Понякога най-голямата опасност може да е успехът Ви. Много консултанти предупреждават фирмите да внимават с размера на предоставяните търговски кредити. Това е капан, който е много възможен, когато икономиката е в подем. Колкото по-усърдно работите, за да спечелите нови клиенти, толкова по-добър е Вашият продукт и толкова по-голяма е вероятността да дойде поръчка, която е по-голяма, от която и да е получена до момента. Или пък покана за участие в търг за проект, който ще удвои оборота Ви за годината.

Да кажем „не“ е най-трудната част от управлението на бизнеса, когато се появяват привлекателни възможности, особено за малките компании. Инвеститорите искат да чуват за нарастваща възвръщаемост, а банката иска да вижда повишение на оборота. Възможно е и Вашите служители да са се поддали на вълнението от толкова голям скок напред.  

  • Най-важното е да проверите паричните си потоци и да установите какво ще бъде въздействието. Какви са Вашите разходи, за да изпълните поръчката на клиента си? Какво би могло да е въздействието върху разходите за работна ръка? Какъв доход се очаква и кога ще бъде получен по банковата Ви сметка?
  • Проверете финансирането си и се свържете с банката. Има ли налични средства, ако имате нужда от такива? Могат ли инвеститори или други финансиращи лица да помогнат за справяне с допълнителната нужда от средства?
  • Уверете се, че Вашите съществуващи парични потоци са защитени и че Вашите планове за приходите няма да бъдат нарушени. Възможно е да има риск клиентът да плати със закъснение или въобще да не плати. Без плащания Вашите разходи няма да бъдат покрити и финансовото Ви състояние ще бъде влошено. Ако това се превърне в извънредна ситуация, е възможно да установите, че можете да си набавите още финансиране само при много тежки условия.
Растежът на Вашата компания може да бъде забавен от закъснели плащания или от неплащания, водещи до недостиг на пари в бизнеса. Тези бариери могат да бъдат преодолени, ако работите с нас. Ние предлагаме широка гама от възможности за застраховане на кредити, подкрепяни и подпомагани от инструменти за вземане на решения, предвидени да Ви дадат контрол. Нашите застрахователни услуги и услуги, свързани с гаранции за изпълнение, са съобразени с мащаба на Вашия бизнес, независимо дали компанията е малка или средна, мултинационална или голяма, или осъществяваща дейност на много пазари. Нашите експертни екипи гарантират това продуктите и услугите, които получавате, да са съобразени с Вашите нужди, да съответстват на Вашия сектор и да подпомагат Вашата стратегия за развитие.