"Finanční monitoring je dnes kvůli pandemii ještě důležitější. Společnost, o které jste si včera mysleli, že je v pořádku, se může dostat do problémů za noc (například: letecké společnosti nebo restaurace)," vysvětluje Nicolas Marchenoir, ředitel oddělení Commercial Underwriting v Allianz Trade France.

Tady je několik klíčových aspektů, které Vám pomůžou vyhodnotit vaše možnosti.

Pokud uvažujete o expanzi na nový trh, prvním krokem je zhodnotit nejen to, kam chcete jít, ale i to, co bude třeba udělat, abyste se tam dostali. Možná už tam máte pár zavedených partnerů, nebo je nový trh strategicky umístěn v lokalitách výroby, distribuce nebo přístupu do maloobchodu.

Ale nezůstávejte jen při tom. Musíte sesbírat informace o lokálních předpisech, pravidlech zaměstnávání a postupech vymáhání pohledávek, abyste zjistili, zda je tato lokalita pro Vaši společnost skutečně vyhovující. Některé z těchto informací jsou k dispozici v našich aktuálních reportech o zemích a naše aplikace Trade Match vám pomůže odhalit největší exportní příležitosti a rizika.

V dalším kroku pečlivě zhodnoťte finanční stav své společnosti, abyste zjistili, zda je tato expanze skutečně něco, co si můžete dovolit, a zda je v souladu s cíli vaší společnosti. Tato analýza je v dnešní bouřlivé a neprůhledné době důležitější než kdykoliv předtím, protože je často obtížné odhadnout situaci v budoucnosti. Možná budete muset použít dynamičtější přístup v reálném čase, jakož i širší škálu finančních ukazatelů KPI, abyste drželi krok s tempem změn a vytvořili přesnou analýzu finanční výkonnosti.

Při hledání možností expandovat musí jít KPI ukazatele nad rámec klasické analýzy údajů v rozvaze, aby Vám pomohly identifikovat nejlepší příležitosti, obchodních partnerů a zákazníků. "Kompletní analýza finanční výkonnosti malého a středního podniku si nyní vyžaduje dynamičtější a křížovou analýzu, která přesahuje rámec jedné tabulky v rozvaze," radí Philippe Vammale, Risk Underwriting Manager společnosti Allianz Trade France.

Mezi klíčové ukazatele, které je třeba sledovat, patří:

 • Provozní cash flow: množství finančních prostředků směřujících od A až po Z do společnosti.
 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation): je to míra ziskovosti Vaší společnosti.
 • Debt-to-EBITDA ratio ve srovnání s průměrem odvětví: částka příjmů Vaší firmy, které musíte získat, abyste mohli splácet dluh. Je to dobrý indikátor toho, jak solventní jsou Vaše finance ve srovnání s ostatními.
 • Požadavky na provozní kapitál: množství finančních prostředků, které potřebujete na fungování společnosti. Čím nižší je hodnota WCR, tím více volného kapitálu máte k dispozici například na expanzi.

Pokud se chcete dozvědět více informací o těchto ukazatelích, přečtěte si náš článek o pěti klíčových ukazatelích finanční výkonnosti, kterými byste se měli řídit při sledování výkonnosti své společnosti.

Je lákavé rychle využít nové obchodní příležitosti, které zotavení po krizi přináší. Nejdříve si však pečlivě spočítejte, jaký dopad bude mít expanze na finanční zdraví Vaší společnosti.

Než začnete uvažovat o expanzi, položte si tyto základní finanční otázky:

 • Zvýší tato expanze moje tržby a zisky?
 • Kolik bude expanze stát a mohu si to dovolit?
 • Jaké finanční, personální a výrobní kapacity budu potřebovat?
 • Kolik si mohu půjčit, aby moje rozvaha tento dluh zvládla?
 • Jak to zdůvodním mým partnerům a investorům?

Pamatujte si, že vydělat peníze stojí peníze. Takže i když zůstane Váš cyklus otočení prostředků konstantní, Vaše náklady se zvýší spolu s expanzí, což vytváří další tlak na provozní kapitál. Jakékoliv zvýšení dluhu, který vezmete kvůli novému zákazníkovi, partnerovi nebo příležitosti na trhu, by mělo být v kontextu současného a budoucího cash flow Vaší společnosti.

Akvizice je dalším způsobem expanze a může vám nabídnout rychlou cestu k rozšíření v době, kdy prognostici očekávají nárůst aktivit spojených s oživením ekonomiky. Ale to, co má nebo nemá pro Vaši společnost dobrý strategický a finanční význam, je nejdůležitější.

Před posunutím se vpřed zvažte následující provozní problémy:

 • Jaký strategický cíl dosáhne tato expanze?
 • Jaké jsou benefity pro moji společnost - vyšší podíl na trhu? Synergie úspor v nákladech?
 • Jaké náročné bude integrovat společnost? Může to trvat déle, než si myslíte!

Mějte na paměti, že převzetí společnosti obvykle vyžaduje více času a úsilí, jak si představujete, a že to absorbuje více pracovního kapitálu

Podstupovat riziko vyžaduje opatrnost a předvídání nejhorších scénářů, abyste byli připraveni, když věci nepůjdou podle plánu.

Profesionální rizikoví experti Vám mohou pomoci sladit odpovědi na tyto otázky s touhou růst a zvolit správný čas na expanzi. S pojištěním pohledávek od společnosti Allianz Trade získáte přístup k poznatkům o rizicích a prediktivní ochraně, abyste mohli přijímat informovanější rozhodnutí a čelit svým obchodním výzvám.

Chcete-li získat další tipy a rady týkající se sledování podnikání, stáhněte si náš e-book: Vylepšete svou analýzu finanční výkonnosti.