Allianz Trade API

Автоматизирайте Вашата застраховка на търговски кредит, като се свържете директно с нашите технологии

Това е сигурна електронна търговска услуга, която допълва застраховането на търговски кредит. Allianz Trade API интегрира нашите бизнес проучвания във вашите ИТ системи, така че те могат да работят автоматично и в реално време, без проблеми със сигурността. Вашият екип за управление на кредити ще може да работи по-бързо, като се фокусира върху критичните решения и работи с най-актуална информация.

Проектиране на интерфейса: Работите с нашия екип, за да свържете всяка специализирана система за управление на кредитите или SAP®, Oracle®, Microsoft®.

 

Изграждане на системата: Данните се хармонизират, за да се интегрират лимитите във Вашата система за управление на кредитите в реално време, след което се изграждат автоматизирани процеси.
Идентифициране на ресурсите: Използвате технология за сигурни уеб услуги за достъп до нашите ресурси с данни и за обмен на търговска информация.
Автоматизация на ръчната работа: Интегрирате данните за Вашите клиенти с нашата информация за рисковете без да е нужно ръчно въвеждане, което отнема време и може да доведе до грешки.
Подобряване на ефективността: Имате достъп до знанията на нашите специалисти относно най-добрите практики в процесите и технологиите за управление на кредити.
Вземате решения по-бързо и с повече увереност посредством автоматизирани процеси, които осигуряват по-голяма точност.
Използвате нашите данни и инструменти, за да анализирате тенденциите и да се подготвите за събитията на пазара.
Данните се събират на едно централно място, за да се даде възможност за сравнителен анализ и по-последователни политики и процедури.
Работата със сигурна електронна търговска услуга, успоредно със застраховането на търговски кредит, ще Ви позволи ефективно да управлявате Вашите полици. Ние проектирахме и изградихме система, която е пряко базирана на Вашите нужди като екип за управление на кредити. Allianz Trade API взима информация от нашите бизнес проучвания и я инжектира във Вашите ИТ системи, за да осигури автоматична работа в реално време без проблеми със сигурността. Ние ускоряваме Вашите процеси за управление на кредити, като минимизираме отнемащата време работа по въвеждане на данни и проверка на факти и я заменяме с предварително зададени сигнални предупреждения и задълбочени справки. Използвайки мощта на Allianz Trade API заедно с нашия онлайн инструмент за управление на риска Smartview, ще можете да работите по-бързо, съсредоточавайки се върху критичните решения и използвайки актуална информация за кредитния риск.