8 tips om je te beschermen tegen het domino-effect van COVID 19-faillissementen

Als straks de overheidssteun wordt opgeheven of afgebouwd, wordt 2021 een riskant jaar voor bedrijven die afhankelijk zijn van handelskredieten voor het leveren van hun goederen en diensten. Hoe kunnen bedrijven zichzelf beschermen en hun handelskredietaanbod maximaliseren zonder zich aan onaanvaardbare risico’s bloot te stellen? Met deze acht stappen bescherm je jouw bedrijf tegen het domino-effect van faillissementen en verbeter je het beheer van je toeleveringsketen.
Als het gaat om insolventiebescherming, is wáár je zakendoet vaak net zo belangrijk als met wíe je zakendoet. Je kunt je toeleveringsketens beschermen door een risicoanalyse te maken van de plaats waar je klanten gevestigd zijn en de markten waarop zij opereren. Een logische stap is het beheer van je toeleveringsketen verbeteren: diversifieer je toeleveringsketens, zodat deze niet allemaal geconcentreerd zijn in één regio. En je niet te veel afhankelijk bent van de regio’s die het hardst door de pandemie worden getroffen.

Lange toeleveringsketens, met meerdere partners en verspreid over verschillende landen, zijn tijdens de pandemie uitermate kwetsbaar gebleken. Ook andere factoren hebben grensoverschrijdende handel ingewikkelder gemaakt, zoals de Brexit en de recente handelsgeschillen tussen de VS, China en de EU. Uit onze wereldwijde enquête over het verstorende effect van COVID 19 op meer dan 1000 marktleiders in zes sectoren blijkt dat 52% zich indekt tegen dit soort risico’s door:

  • hun toeleveringsketens in te korten;
  • voorraden aan te leggen;
  • en gebruik te maken van kredietverzekeringen.
Verkort jouw toeleveringsketen om effect faillissementen te verkleinen
Een doeltreffende betalingstermijn met je klant overeenkomen, is een kwestie van de juiste balans weten te vinden: als je akkoord gaat met een langere termijn, loop je risico. Wil je jouw geld te snel hebben, dan ben je niet meer concurrerend. Met onze gratis online tool voor debiteurenbeheer vergelijk je snel en efficiënt jouw betalingstermijn met die in verschillende landen en sectoren. Zo vind je de perfecte balans.

Zorg ervoor dat je eventuele verliezen door failliette klanten zo veel mogelijk beperkt. Dit betekent dat je clausules in je contracten opneemt die waarborgen dat jij, als leverancier, wettelijk eigenaar blijft van de geleverde goederen totdat je klant alle betalingen volledig heeft voldaan. Om deze strategie effectief door te voeren, moet je regelmatig een volledige inventarisatieuitvoeren van alle voorraden die jouw klanten hebben ontvangen, maar die nog niet volledig zijn betaald.
Ondernemingen met bedrijfsmodellen die nog sterk afhankelijk zijn van fysieke interactie en uitwisseling, lopen het meeste risico op failliete partners en het domino-effect. Niet digitale bedrijven zijn het hardst getroffen door de lockdown- en social distancing-maatregelen. In veel gevallen is de vraag afgenomen en zelfs tot stilstand gekomen. Bedrijven en sectoren die erin geslaagd zijn hun activiteiten te digitaliseren, hebben de negatieve effecten van de lockdown meer weten te beperken.
Het instellen van een bovengrens voor handelskrediet is een doeltreffende manier om je financiële risico’s te beperken en je bedrijf beter te beschermen tegen faillissementsrisico. Maak hierbij gebruik van jouw kredietverzekering, als je die hebt. Aan de hand van de beschikbare risicogegevens kunnen zij jouw limieten op het juiste niveau afstemmen. Een andere strategie is zorgen dat je altijd een kasbuffer hebt waar je over kunt beschikken in geval van nood, zoals bij betalingsverzuim.
De snelheid waarmee bedrijven inspringen op het faillissement van een klant, is van cruciaal belang. In een ideale wereld herken je alle waarschuwingssignalen en ben je in staat te reageren voordat je klant failliet gaat. Maar als dat niet lukt, kun je het beste vooraan in de rij van schuldeisers staan. De ervaring leert dat bedrijven met het beste inzicht, de beste kennis van procedures en de snelste reactie het grootste deel van de schulden weten te innen. Niet veel bedrijven hebben de middelen hiervoor in huis. Daarom is het verstandig om samen te werken met een kredietverzekeraar die de stress van het innen van betalingen kan wegnemen. Bij wanbetalingen gaan zij voor jou op onderzoek uit en vergoeden het verzekerde bedrag.
Elk bedrijf is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Dat begrijpen wij. Daarom gaan we graag (online) met je in gesprek om te ontdekken hoe wij je kunnen helpen.
Wij bieden verschillende soorten oplossingen aan. Voor grote en kleine bedrijven, in elke sector. We zetten deze voor je op een rijtje.