Zet de stijgende lijn door? Onze researchafdeling verwacht de komende maanden een tijdelijke opleving waarna de inflatie weer zal bestendigen.

Belangrijke aanjagers voor de inflatie die vaak genoemd worden zijn de enorme steunpakketten, de stijgende kosten (o.a. door de verstoring van de logistieke keten) en het knipperlicht-beleid van het open- en dichtgooien van de economieën. Onze researchafdeling benadrukt dat het hier gaat om tijdelijke aanjagers. Ze vervagen naarmate de vaccinatie voortschrijdt en het economisch herstel vordert.

rapport-inflatie-april-2021
Onze onderzoekers verwachten dat het oplopende prijsniveau in de tweede helft van dit jaar zal stabiliseren om vervolgens in 2022 weer wat te dalen. Onder meer omdat de toeleveringsketens normaliseren. Wel voorzien we hogere loonniveaus die om extra aandacht vragen. Extra inkomen zou de inflatie kunnen aanwakkeren, zeker omdat ook de consumentenprijzen (tijdelijk) stijgen. Een dergelijke prijs-loonspiraal zou kunnen leiden tot aanhoudend hogere inflatie. Euler Hermes verwacht een dergelijk scenario onwaarschijnlijk omdat er naast het economisch herstel ook een sanering zal plaatsvinden binnen het bedrijfsleven als straks de steunpakketten wegvallen. Door faillissementen zal de werkloosheid weer oplopen waardoor de opwaartse druk op de lonen zal wegvallen. Alleen al in de Eurozone zullen miljoenen mensen hun baan verliezen op het moment dat de overheidssteun wegvalt.
Ongekende beleidsondersteuning (fiscaal en monetair) dempte de klap van de Covid 19 op de wereldeconomie. Is een hogere inflatie de prijs die we hiervoor moeten betalen? Waarschijnlijk niet stellen onze onderzoekers. Ze verwijzen naar lessen uit het verleden. De geschiedenis leert dat alleen het vergroten van de geldhoeveelheid niet leidt tot hogere inflatie. Het gaat erom wat er met het geld gebeurt; oftewel het gaat om de omloopsnelheid. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de inflatoire druk. Maar nieuw geld op zichzelf (zoals bijvoorbeeld de overheidssteun) vertaalt zich niet automatisch in nieuwe uitgaven. Wat we zien is dat bedrijven juist steeds meer geld achter de hand houden om mogelijke nieuwe klappen op te vangen.