Onze researchafdeling onderzocht hoe bedrijven omgaan met leveringsproblemen die zijn ontstaan door de lockdowns vanwege Covid-19. Daarbij keken we naar de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Italië. We vroegen leidinggevenden van ruim 1100 bedrijven welke maatregelen ze nemen als antwoord op de huidige verstoring van de toeleveringsketens.
  • hun 94% van de bedrijven die we hebben ondervraagd, meldt dat ze te maken hebben met verstoring van hun toeleveringsketens. 20% meldt "ernstige verstoring". De VS loopt daarbij voorop.
  • Leveringsproblemen zijn het grootst bij bedrijven in de machinebouw, IT, telecom en energie-sector. En in iets mindere mate de chemie en automobielsector. Agrifood doet het relatief goed en meldt de minste problemen.
  • Een op de twee bedrijven vangt de leveringsrisico’s op door verzekeringen af te sluiten, extra voorraad aan te houden en door alternatieve leveringsoplossingen te zoeken.
  • Ruim de helft overweegt de komende zes tot twaalf maanden op zoek te gaan naar nieuwe leveranciers.
  • 20% van de ondervraagde bedrijven wil overstappen van buitenlandse leveranciers naar adressen in eigen land. Maar dat wil niet zeggen dat er massaal afscheid wordt genomen van China als toeleverancier. Naast lokale leveranciers uit het eigen thuisland, blijft China het belangrijkste land als toeleverancier.
Hoe spelen bedrijven in op verstoorde toeleveringsketen?