maksaa yleensä ennakkoon noin 80 % velkasummasta, joten saat suurimman osan summasta sen sijaan, että odottaisit vaikkapa 30 päivää. Tämä voi parantaa yrityksesi maksuvalmiutta.

Mitä laskujen ostaminen on?

Sen sijaan että ulkoistaisit yrityksesi koko velkaluettelon pitämisen rahoitusyhtiölle, voit valita, mistä laskuista haluat yhteistyökumppanin huolehtivan.

Tätä kutsutaan laskujen myymiseksi. Yritykset, jotka ostavat laskuja, kutsuvat palvelua laskujen ostamiseksi. Englanninkielinen termi on ”spot factoring” tai ”single invoice factoring”.

Laskujen myynti tarkoittaa, että myyt laskut sovitun kurssin mukaisella hinnalla ja saat rahat heti. Tämä voi siis parantaa yrityksen avainlukuja, kun maksuvalmius ja omavaraisuusaste paranevat.

Laskujen myynti voi sopia yrityksille, joiden asiakkaat toivovat pitkiä maksuaikoja, tai projektimyyntiä tarjoaville yrityksille, joiden suuret laskut rasittavat yrityksen maksuvalmiutta.

Luottovakuutuksen ja laskurahoituksen ero

Luottovakuutus on edullinen vaihtoehto laskurahoitukselle. Luottovakuutus voi vahvistaa yrityksesi kassavirtaa ja strategista päätöksentekoa.

Kun suojaat myyntisaatavasi luottovakuutuksen avulla:

  • varmistat, että yrityksesi on sitoutunut asiakkaisiinsa
  • parannat kassavirtaa
  • liiketoimintasi sujuu ilman häiriöitä ja asiakkaidesi maksukykyä valvotaan.

Laskurahoituksen ja luottovakuutuksen suurin ero on se, että laskurahoitusta käytettäessä rästilaskut maksetaan suoraan kassavirran optimoimiseksi. Luottovakuutusta käytettäessä erääntyneet laskut korvataan vain siinä tapauksessa, että velallinen ei maksukyvyttömyyden vuoksi voi maksaa laskujaan.

Koska laskut maksetaan suoraan, laskurahoitus on paljon kalliimpaa. Luottovakuutuksen hinta on alhaisempi kuin laskurahoituksesta koituvat kustannukset. Maksamiseen ja kuluihin liittyvien erojen lisäksi on muitakin eroja. Luottovakuutukseen kuuluu muitakin palveluita, esimerkiksi luottokelpoisuuden tarkistaminen ja velkasalkun juokseva arviointi.

Onko laskurahoitus hyvä ratkaisu?

Laskurahoitus voi olla hyvä ratkaisu, jos yritykselläsi on ongelmia kassavirran kanssa ja haluat periä saatavia nopeasti. Laskurahoitus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää maksuvalmiutta tulevissa projekteissa, palkkojen maksuissa tai muissa käyttökustannuksissa. Näin sinun ei tarvitse odottaa, kunnes laskut on maksettu.

Vaikka laskurahoitus saattaa olla hyödyllinen ratkaisu lyhyellä aikavälillä, pitkän aikavälin kulut täytyy ottaa huomioon. Kustannukset vaihtelevat usein yhden ja viiden prosentin välillä, vaikka lasku olisi maksettu kokonaisuudessaan 60–90 päivän kuluessa. Mitä kauemmin lasku on maksamatta, sitä suuremmat kustannukset ovat.

Luottovakuutus vs. laskurahoitus, esimerkki:

Seuraava esimerkki elävästä elämästä kuvaa käytännön eroja luottovakuutuksen ja laskurahoituksen välillä.

Yritys, jonka vuotuinen liikevaihto on 5 miljoonaa euroa, voi joko hankkia luottovakuutuksen tai myydä luottokelpoiset laskunsa rahoitusyhtiölle. Kustannuksissa on merkittäviä eroja.

Laskurahoituksen kustannukset

5 miljoonan euron laskujen myymisestä rahoitusyhtiölle maksetaan yleensä 1 prosentin luokkaa kokonaissummasta – tässä tapauksessa siis 50 000 euroa.

Esimerkki normaalista laskurahoitussopimuksesta ei sisällä riskiturvaa siinä tapauksessa, että laskun maksaminen laiminlyödään. Toisin sanoen, jos asiakas ei maksa rahoitusyhtiölle myymääsi laskua, sinun täytyy maksaa takaisin rahoitusyhtiön ennakkomaksu.

Jos rahoitusyhtiö tarjoaa riskiturvaa, palvelun hintaan lisätään usein vielä jopa 1 prosentti saatavien arvosta. Tästä tulee siis vielä 50 000 euron lisäkustannukset, joten riskiturvalla laskurahoituksen kustannukset ovat yhteensä 100 000 euroa.

Luottovakuutuksen kustannukset

Jos luottovakuutus kattaa 5 miljoonan euron saatavat, vakuutuksen hinta on yleensä suunnilleen 0,25 – 0,50 % summasta, eli noin 12 500 – 25 000 euroa. Vakuutus varmistaa, että rahavirta ei katkea. Jos laskua ei makseta, luottovakuutusyhtiö korvaa tappion.

Mikä on paras ratkaisu organisaatiollesi?

Onko paras ratkaisu yrityksellesi sitten laskurahoitus vai luottovakuutus? Se riippuu liiketoiminnastasi ja velallisista. Jos yritykselläsi on lyhyet maksuajat, laskurahoitus on huonompi ratkaisu, mutta jos yrityksen maksuajat ovat pitkiä (kuten usein esim. rakennusalalla), laskurahoitus voi olla järkevä valinta. 

 

Miten laskurahoitus toimii?

Laskurahoitusta voidaan hyödyntää heti, kun yrityksesi on toimittanut palveluita tai tavaroita asiakkaalle ja laskuttanut niistä. Siinä vaiheessa voit myydä laskusi rahoitusyhtiölle. Laskurahoitus toimii näin:

  1. Myyt laskun rahoitusyhtiölle.
  2. Rahoitusyhtiö rahoittaa yritystäsi ennakkomaksulla, joka kattaa 70–90 % laskutetusta summasta.
  3. Kun asiakas maksaa laskun, yrityksesi saa laskussa jäljellä olevan saldon, josta vähennetään laskurahoitusprovisio.
  4. Jos asiakas ei maksa laskua, yrityksesi joutuu palauttamaan saamansa ennakkomaksun.