Nabízí se několik řešení, která mohou pomoci ochránit Vaše podnikání před rizikem naztraderazení faktur.

Víte, co je akreditiv? Co přesně se skrývá za slovy „financování faktur“ nebo „faktoring“? Jaké jsou výhody a nevýhody pojištění pohledávek? Mezi všemi dostupnými možnostmi na trhu je velmi snadné se ztratit. K lepší orientaci v džungli správy obchodních úvěrů, Vám pomůže vysvětlení některých pojmů, se kterými se můžete setkat.

Při poskytnutí obchodního úvěru je nutné nastavit si efektivní pravidla pro řízení úvěrového rizika tak, aby Vaše podnikání chránilo a nedocházelo ke vzniku naztraderazených pohledávek.

První otázka, kterou si musíte položit, se týká Vašich vlastních časových i finančních možností. Máte potřebné odborné znalosti a čas na správu pohledávek v průběhu celého cyklu Vašeho podnikání a s ním spojeného úvěrového rizika?

Pro mnoho společností je nejvhodnější a nejlevnější volbou specializovaná společnost zabývající se úvěrovým rizikem (pojištěním pohledávek).

Samopojištění spočívá v tvorbě vlastních finančních rezerv, známých jako „rezerva na pokrytí dluhu“ , které slouží k pokrytí  ztrát v případě selhání zákazníka. Je to administrativně nejjednodušší řešení a nejméně nákladné ... alespoň na první pohled.

U samopojištění se vystavujete poměrně vysokému úvěrovému riziku. Zejména v případě selhání velkých smluv mohou nastat značné škody.

Skryté náklady jsou navíc očividné:

  • Úkony řízení úvěrového rizika si musíte spravovat sami, často je třeba procházet data třetích stran, která nemusí být vždy spolehlivá, zvláště pokud jde o hodnocení úvěrového rizika.
  • Vy sami musíte zvládnout vymáhání pohledávek, které vyžaduje spoustu lidských a finančních zdrojů.
  • Máte ukotvené Vaše cash flow v rozvaze a nejste chráněni v případě platební neschopnosti velkého zákazníka.

V roce 2020 zaniklo v České republice 16 111 obchodních společností, což je o 353 více než v předešlém roce (Zdroj: Crif).

Takový přístup Vám především zabrání v přijetí ambiciózní obchodní smlouvy pro rozvoj Vašeho podnikání - pokud nejste připraveni riziko přijmout. Tipy na správu cash flow najdete na našich stránkách Jak chránit své cash flow.

Je to záruka jak pro Vás (prodejce), tak pro Vašeho zákazníka (kupujícího), riziko nezaplacení se přenáší na banku. Umožňuje obchodovat s jistotou, že Vám bude uhrazeno zboží, které exportujete.

Tento způsob je široce využíván zejména v mezinárodním obchodě, kde je někdy obtížné posoudit spolehlivost klienta nebo dodavatele.

Nicméně, takový systém je pro klienta drahý a musí být nastaven pro každou transakci.  Je to také administrativně poměrně těžkopádné řešení. V případě reklamačního procesu může být toto řešení velmi pracné, často bržděné drobnými nesrovnalostmi v administrativě.

 Faktoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností do 180 dnů, a slevou 70 % až 80 %) faktoringovou organizací. Dodavatelé zboží nebo služeb převádějí na fakturu pohledávky vzniklé při obchodování. Faktoringová společnost - často banka - se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškeré riziko v případě, že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit.

Toto je nejlepší řešení pro co nejrychlejší vymáhání hotovosti z prodeje bez mobilizace jakéhokoli zajištění. Míra vystavení se úvěrovému riziku je minimální.

Tyto smlouvy jsou nicméně nákladné z hlediska poplatků (1 až 4 %) a pokrývají pouze část dluhu. Finanční instituce, které nabízejí dluhové factoringy, Vás navíc často žádají, abyste zahrnuli pohledávky všech Vašich klientů. Znamená to, že tím fakticky ztrácíte kontrolu nad obchodními vztahy se svými klienty.

Financování faktur je alternativou blízkou faktoringu. Umožňuje Vám půjčit si částku faktury pomocí Vašich obchodních pohledávek jako zajištění. Úroky jsou splatné navíc k poplatkům, které mohou dohromady představovat celkem až 30 % ročního úroku.

Zde zůstáváte odpovědní za inkasování dluhu a musíte nakonec uhradit zálohu.

Co je pojištění obchodního úvěru? Jednoduše řečeno, jedná se o pojištění proti nedobytnému dluhu. Pokud Vám zákazník nezaplatí, Váš pojistitel Vás odškodní.

Jedná se o nejkomplexnější řešení. Integruje současně finanční informační službu o Vašich stávajících či potencionálních zákaznících, službu vymáhání pohledávek a odškodnění v případě nezaplacení. Dosahujete tedy velkých úspor na strukturálních nákladech.

Váš pojistitel úvěrového rizika je v tomto případě skutečným partnerem, který Vám radí a doprovází po celou dobu Vašeho komerčního rozvoje. Podívejte se na náš článek o tom, jak vybrat správného poskytovatele pojištění obchodních úvěrů.

Pojistné se počítá na základě obratu Vaší společnosti a sektoru její činnosti, jakož i úrovně požadovaného krytí pro každého zákazníka. Jakmile je však pojistné uhrazeno, Vaše cash flow je zcela zabezpečeno.

Toto konkrétní řešení vám dává jistotu vstoupit na nové trhy a učinit konkurenční nabídky novým zákazníkům a zároveň tím bezpečně chránit Vaše cash flow.