Kleine en middelgrote accountantskantoren worden gemakzuchtiger met hun interne kwaliteitstoezicht, constateert toezichthouder AFM. Uit eigen onderzoek blijkt dat 24% van de accountants niet kan aantonen hoe, en óf zij de kwaliteit van hun werk monitoren. Kleine en middelgrote kantoren controleren vooral de boeken van het mkb, vorig jaar in totaal zo'n 8000 stuks.

In het AFM-rapport zegt een aantal geïnterviewde accountants dat er sprake is van gebrek aan tijd en  mankracht. Ook zou er onduidelijkheid zijn over het type accountant dat interne kwaliteitscontroles mag uitvoeren. Willem van Wijngaarden, voorzitter van de kwaliteitscontrolecommissie van branchevereniging SRA, noemt dergelijke reacties “smoesjes”. Volgens hem valt het wel mee met het tekort aan mankracht. Van Wijngaarden waarschuwt voor reputatieschade voor de hele sector als accountants de kwaliteit van hun eigen werk niet laten beoordelen. Bijvoorbeeld als er foute cijfers naar buiten komen.

Controlewerk

Guus Ham van mkb-accountantsvereniging Novak zegt dat er wel degelijk capaciteitsproblemen zijn.  Zo is er volgens hem een tekort aan externe accountants die het controlewerk van hun ambtsgenoten kunnen nalopen. Vooral kleine accountantskantoren en eenmanszaken worstelen daarmee denkt hij.