Не. Когато сключите застрахователна полица за търговски кредит при нас, ще можете да се възползвате от нашата експертна услуга за събиране на вземания. Тя работи по целия свят и покрива всякакви суми на вземанията. Научете повече за събирането на вземания.
Събирането на вземания е процес стъпка по стъпка, който държи разходите под контрол и може да бъде наблюдаван непрекъснато. Започваме с телефонни обаждания и писма, които ясно заявяват претенцията, като ползваме нашето име и репутация на пазара. Можем да влезем в преговори с Вашия клиент, ако пожелаете да го направим. Ако нито една от тези стъпки не е успешна в рамките на приемлив срок, можем да предоставим правна услуга - от съдебно решение до принудително изпълнение. Преди да предприемем каквото и да е действие, ще обсъдим това с Вас.
Варира в зависимост от случая и държавата. Икономически, политически, културни причини - всички те влияят върху поведението на клиентите. Стремим се да постигнем споразумение с длъжника възможно най-бързо. Избягваме правни действия, тъй като това може да доведе до големи забавяния. Когато работите с нашите екипи за събиране на вземания, те ще обсъдят с Вас какво да очаквате и ще Ви дадат представа колко време може да отнеме. Ако започвате да търгувате с нови държави, може да е полезно да изтеглите нашето приложение за събиране на вземания.
Понякога предприемаме всички обичайни стъпки (преди правните действия) без да има успех. В такъв случай ще обсъдим ситуацията с Вас и ще Ви обясним какви опции имате. Ако решите, можете да прекратите дейността по събиране към този момент и ние ще приключим случая. Друга възможност е да предприемете правни действия. Ако е уместно, ще Ви уведомим за шансовете Ви за успех, колко време може да отнеме и колко може да струва, за да решите дали да ги предприемете.
Да. Ангажирали сме се с това да защитаваме Вашето портфолио от клиенти. Като трета страна с глобална репутация, местни познания и задълбочено разбиране на клиентските финанси, ние често можем да преговаряме по-ефективно, за да гарантираме това да получавате плащанията, когато станат изискуеми.
Вашата гаранция за глобално обслужване е нашата мрежа от офиси в 50 страни, включващи всички най-големи икономики в света. Това присъствие е подкрепено от тясно партньорство с адвокати и агенти по събиране на вземания на много други територии. Като цяло можем да достигнем до над 130 страни.
Да. Имаме повече от 600 специалисти по събирането на вземания по целия свят. Постоянно инвестираме в тяхното обучение и в развитието на техните умения. Екипът е тясно координиран, като работи със системи и процеси, които определят най-добрите практики в събирането на вземания. Нашите служители работят не само за нас, те работят и за Вас. Те са посланици на Вашата организация, когато се фокусират върху събирането на плащанията, които Ви се дължат.