С прогноза за увеличение на фалитите с 8-10% България влиза в “червената зона” на най-висок риск

Тенденцията за увеличаване на несъстоятелностите на компаниите на глобално ниво, която се наблюдава през последните три години, ще продължи и през 2020 година. Това прогнозина световният лидер в застраховането на кредитния риск – Euler Hermes в традиционния си доклад. Проучването покрива 44 държави, които представляват 87% от световния БВП.

Експертите на Euler Hermes отчитат 9% ръст на фалитите на глобално ниво за 2019 година спрямо предходната и прогнозират още 6% ръст на фалитите за 2020 година. Най-горещата точка ще бъде Азия с прогноза за 10% ръст в Китай и 11% в Индия, но увеличение се очаква и в почти всички държави в Западна Европа. През 2019 година негативната тенденция се наблюдава за първи път от доста време дори в САЩ и Канада, като според анализаторите тя ще продължи и през 2020 година съотвено с 4% и 5% ръст. Най-тревожен е трендът за фалити на големи компании с оборот над 50 млн. евро.

Въпреки че прогнозата за средното увеличение на фалитите за 2020 година е по-ниска от тази за 2019 година, е важно да се отбележи, че тя засяга много повече държави и компании. Ако през предходната година трендът се е наблюдавал в две от пет държави, то сега ще засегне четири от пет. Според експертите това неминуемо увеличава опасността при търговските отношения за всички и увеличава необходимостта от застраховка на кредитния търговски риск, защото вече не съществуват гарантирани спокойни зони.

С прогноза за ръст на несъстоятелностите от 8% до 10% за 2020 година България попада в “червената зона” на най-висок риск в доклада на Euler Hermes. В същата група попадат и Чили, Словакия, Китай, Сингапур, Колумбия, Ирландия, Мароко, Испания и Турция.

“Традиционно правим уточнението, че заради утежнена административна процедура и други специфики, обявяването на несъстоятелност в България е дълъг и сложен процес. Затова наблюденията и анализът за увеличение на фалитите се прави на сравнително ограничена база спрямо общия брой на регистрирани компании.”, уточни Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България. “В същото време индикациите за ръст през последните години не бива да се подценяват, като компаниите е добре да търсят разумни решения да защитят бизнеса си. Такава възможност са застраховките, защото при над 3 години процедура по обявяване на несъстоятелност и неяснота за възстановяване на вземанията, ние изплащаме обезщетението в рамките на няколко месеца.”, обяснява Попова.