През последната година компанията постигна рекордни резултати, увеличи клиентите си и представи нови услуги

Euler Hermes е най-предпочитаният застраховател на кредитния риск в света за 2018 година. Компанията е посочена като Номер 1 доставчик на услугата както от крайните клиенти, така и от брокери. Това показват резултатите от две проучвания, проведени в края на 2018 година сред близо 4000 компании и 700 брокери.

Освен с високо доверие на пазара, Euler Hermes приключва 2018 година с рекордни резултати, като отчита консолидиран оборот от 2,705 млрд. евро или увеличение от 7% спрямо предходната година. Общата експозиция на застрахованите транзакции по цял свят е нарастнала от 894 на 962 млрд. евро. Основен фактор за добрите постижения е органичния ръст на бизнеса на международния застраховател, който отчита най-високите нива на привличане на нови клиенти в историята си. В същото време компанията успява да задържи 90% от досегашните си клиенти.

“Тази година беше много специална за нас и заради решението на нашия основен акционер Allianz за придобиването на 100% от компанията. Това е много позитивно признание за сериозната работа и внушителните резултати, които постигнахме. Органичният растеж на бизнеса ни потвърждава вярната посока, която сме поели с нашия стратегически план. С увеличаване на инвестициите в иновации и нови решения за клиентите ни, полагаме активни усилия, за да бъдем най-иновативната застрахователна компания на B2B пазара.”, обяснява Вилфрид Ферстрате, Председател на Управителния съвет на Euler Hermes.

Новата стратегия на Euler Hermes залага на разширяване на традиционното портфолио от услуги, свързани със застраховането на търговски риск. Засилено е предлагането на решения за превенция на риска и предотвратяването на измами, както и сериозно развитие на дигиталните услуги и продукти. В тази посока е и разширението на портала MyEH, който ще предлага напълно нови възможности на пазара на кредитно застраховане. Добър пример е представянето на новата услуга TradeScore, която позволява на клиентите да следят в реално време своя рейтинг според методологията на Euler Hermes, да направят лесно проверка за финансовата стабилност на своите партньори и да получат сравнителен анализ за състоянието на бизнеса си спрямо другите компании в сектора.

В България Euler Hermes отчитат троен ръст на запитванията за застраховки на кредитния риск за 2018 година спрямо предходната. За година компанията е увеличила с 20% общата стойност на обезпеченията, които осигурява на българския пазар, като тя вече надхвърля 1,2 млрд. евро.