Eind vorig jaar werd de staatssteun voor de kredietverzekeringsmarkt tot eind juni verlengd. In nauw overleg met de overheid beëindigen we deze staatssteun op 30 juni 2021.

Belangrijke en zeer succesvolle pijler om rust en stabiliteit op de markt te brengen

De vaccinatiegraad neemt toe en ook de economische activiteiten trekken aan doordat steeds meer lockdownmaatregelen worden opgeheven. In het licht van de huidige situatie op de markten is een hernieuwde verlenging, zoals eind vorig jaar, niet nodig. Dit wordt ook onderbouwd door het gegeven dat het aflopen van dit programma samengaat met de voortzetting van andere maatregelen van de regering die de liquiditeit van bedrijven moeten ondersteunen.

Dit ondersteuningsprogramma leverde een belangrijke bijdrage aan de economie

Aan het begin van de coronacrisis kwam de kredietcapaciteit onder grote druk te staan. De staatsgarantie heeft kredietverzekeraars in staat gesteld de limieten op leverancierskredieten te handhaven en zo de toeleveringsketens te stabiliseren. De regeling heeft daarmee bijgedragen aan de stabiliteit van de economie tijdens de Covid19-crisis.