Fraude Trendrapport Benelux 2023

Allianz Trade Benelux heeft dit jaar door onafhankelijk onderzoeksbureau Metrixlab een nieuw onderzoek laten uitvoeren in de Benelux. Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken binnen het bedrijfsleven op het gebied van fraude.

Daaruit blijkt dat Belgische en Nederlandse bedrijven vaker het slachtoffer zijn van fraude en oplichting: 79% van de bedrijven de afgelopen 2 jaar had te maken met fraudepogingen.

Wil jij alle onderzoeksresultaten lezen? Vul het formulier in en we sturen het complete trendrapport dan direct naar jouw mailbox!

De technologische vooruitgang, de toenemende hoeveelheid gegevens die bescherming nodig hebben en de sterke toename van het gebruik van sociale media, maken bedrijven kwetsbaarder voor fraudeaanvallen. CEO-fraude en fraude met valse identiteit of fraudeurs die zich voordoen als klanten of leveranciers, vormen een groeiende bedreiging voor bedrijven.

Ons onderzoek over bedrijfsfraude in de Benelux in 2023 toont aan dat:

  • 79% van de bedrijven de afgelopen 2 jaar te maken had met fraudepogingen tegenover 51% in het onderzoek van vorig jaar.
  • 52% van de bedrijven slachtoffer is geweest van het ontvreemden van geld of goederen door werknemers en 45% van factuurfraude door derden.
  • Voor ½ bedroeg de schade tot 50.000 euro. ¼ had een verlies tussen de 50.000 en 100.000 euro en ¼ had een verlies tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro.

Jouw eigen medewerkers kunnen ook schade aanrichten. Denk aan producten die eenvoudigweg opzij worden gezet en mee worden genomen. Of geld dat naar de eigen rekening wordt overgemaakt of geld dat uit de kassa wordt gehaald. Of familie, vrienden en kennissen die onterecht korting krijgen.

Ook kan de eigen medewerker valse facturen aanmaken voor niet bestaande leveranciers. Nog ingrijpender is als een eigen werknemer vertrouwelijke bedrijfsinformatie verkoopt of doorspeelt naar de concurrent.

Factuurfraude is een van de meest voorkomende vormen van fraude. Factuurfraude houdt in dat bedrijven een valse nota krijgen voor goederen of diensten die niet zijn geleverd. Vaak gebruikt de oplichter daarvoor de naam (identiteit) van vaste leveranciers van het bedrijf.

De valse factuur is bijna niet van echt te onderscheiden. De bedragen van de nep-facturen zijn doorgaans niet al te hoog. Daardoor kost het al gauw te veel tijd om erin te duiken. De oplichter speculeert erop dat de nep-factuur niet opvalt in de dagelijkse stroom van facturen en daardoor automatisch wordt afgehandeld.

Kreeg jouw bedrijf al te maken met een of meerdere fraudepogingen? Nog niet? Dan, is het een kwestie van tijd!

Met onze fraudeverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schades door interne en externe fraude. Waarschijnlijk moet je ook kosten maken om verdere schade te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gerechtelijke procedures. Goed nieuws! Naast de financiële verliezen zijn ook deze kosten in onze fraudeverzekering inbegrepen. Wacht daarom niet langer en informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf.