Сумата, която изплащаме, когато предявите претенция, се нарича обезщетение. Нивото на обезщетение по нашите полици варира от 80% до 90 % от размера на вземането. Разликата зависи от полицата, която изберете, от начина, по който управлявате кредитните условия, от състоянието на портфолиото на вземанията Ви и от премията. Обещаваме, че ще се постараем да няма изненади на по-късен етап. Когато оформяте полицата си, ние ще изработим няколко примерни такива, които да Ви насочат.
В България целта ни е да Ви платим в срок до 30 дни от датата на загубата. Същото се отнася и за загубите при износ, причинени от несъстоятелност. Ако друг фактор причини загуби при износа, понякога може да отнеме повече време, докато проверяваме условията в страната на местоназначението.
Да. Разполагаме с технологията, необходима да Ви предоставим отлично обслужване и повече възможности за това как да работите с нас. Можете да заявявате кредитни лимити, да предявявате нови претенции и да проследявате напредъка по текущите си претенции чрез интернет, използвайки EOLIS - нашата система, която работи 24/7.