Délka doby splatnosti (DSO) je méně známý, ale klíčový indikátor pro správu a vylepšování Vašeho Cash Flow. Následuje podrobný rozbor těchto tří písmen, který vám pomůže implementovat efektivní a vyváženou politiku úvěrového rizika.

DSO je pro danou společnost průměrná doba platby za její obchodní faktury. Pokud často využíváte obchodní úvěr, je to centrální ukazatel pro hodnocení Vaší schopnosti přijímat platby včas.

DSO = (pohledávky / celkové tržby) * počet dní

Pokud Vás zajímá, jak vypočítat DSO, vzorec DSO funguje následovně:

Například v měsíci lednu společnost Star Fresh s.r.o prodala zboží v hodnotě 1 350 000 CZK a na konci měsíce měla v rozvaze pohledávky 945 000 CZK. Její DSO je: (945 000/1 350 000) * 31 = 21,7 dne. Znamená to, že v lednu trvalo inkasování platby společnosti Star Fresh s.r.o. 22 dní po uskutečnění prodeje.

DPO = (závazky / náklady na prodané zboží) * počet dní

DPO (Days Payable Outstanding) je finanční poměr, který udává průměrnou dobu (ve dnech), po kterou společnost zaplatí své faktury a faktury svým obchodním věřitelům, mezi něž mohou patřit dodavatelé, odběratelé, nebo finančníci. Poměr se obvykle počítá na čtvrtletní, nebo roční bázi a ukazuje, jak dobře jsou řízeny peněžní odtoky společnosti.

Například v roce 2019 společnost Star Fresh s.r.o. měla náklady na prodané zboží v hodnotě 280 000 Eur a na konci roku má v rozvaze 30 000 Eur účetních závazků. Její DPO je: (30 000/280 000) * 365 = 39,1 dní. Znamená to, že v roce 2019 trvalo společnosti Star Fresh s.r.o. průměrně 39 dní, dokud zaplatila faktury svým dodavatelům.

DSO Vám umožní posoudit Vaši schopnost převést obchodní pohledávky na hotovost. Ty spolu s inventářem tvoří hlavní prvek vašeho provozního kapitálu.

Čím vyšší je Vaše DSO, tím vyšší je Váš pracovní kapitál a tím nižší je Váš volný peněžní tok.

Z tohoto důvodu je DSO klíčovým ukazatelem finančního zdraví Vaší společnosti. A pokud se v posledních měsících v globálním měřítku výrazně zhoršilo, není to náhoda.

S Covid-19 se průměrný globální (DSO) zvýšilo o +2 dny na 66 dní v roce 2020 a o další 2 dny na 68 v roce 2021 - což je nejvyšší úroveň za poslední desetiletí (přečtěte si naši zprávu o zpožděných platbách, kvůli Covid-19, pokud se chcete dozvědět více).

Výpočet Vašeho DSO je jedna věc, ale vědět jak si ho vyložit druhá.

Vylepšení DSO má smysl pouze ve vztahu k Vaší obchodní strategii. Teoreticky bude mít společnost, nebo odvětví, které je zvyklé prodávat na úvěr, vyšší DSO.

Stejně jako u provozního kapitálu se počítá změna DSO z jednoho období na druhé, více než jeho absolutní hodnota.

Příklad 1: Společnost A je zvyklá prodávat na úvěr na svém domácím trhu - obvykle přibližně 10 dní -, ale nyní expanduje do zahraničí, s velkým zákazníkem, u kterého se ukázalo, že platba faktur trvá déle - přibližně měsíc. Průměrný DSO společnosti A se zvýší z 10 na 15 dní.

Příklad 2: Společnost B má věrnou a pravidelnou zákaznickou základnu a obvykle umožňuje platební lhůtu jednoho měsíce. Po několik měsíců se jeho DSO ustálilo na zhruba 30 dnech.

V tomto případě je to společnost A, která musí být navzdory nižšímu DSO obzvlášť opatrná: zhoršila se její schopnost platit včas a tedy i volný Cash Flow. Společnost B si je však vědoma svého průměrného DSO a očekává ho.

