Moody's Investors Service потвърди стабилния рейтинг Aa3 stable на Euler Hermes в последния преглед на пет водещи застрахователи на търговски кредити в света. Дори в контекста на COVID-19 кризата перспективата за Euler Hermes остава устойчива като отражение на стабилния рейтинг на групата Allianz, към която принадлежи и очакванията при нужда да получи индиректна или директна подкрепа от нея.

Рейтингът Aa3 отразява и много силната позиция на Euler Hermes като лидер на пазара на застраховки на търговски кредити на глобално ниво, както и традиционно високата капитализация, обясняват от Moody’s. Сред силните страни се посочват и динамичният мениджмънт на експозициите, както и ефективните инструменти за мониториране на риска, които се използват от застрахователя.