Cybercriminaliteit en aanvallen van hackers vormen een groeiende bedreiging voor bedrijven. Maar niet alleen criminele activiteiten van derden, ook eigen medewerkers kunnen schade aanrichten. Nederlandse opsporingsinstanties registreren jaarlijks duizenden situaties en voorvallen. Hierbij brengen de eigen medewerkers schade toe aan hun bedrijf door fraude, verduistering of schade aan eigendommen. En dat loopt soms tot in de miljoenen.
Samenwerking Euler Hermes en Hoffmann

Met deze samenwerking willen beide partijen ondernemers in Nederland helpen fraude zoveel als mogelijk te voorkomen en in geval als je ermee te maken krijgt de schade en onkosten te vergoeden. Johan Klokman, Senior Consultant Hoffmann: “Uitgangspunt voor onze samenwerking is ondernemers te helpen frauderisico’s te beperken en te ontzorgen. Door gebruik te maken van de solide kennis, kunde en oplossingsgerichtheid van Hoffmann in combinatie met de jarenlange ervaring van Europees marktleider fraudeverzekeringen Euler Hermes, kunnen wij ondernemers helpen bij alle fraudeproblemen. Zowel aan de voorkant, preventief met hulp van Hoffmann, als aan de achterkant, via de fraudeverzekering van Euler Hermes.”

Hiermee krijgt een ondernemer direct inzicht in hoeverre hij zijn risico’s tegen fraude voldoende beheerst. Onderdeel van de verkorte fraudescan is een persoonlijk advies met eventuele aanvullende preventiemaatregelen. De implementatie van deze preventiemaatregelen leidt tot een aantrekkelijke korting op de fraudeverzekering van Euler Hermes.

“Ons doel is om ondernemers te laten ondervinden wat met een gerust hart zakendoen inhoudt”, aldus Niels de Bever, Hoofd Marketing Euler Hermes Benelux. “Dankzij de Hoffmann fraudescan en onze fraudeverzekering. Hiermee bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schade door interne fraude én externe fraude. Daarnaast dekt de fraudeverzekering ook de kosten voor het herstel van digitale gegevens, herstel van reputatieschade en kosten voor eventuele gerechtelijke procedures.”