Ако сте притеснени поради лоши дългове, които пречат на бизнеса Ви, спокойствието е само на крачка от Вас. Целта на Simplicity е да се намали времето, което прекарвате в управление на задълженията на клиентите, така че да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: да градите бизнеса си.
1. Вижте какво покрива: Simplicity се предлага в 26 държави; за задължения в размер над 250 евро със срок на плащане 90 дни след датата на фактурата.
2. Изберете Вашия годишен оборот: Използвайте нашия калкулатор, за да решите каква да е максималната сума, до която можете да предявявате претенция през годината за всеки клиент.
3. Вижте месечната си премия: Сумата покрива 60% от съответното задължение до максималния размер за всеки отделен клиент. Не забравяйте, че по тези полици няма надвишаване.
4. Увеличете покритието си: Използвайте нашата онлайн услуга за оценяване, за да увеличите покритието си до 90% на клиент. Имайте достъп до информация за възможностите и уверено управлявайте риска.
5. Използвайте формата за предявяване на застрахователна претенция: В срок от 60 дни предявете претенция, ако Вашият клиент не плати или стане неплатежоспособен. Ние ще изплатим сумата, ако не можем да съберем парите Ви в срок от 120 дни.
Фиксираните такси правят кредитното застраховане лесно за разбиране и управление. Използвайте нашата прогнозна информация, за да развивате уверено бизнеса си.
Нашият изчистен процес опростява и улеснява сключването на застраховка. След това можете да продавате на отложено плащане и да изпреварите конкуренцията в страната или на експортните пазари.
Незабавното покритие ще Ви даде контрол върху Вашите вземания и ще защити Вашите парични потоци. Ще получавате по-изгодни условия от банки и други кредитори.
Като предприемач Вие непрекъснато се стремите да развивате своя бизнес и времето никога не стига. Всеки ден вземате решения, които съчетават преследването на възможности и управлението на рискове. Ако даден клиент не плати, последствията могат да бъдат сериозни - растежът, а дори и оцеляването Ви може да са застрашени. Като лидер в застраховането на търговски кредити, гаранциите за изпълнение и покритието срещу измами, ние работим в тясно сътрудничество с малки и средни компании, които инвестират в растеж. Вслушахме се във Вашите нужди и им отговорихме със застрахователна полица, направена, както искате Вие. Simplicity е застраховане на търговски кредит за предприемачи, които искат да управляват риска по професионален начин и уверено да развиват бизнеса си.