Днес търговският кредит е необходим инструмент за компании, които желаят да завоюват нови пазари и да изградят дългосрочни търговски отношения. Незаменим в определени сектори като дистрибуция или строителство, търговският кредит включва различни рискове, но има начини за ефективното им контролиране.

Определението за търговски кредит гласи: споразумение между две B2B компании, при което доставчик на стоки или услуги приема отложено плащане от свой клиент.

Това споразумение не струва на вашия клиент нищо: той не плаща такси или лихви.

Споразумението за търговски кредит е вид заем с 0% лихва, наречен „търговски заем“, който предоставяте на Вашия клиент при фактуриране на даден продукт.

При сключването на това споразумение трябва да определите условията за плащане на фактурите - да предоставите подробна информация за очакваното плащане и да уточните с какъв срок разполага клиентът, за да направи плащането.

Дните на отложено плащане обикновено варират от една седмица до три месеца и се изчисляват в дни (7, 10, 30, 60...).

Понякога е възможно да предоставите отстъпка на клиента за ранно плащане.

Пример. Клиент получава търговски кредит с условия „5/10 нето 30“: ако плащането бъде извършено в рамките на 10 дни, клиентът получава 5% отстъпка. В противен случай, цялата сума се изисква в рамките на 30 дни.

От друга страна, могат да бъдат определени неустойки за неспазване на сроковете за плащане срещу неизряден платец, обикновено чрез лихви (около 8-10%) върху непогасената дължима сума от деня след датата на падежа по вашия договор. В някои случаи може да поискате и компенсация за направените разходи по събиране на дълга.

В много държави, както и в Европейския съюз, такива санкции са предвидени в закона и се ползват от регулаторна рамка. Необходимо е да се направи справка със законите, които се прилагат спрямо вашия договор, преди да бъдат определени условията за плащане.

Търговският кредит е потенциален важен източник на финансиране за вашия клиент. Такива заеми се регистрират като „задължения“ в счетоводния баланс на Вашия клиент: те съставляват част от оборотния капитал на компанията и имат пряко – и положително – въздействие върху нейния паричен поток.

Търговският кредит също може да помогне на компаниите да финансират текущите си дейности, по-специално при определени периоди на висока активност (например при търговците на дребно, когато празниците наближават). Също така е много полезен за нови или стартиращи фирми, които все още нямат достъп до банкови заеми или достатъчно средства.

На хартия търговският кредит изглежда като безплатни пари за клиента. Неспазването на графика за плащане обаче може да доведе до големи санкции съгласно договорените условия, както и да навреди на репутацията на клиента и отношенията му с доставчика.

Преди да сключите договор с нов клиент, винаги трябва да проверявате кредитната му история или да направите преглед на кредитните му задължения.

Предимствата, споменати по-горе, са от съществено значение за определени индустрии, по-специално за онези, които се сблъскват с високи разходи за запаси и предизвикателства – например дистрибуция или строителство: търговският кредит помага на клиента да финансира запасите си с оборотния си капитал.

Предприятия от всякакъв размер могат да се възползват от него, макар че средните по размер компании са най-добре позиционирани да се възползват от предимствата на търговския кредит: те имат по-голяма сила за преговаряне от МСП, но разполагат с по-малко възможности за финансиране в сравнение с големите компании.

В масовата дистрибуция силата на големите търговски вериги да преговарят е голяма. Компании като Walmart в САЩ са известни със строгите условия на плащане, които договарят със своите доставчици.

От ваша страна, търговският кредит има множество предимства: той е ефективен начин за сключване на нови договори, за увеличаване обема на търговската дейност и за изграждане на лоялност сред вашите клиенти.

Но търговският кредит има и своите недостатъци. Търговският заем представлява вземане, което тежи върху оборотния ви капитал и паричния поток: това са пари, които не са събрани на датата на фактуриране.

Преди всичко вие се излагате на риск от забавено плащане или неплащане. Това е лош дълг, потенциално много труден за събиране, особено ако клиентът изпадне в несъстоятелност или фалира.

В крайна сметка търговският кредит изисква значителни вътрешни ресурси, за да бъде управляван ефективно – особено в случай на усложнения.

Ключът за справянето с подобни рискове е доброто управление на паричните потоци. За подробни практики и съвети относно паричния поток можете да изтеглите нашата електронна книга „Как да защитите своя паричен поток“.

Друго решение е застраховката на търговския кредит. Тя осигурява предварителна защита и обезщетение в случай на лош дълг. По-конкретно, това означава, че ако клиент не ви плати навреме, застрахователят ще възстанови процент от непогасения кредит. Този тип покритие е много гъвкаво и може да обхване целия или част от портфейла ви с клиенти.

Други решения за кредитните рискове позволяват финансиране на вашите търговски вземания по време на събирането им или дори прехвърлянето им на трета страна. Всяко решение има своите предимства и недостатъци.

В заключение, търговският кредит е мощен инструмент, който Ви позволява да ускорите търговското развитие и да подобрите връзките с клиентите с ограничени рискове, ако бъдат правилно контролирани. Решения като застраховане на търговския кредит се оказват много полезни и ефективни за управлението на търговските вземания и пълното използване на предимствата на търговския кредит.