Застраховката на търговски кредити става ключов фактор за получаване на финансиране

Отпускането на банкови кредити за малкия и среден бизнес в Европа се очаква да стане по-трудно заради завишени изисквания за минимален капитал на фирмите и допълнителни регулации, които навлизат заедно с директивите Базел III и Базел IV. Това прогнозират анализаторите на Euler Hermes – глобалният лидер в застраховането на кредитния риск. Според експертите това ще доведе до съществена промяна на Стария континент, където банковите кредити формират около 70% от външното финансиране за малките и средни предприятия. За сравнение в САЩ този дял е значително по-нисък – около 40%.

Най-осезаемо се очаква да се усети “затягането” при отпускане на по-малки кредити – до 1,5 млн. евро. Това засяга най-вече бизнеса в държави като Испания и Италия. Съответно като допълнителен ефект кредитите за малкия и среден бизнес ще поскъпнат съществено.

В резултат на променените условия, компаниите ще търсят алтернативно финансиране  директни заеми от частни инвестотири, които се очаква да се превърнат в ключов фактор за икономическото развитие. Според прогнозите на експертите различни фондове ще осигурят общо 65 млрд. евро годишно за подкрепа на малките и средни предприятия в Еврозоната.

“В контекста на завишени изисквания към малкия и средния бизнес в процеса на получаване на финансиране, наличието на застраховка на търговските кредити става ключово предимство. От една страна това осигурява спокойствие на компаниите да оперират в по-напрегната и динамична среда. От друга – дава допълнителна гаранция на различните източници на финансиране в процеса на преглед на кандидатите за кредит.”, обяснява Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България и припомня, че при по-малките компании дори забава или неплащане на задължение пscaо една единствена сделка може да предизвика фалит.