Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen in 2012. Toch laat de wereldeconomie in 2012 een kleine groei zien. En herstelt de groei zich in 2013 verder. Dat blijkt uit het macro-economisch, risico- en faillissementsonderzoek van Euler Hermes. Maar hoe vergaat het China, het land waarvoor de economische voorspellingen het meest florissant zijn?

Een stijging van het bruto binnenlands product van liefst 8 procent in 2012. En in 2013 zelfs van 8,5 procent. Afgezet tegen andere landen gaat het crescendo met China. Toch hebben ook de Chinezen te maken met een gematigde vertraging van de economische groei. Voor het vijfde kwartaal op rij kromp de jaarlijkse groei, tot 8,1 procent in het eerste kwartaal van 2012. Johan Geeroms, Program Risk Director bij Euler Hermes World Agency: 'De ontwikkeling van de groeicijfers in China is een weerspiegeling van het strakker monetaire beleid en de impact die de afname van de wereldwijde vraag naar exportproducten heeft. Ten opzichte van de 9,2 procent in 2011 is die 8,1 procent een stuk lager, maar nog altijd geen harde landing.'

Dalend aantal faillissementen

In China wijst alles erop dat het aantal faillissementen verder afneemt met zo'n 8 procent. De industriële productie groeit nog altijd, zij het met "maar" ongeveer 11 procent. Ook het investeringsniveau neemt toe. Officiële data toont aan dat de particuliere sector harder groeit dan de publieke. En investeringen in productie harder dan in infrastructuur. Daarentegen zijn de verwachtingen ten aanzien van de consumptieve groei wisselend. Consumenten geven minder uit, maar tegelijkertijd stijgen inkomens en het consumentenvertrouwen. Een dalende inflatie, vooral in voedselprijzen, komt het besteedbare inkomen ten goede, maar het risico van stijgende huizenprijzen blijft aanwezig, vertelt Geeroms. Volgens hem is de ontwikkeling van de exportvraag een belangrijk issue voor de situatie in China. 'Naar verwachting trekt deze gedurende 2012 weer aan.'

Transitie

Geeroms zegt dat alle voortekenen aanwezig zijn voor een losser monetair beleid, maar voorzichtigheid blijft geboden. '2012 is het jaar van de politieke transitie naar de vijfde generatie leiderschap in combinatie met de behoefte aan economische stabiliteit.' Met een groei van zo'n 8 procent slaagt China vooralsnog in die opzet.