Elektrificatie is de sleutel tot CO2-reductie in de EU. Vooral de nuts-sector (energie en gas) speelt een belangrijke rol om de Europese doelstellingen voor klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. Om aan de vraag naar (groene) elektriciteit te voldoen, moet de productie van wind- en zonne-energie verdrievoudigen. Dat gaat niet lukken binnen de gestelde termijn, stelt onze researchafdeling in een rapport over de elektrificatie in Europa.
Volgens het rapport moet de benodigde groene energie vooral uit de hoek van wind en zon komen. Waterkracht en bio-energie zijn tot stilstand gekomen en ook is de opwekking van kernenergie weggezakt tot het laagste punt van de afgelopen dertig jaar, zo concluderen onze onderzoekers.
elektrificatie-sleutel-tot-co2-reductie
Om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% omlaag te krijgen (ten opzichte van het niveau van 1990) presenteerde de Europese Commissie onlangs het ‘Fit for 55’-pakket. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak van “een van de meest ambitieuze hervormingen van het EU-beleid ooit”. Het pakket bestaat uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent.
Het ‘Fit for 55’-pakket stelt dat in 2030 minimaal 60% van de energieverbruik uit groene energie moet bestaan. En in 2050 85%. Dat betekent dat er voor 2030 100 gigawatt (100.000 megawatt) extra aan wind- en zonne-energie nodig is en 15 gigawatt van ‘waterstofklare’ gascentrales. Uitgaande van deze doelstellingen van het 'Fit for 55'-plan is er volgens onderzoekers sprake van een implementatie-kloof van vijf jaar. Zo is alleen al het uitfaseren van steenkool tegen 2030 een grote uitdaging. Zelfs landen die voorop lopen op het gebied van wind- en zonne-energie (zoals Denemarken, Ierland, Duitsland en Spanje) hebben nog een lange weg te gaan.