Bedrijven met kredietverzekering zijn aantrekkelijker voor een bank

Bij het verstrekken van kredieten vraagt de bank om zekerheden. Onder andere kunnen uitstaande vorderingen worden verpand. Een kredietverzekering biedt dan extra zekerheid. In dit artikel laten we zien wat er te winnen valt voor de banken én voor jouw bedrijf als je deze verzekering afsluiten.
Bij het verstrekken van krediet kijken banken onder meer naar de jaarrekening van ondernemingen. Door pandrechten op de activa te bedingen, verzekeren banken zich van de terugbetaling van het krediet. Naast bijvoorbeeld gebouwen, machines en voorraden kunnen ook uitstaande vorderingen worden verpand. Maar hoe zeker zijn die uitstaande vorderingen voor de bank? En waarom eisen banken wél dat onderpanden als gebouwen en machines verzekerd zijn (tegen brand, natuurrampen of andere catastrofes), terwijl de eis van een kredietverzekering op handelsvorderingen veel minder vaak wordt gesteld?  

Bijna een kwart van de ondernemers van failliete bedrijven noemt onbetaalde facturen als belangrijkste oorzaak voor hun faillissement. Vooral ondernemingen die met een geconcentreerd klantenrisico zitten zijn zeer kwetsbaar. Dit is niet zichtbaar in de jaarrekening.

De kwaliteit van debiteuren kan snel slechter worden en op die manier een domino-effect veroorzaken. Als er dan onvoldoende liquiditeitsbuffers zijn ontstaat een tekort aan werkkapitaal waardoor de dagelijkse bedrijfsvoering direct in gevaar komt. MKB-bedrijven zijn hiervoor kwetsbaarder dan grote ondernemingen. Dit kan een groot risico vormen voor de bank. 

Bank die berekent hoeveel financiering bedrijf kan krijgen met kredietverzekering

Bedrijven die samenwerken met een kredietverzekeraar krijgen een beter inzicht in de kwaliteit van hun debiteurenportefeuille. Via een debiteurenscan wordt de portfolio overzichtelijke in kaart gebracht:

 1. Wat is de risicocategorie van elke debiteur en hoe is het gesteld met gemiddeld debiteurenrisico?
 2. Wat zijn de concentraties in mijn portefeuille op:
  a. Bepaalde ondernemingen?
  b. Sectoren?
  c. Landen/ regio’s?

Continu monitort de kredietverzekeraar deze en andere risicofactoren en maakt deze informatie beschikbaar. Aan de hand van de kredietlimieten die de verzekeraar afgeeft voor bestaande debiteuren en prospects krijgen bedrijven een duidelijk beeld van de kredietwaardigheid van bedrijven met wie ze zakendoen.

 • SNELLERE BETALINGEN
  Debiteuren betalen gemiddeld 5 dagen sneller als ze weten dat hun factuur kredietverzekerd is. Ze willen op die manier zeker zijn dat de kredietverzekeraar (die limieten op hen afgeeft) hun bedrijf als een goed risico blijft beschouwen. Debiteuren die een goede kredietscore krijgen, kunnen blijven kopen op krediet. Zijn er echter negatieve betalingservaringen dan wordt de kredietscore zonodig aangepast.
 • INTERNATIONAAL KENNIS NETWERK 
  Wij werken wereldwijd en beschikken over een uitgebreid netwerk aan eigen kantoren op alle continenten. Wij helpen bedrijven bij het verkennen van nieuwe commerciële mogelijkheden in het buitenland. Ook beschikken wij over marktinformatie (per land en sector) en kennen we de lokale handelsgewoonten. Deze kennis delen we graag met onze klanten.
 • VERGOEDING ONBETAALDE FACTUREN
  in tegenstelling tot kredietinformatieverstrekkers zullen wij ook effectief tot schadeloosstelling over gaan als een verzekerde factuur uiteindelijk niet wordt betaald. Wij hebben er dus alle belang bij om de meest accurate risico-informatie te verstrekken. Hierdoor wordt zowel de cash positie alsook de solvabiliteit van jouw onderneming beschermd. Afschrijvingen op dubieuze debiteuren kunnen vermeden worden.

De begunstigde van een kredietverzekeringspolis is in de eerste plaats de onderneming die de kredietverzekering afsluit. Uiteraard kan de bank hier ook voordeel uit halen. De bank kan de verzekeringspolis in pand nemen of als medeverzekerde deze polis afsluiten. Een andere techniek is dat de bank bedingt dat de uitkering van de verzekering rechtstreeks aan de bank gebeurt in plaats van aan de verzekerde. Andere voordelen voor de bank: 

 • VERLAAGD KREDIETRISICO
  Een kredietverzekerde klant is beter beschermd tegen insolventie wegens liquiditeitsproblemen en tegen een verminderde solvabiliteit wegens afschrijvingen op slechte debiteuren.
 • HOGERE WAARDERING VAN DE DEBITEUREN
  Het eventuele pand van de bank op de debiteuren kan hoger gewaardeerd worden. Hierdoor is het mogelijk om de expected loss te verlagen of om meer krediet te verstrekken voor eenzelfde risico.
 • BETERE MONITORING VAN DE KLANT
  Door alle informatie die wij aan de bank verstrekken is een betere permanente monitoring van het globale kredietrisico op een klant mogelijk.
 • GROEI VAN DE ONDERNEMING VOLGEN
   

Wat is een kredietverzekering?

Informatie over de financiele situatie van jouw klanten
Toegang tot onze database met informatie over de financiële situatie van bedrijven wereldwijd. Zo beslist je verantwoord met welke klanten je zakendoet, ook in het buitenland.
Kies de juiste klanten en markten om zaken te doen
Betaalt een klant niet, dan gaat onze incasso-afdeling voor jou aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Je maakt gebruik van ons incassonetwerk in meer dan 50 landen.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
Lukt het ook onze incasso-afdeling niet de factuur betaald te krijgen? Of gaat jouw klant failliet?  Dan krijg je via onze kredietverzekering toch jouw geld.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wil jij weten hoe dit werkt voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via onderstaande gegevens.