Met de vaccinatie komt de vrijheid. Lockdowns en beperkingen kunnen stapsgewijs minder streng worden. Hierdoor komt er een eind aan de pauze van de wereldeconomie. Onze onderzoekers voorspellen voor 2021 voor China een groei van +8,2% in 2021. Voor de VS met + 5,3% en voor de eurozone +4,3%. De stijgende grondstofprijzen zijn hiervan een gevolg. De productie stijgt snel en dus zijn er meer basismaterialen nodig. Daarnaast worden ook de voorraden weer teruggebracht op pre-corona niveau.

Niet alleen de olieprijs is in korte tijd flink gestegen. Ook bij vele andere grondstoffen zien we oplopende prijzen. Sommige grondstoffen noteren meerjarige recordhoogtes, zoals maïs, sojabonen, koper en katoen. Volgens onze researchafdeling is dit het directe gevolg van inhaal-vraag die loskomt nu economieën wereldwijd opveren.

 

 

Rapport ontwikkeling grondstofprijzen| Euler Hermes

Voor de korte termijn zorgen de oplopende grondstofprijzen voor inflatoire druk. Daar komt bij dat veel bedrijven hun prijzen verhogen om de opgelopen schade van het afgelopen jaar in te halen. Het sneeuwbaleffect dat hierdoor ontstaat zwengelt de inflatie verder aan. Dat geldt ook voor de rente die wereldwijd oploopt.

Wat betreft de stijging van de grondstofprijzen verwachten onze researchers dat het om een tijdelijk effect gaat. Naarmate steeds meer mensen zijn gevaccineerd zal de economische situatie normaliseren. Overheidssteun zal afnemen, inhaalvraag zal gaandeweg verdwijnen en vraag en aanbod zullen een nieuw evenwicht vinden. Wij verwachten voor de meeste grondstoffen dat de prijzen later dit jaar licht teruglopen en volgend jaar consolideren op relatief hogere niveaus.