Намирането, спечелването и запазването на клиентите е предизвикателството за всеки бизнес. Малцина са късметлиите, пред чиито врати чакат на опашка нови клиенти! Но можете ли да сте сигурни, след всички усилия, които сте положили, че клиентът ще плати? След като офертата е подадена и поръчката е спечелена, ще бъдат ли всички плащания извършени навреме и както са фактурирани? Какво можете да направите, за да накарате клиента да плати дадена фактура? Как можете да накарате клиентите да плащат навреме, и ако не платят  - как трябва да оспорвате просрочените плащания?

След няколко години бизнес е възможно да чувствате, че отношенията са добри, че можете да се доверите на клиента си и че тези проблеми няма да Ви засегнат. Възможно е да вярвате, че тъй като организацията е много голяма, тя със сигурност ще плати фактурата Ви, за да опази репутацията си. Може би купувачът Ви е уверил, че разполага със съответния бюджет и няма опасност от неплащане. Вашият екип по продажбите може да е проверил репутацията на клиента на друго място и да е уверен, че клиентът е финансово стабилен.

Всички тези показатели разбира се са важни, но не се изненадвайте, ако все пак се случи да има забавяне на плащания. Добре проектираният процес на продажби би следвало да  проследява и наблюдава работата на клиентите и на пазара, но това може да е трудно, когато времето е малко и информацията е ограничена.

Или пък е възможно да продавате на множество малки фирми и да не Ви остава време да проверите кредитния им рейтинг, особено в края на месеца, когато има натиск за постигане на целите за продажби. Така че рано или късно вероятно ще имате клиент, който ще откаже да плати фактура или ще забави плащането.

Това е моментът, в който дисциплината на управлението на кредити е от жизненоважно значение. Независимо дали имате специален екип, дали разчитате на екипа по продажбите или го правите сами, въвеждайки инструментите и процесите за проследяване на кредит на клиент ще изградите увереност, че продажбите днес ще донесат печалби утре. Увереност, която може да бъде споделена с Вашия банков мениджър, финансиращата Ви компания и инвеститорите.

Най-мощният инструмент в набора за управление на кредити е застраховането на търговския Ви кредит. Това е защитата Ви, която гарантира, че ще си получите плащанията. Това покритие е предвидено за моментите, когато сте подведени от най-надеждния купувач или от организацията с най-добра репутация, или от най-стария си клиент.

Научете повече за това как работи застраховането на търговските кредити и как можем да Ви помогнем да имате по-голяма увереност в утрешния ден.

  • Проверявайте онлайн актуалните новини за бизнеса на клиента си
  • Организирайте посещение при клиента от Вашия финансов или кредитен екип
  • Проверете за документирани случаи на забавени или просрочени плащания през последните години
  • Консултирайте се с колегите си от финансовия отдел относно негативното въздействие, което евентуалното неплащане би могло да има
  • Осигурете покритие за единични договори, които изглеждат по-рискови или са на много висока стойност
Риск от неплащане съществува,  дори ако клиентите Ви са уважавани компании. Застраховката на търговски кредит покрива търговските и политическите рискове, които възпрепятстват извършването на дължимите Ви плащания. Използвайте нашата полица, за да намалите негативното въздействие на неплатежоспособността на клиентите и да намалите рисковете, свързани с неплащане. Ние следим финансовото здраве на Вашите клиенти и ги оценяваме по нашата рейтингова система. Определяте търговски лимити, за да контролирате размера и честотата на поръчките, които ще приемате от нови или съществуващи клиенти. Ние непрекъснато следим рейтинга и Ви информираме за евентуалните промени, свързани с финансовите предизвикателства, пред които са изправени Вашите клиенти. Можете да коригирате търговските лимити с цел управление на кредитния риск. Нашите услуги по събиране на вземания подпомагат Вашите собствени процеси и оптимизират плащанията. Вашите банкови и търговски отношения могат да се подобрят, ако имате застраховка на търговски кредит.