Z finančního hlediska je vždy dobré snížit DSO. Může však být komerčně výhodné nabídnout svým klientům atraktivní obchodní úvěrovou politiku, která mechanicky zvýší Vaše DSO. Chcete-li získat tipy na ochranu Vaší finanční situace, podívejte se na naše tipy, jak vyjednat platební podmínky.

Mimochodem, je vhodné porovnat Vaše čísla se společnostmi podobnými té Vaší: pokud je vaše DSO výrazně nad průměrem ve Vašem oboru, natož ve Vaší zemi, máte problém!
2021-insolvency-forecast

Odvětví s nejvyššími DSO jsou stavebnictví, elektronika a strojírenství s více než 80 dny - ve srovnání s celkovým průměrem 65 dnů (další informace najdete v naší zprávě o zpožděních platbách, kvůli Covid-19).

Před rozšířením na nový trh je kontrola průměrného DSO v zemi ve Vašem sektoru dobrým způsobem, jak vytvořit adekvátní obchodní strategii.

Průměrný DSO se v jednotlivých zemích značně liší: od 44 dnů na Novém Zélandu - nejnižší - do 90 dnů v Číně - nejvyšší (další informace naleznete v naší zprávě o zpožděních plateb kvůli Covid-19).

Chcete-li sledovat klíčové ukazatele platební neschopnosti ve Vaší zemi, včetně DSO, podívejte se na náš nástroj Mind your receivables tool.

Je na vás, abyste definovali svou obchodní strategii: cílem je definovat cílové DSO, které je přizpůsobeno realitě Vašeho podnikání a Vaší společnosti.

Za tímto účelem můžete vyhodnotit následující kritéria:

  • Bonita Vašich klientů: jak dobře ji znáte? Jaká je jejich platební historie u Vás nebo u jiných dodavatelů? Pokud si chcete prověřit bonitu Vašich odběratelů, využijte nyní naši iniciativu, kde Vám jizdarma prověříme až u 3 vašich odběratelů.
  • Nedávné změny ve Vašem provozním kapitálu: vzrostl v posledních měsících? Můžete si dovolit snížit svůj volný peněžní tok? Podrobnější informace o peněžních tocích najdete v našem e-booku Jak chránit své peněžní toky.  

Jakmile je Váš cílový DSO nastaven, cílem je pak dodržovat ho co nejlépe a pravidelně jej kontrolovat, zvláště když vstupujete na trh s novými zákazníky, nebo na nové trhy.

Existuje několik způsobů k vylepšení DSO:

  • Vyjednávejte lepší platební podmínky: stanovte kratší platební podmínky, zálohové platby, slevy za včasné platby…
  • Posílení procesu fakturace: Vylepšení DSO často vyžaduje zaměření na zajištění toho, aby faktury byly vystaveny včas, obsahovaly všechny potřebné informace a neobsahovaly chyby.
  • Lepší správa pohledávek: investujte do efektivního sledování plateb, které zákazníkům připomene nezaplacené faktury, a definujte jasné procesy vymáhání - v případě potřeby prostřednictvím agentury pro vymáhání pohledávek.

Pojištění pohledávek zůstává jedním z nejúčinnějších řešení k zajištění stability vašeho DSO. S pojištěním pohledávek jste pojištěni pro případ, že Vám nebyly uhrazené faktury. Ve výsledku máte zaručeno, že pravděpodobný nedobytný dluh nebude mít negativní dopad na Váš pracovní kapitál. Přečtěte si náš článek o tom, jak pojištění pohledávek pomáhá zajistit Vaše Cash Flow a dozvíte se více.

Závěrem lze říci, že více než snižování vašeho DSO je důležité, abyste jej měli pod kontrolou: rostoucí DSO je známkou toho, že již nemáte kontrolu nad svým procesem fakturace, vymáhání pohledávek a že se zhoršuje finanční zdraví Vaší společnosti. Je proto důležité jej neustále sledovat a pracovat na jeho zlepšování při zachování dobrých vztahů se zákazníky.