Управлението и достъпът до оборотен капитал често е предизвикателство за по-малките компании. С появата на възможности и ускоряването на растежа, натискът върху финансовото Ви състояние нараства, а финансовите изчисления стават по-сложни. Разговорите с банковия мениджър заемат постоянно място в календара Ви, а финансовият екип се натоварва, подготвяйки различни сценарии.

Има редица възможности, които можете да проучите, за да получите достъп до финансиране, да подобрите финансовите условия или да намерите нисколихвени бизнес кредити. Един от ключовите фактори е да имате стабилни отношения с банката и да обясните ясно как са структурирани Вашите бизнес финанси, както и как генерирате приходи и защитавате маржовете си. Ако сте способни да демонстрирате добре управлявани политики, това може да е Ваш плюс при преговорите и оценките на риска и надлежната проверка от кредиторите.

Застраховането на търговски кредит може да добави ново измерение. Политика, която набляга на отношенията с клиентите, особено по време на растеж, когато много от тях са нови за Вашия бизнес, сочи, че има ясен поглед върху управлението на риска и способността да се използват ефективни финансови инструменти. Използването на застраховане на търговски кредит дава на бизнеса достъп до важни източници на информация, които могат да подсилят бъдещото планиране и прогнозите за продажбите. Нашата услуга SmartLink придвижва това още по-напред, интегрирайки се с Вашите системи с цел да Ви даде контрол.

Банките могат да отговарят на тези показатели по различни начини в зависимост от нуждите на Вашия бизнес и стратегиите, които следвате. Увеличаване на овърдрафта, по-добри ставки за авансово финансиране или достъп до други инструменти са неща, които биха могли да подпомогнат следващата Ви стъпка на външния пазар или в страната. Възможно е и да се обмисли по-нисък лихвен процент.

Има много ползи от използването на застраховане на търговските кредити. Ако досега не сте ползвали такава полица, свържете се с нашия екип от експерти и те с радост ще Ви насочат и ще Ви обяснят ползите за Вашия бизнес.

Ръководителите и предприемачите в малкия бизнес са наясно с трудностите, свързани със съотношението на дълга към капитала и  с управлението на работния капитал. Вашият бизнес се нуждае от гъвкаво финансиране, за да можете да се възползвате от възможностите на съществуващи или нови пазари. Преди да можете да получите достъп до средства, търговските банки и инвеститорите ще проверят внимателно стабилността на Вашата финансова структура. С растежа на компанията Ви новите клиенти ще проверяват резултатите и стабилността на Вашия бизнес. За да засилите доверието на Вашите финансови партньори и да получите достъп до допълнително банково финансиране, обмислете възможността за застраховане на търговски кредит и другите услуги, които предлагаме, като например събирането на вземания. Ще подобрите гъвкавостта на финансирането си и ще демонстрирате, че качествено управлявате риска и така ще отворите пътя към рентабилен растеж.