Er is te weinig aandacht voor de gevolgen van een tweede coronagolf voor de export. De klap die onze uitvoer dan te wachten staat, zal hard aankomen bij sectoren als industrie en transport. Daarvoor waarschuwen het Centraal Planbureau (CPB) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veel aandacht gaat uit naar sectoren als horeca, cultuur en entertainment die het zwaar te verduren hebben door binnenlandse maatregelen. Problemen in andere sectoren blijven hierdoor onderbelicht. CBS en CPB noemen industrie en transport als voorbeeld. Deze sectoren moeten dealen met allerlei maatregelen in andere landen, waardoor hun export wordt belemmerd. Het is de vraag in hoeverre bedrijven nieuwe lockdowns door een tweede golf aan kunnen.

3 scenario’s

Het CPB keek, op basis van scenario's van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), naar de gevolgen van wereldwijde lockdowns van drie, zes en twaalf maanden. Dat laatste scenario is volgens het CPB extreem, maar een periode van drie maanden komt in de buurt van de maatregelen die we zagen bij de eerste coronagolf. In dat scenario daalt de toegevoegde waarde van het transport, de elektrotechnische industrie en de machinebouw met -7% tot -13%.

JBij een lockdown van zes maanden zijn de effecten al twee keer zo groot, -13% tot -24%. De impact verschilt sterk per sector. De handel in geneesmiddelen en andere farmaceutische producten neemt juist toe. Goederentransport door de lucht loopt de hardste klappen op.