Малките и средни компании играят съществена роля на местно и международно равнище и тяхното умение да се развиват успешно  е критично за здравето на световната икономика.  Нашето ръководство за финансови опции и стратегии за защита на паричния поток при износ  предоставя ключова информация и практически съвети как малките и средни компании да растат по сигурен и стабилен начин.

Малките и средни компании: гръбнакът на глобалната икономика

Поддържането и запазването на ресурсите е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес. Когато става въпрос за малки и средни компании, залозите са дори по-големи.  Като значими участници в развитието малките и средните компании имат роля в оформянето на глобалната икономическа среда. Създаването на среда, в която те могат да процъфтяват, е взаимно изгодно.

МСП играят неотменна роля в световната икономика, като стимулират заетостта, производителността и конкурентоспособността, както на нововъзникващите, така и на развитите пазари. В областта на ОИСР на МСП се падат повече от половината от заетостта и между 50% и 60% от БВП.

Необходимост от 600 милиона нови работни места през следващите 15 години
МСП откриват 4 от 5 нови работни места
Необходимост от 600 милиона нови работни места през следващите 15 години
Добри практики при паричния поток
Как да откриваме признаци на неплащане
Как да поддържаме добри отношения
Как да изнасяме с доверие
Повече от 100 години Allianz Trade помага на бизнеса да посгита желания растеж. Ние събираме и анализираме данни от цял ​​свят  с цел изготвянето на секторни доклади и рискови рейтинги, които могат да бъдат използвани от нашите клиенти при вземане на търговски решения. Сложните онлайн инструменти правят тези данни достъпни за клиентите, така че те да могат да управляват собствените си процеси. Ние сме ангажирани с иновациите във финансовите услуги и с подкрепата на общностите около нас, като работим за постигане на просперитет за всички. Офисите ни по цял свят предоставят възможности на хората да реализират своите таланти и да изградят застрахователни кариери с Allianz Trade и Allianz. Където и да се намирате, свържете се с нас, за да разберете как можем да работим заедно и да допринесем за сигурността на бизнеса.