In vergelijking met andere sectoren bleef de schade voor de verzekeringssector door corona relatief beperkt. In 2020 daalde het wereldwijde premie-inkomen met slechts -2,1%. Hierdoor was het totale premie-inkomen ongeveer €80 miljard lager dan vóór de crisis. Dat blijkt uit onderzoek van onze researchafdeling.

Volgens onze onderzoekers ziet het risicolandschap voor de verzekeringssector er na corona compleet anders uit. Door de effecten van de plotselinge gezondheidscrisis zijn het bewustzijn en het gedrag van klanten grondig veranderd. De verzekeringssector zal de weg van puur productlogica moeten verlaten en zich moeten toeleggen op een holistische servicebenadering, gericht op het beheer en de preventie van risico's.

Onze onderzoekers verwachten dat de verzekeringssector, in lijn met de wereldeconomie, een sterke groei zal doormaken in 2021. Zij schatten de groei van de totale wereldwijde premies op ruim 5%. Met als groeimotoren: de VS (+ 5,3%) en China (+ 13,4%). Voor West-Europa zal naar verwachting de groei achterblijven (+ 1,2%).

Ook voor de komende tien jaar voorziet onze researchafdeling een gemiddelde groei voor de sector van ruim 5% groei. Dit is te danken aan een hoger risicobewustzijn en de verdere opkomst van opkomende markten. In 2031 zullen de premie-inkomsten wereldwijd €6.500 miljard bedragen.

mooie-toekomst-verzekeringssector