Exportcheck
Check 3 klanten in het buitenland

​ ​
​ ​

Focus op groei en het binnenhalen van nieuwe klanten is een goede eigenschap voor een ondernemer. Als je zakendoet op krediet is het wel fijn om zeker te weten dat jouw klanten de facturen kunnen betalen. Zeker als deze klanten in het buitenland gevestigd zijn.

Een van de maatregelen die je kunt nemen is dat je altijd de kredietwaardigheid checkt van iedere klant, zeker in het buitenland. Dit kan veel leed achteraf besparen. Vul het formulier in en wij sturen de exportcheck naar jouw mailbox.

LET OP! Aanvragen voor de kredietwaardigheidscheck op jouw eigen bedrijf nemen we niet in behandeling.  

 

Hoe ‘verder’ je in het buitenland zaken doet, hoe minder je vaak weet van jouw klanten. Dit maakt het moeilijker om de financiële kracht en gezondheid van jouw handelspartner in te schatten. Iedere keer dat jouw bedrijf een factuur stuurt aan een klant, heb je een kans dat deze niet wordt betaald. Dit kan een negatief effect hebben op jouw  cashflow  en de winstgevendheid van jouw bedrijf.

Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van jouw bedrijf in gevaar komt of zelfs het faillissement van jouw bedrijf betekenen. Helaas kan ook een betrouwbare zakenpartner waar je al jarenlang zaken mee doet in financiële problemen komen. En wat weet je eigenlijk van die nieuwe afnemer overzees? Is die financieel zo stabiel als hij zich voordoet?

Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op je klanten te doen. Zeker als je zakendoet in het buitenland. Uiteindelijk wil je toch graag klanten die jouw facturen betalen.

Er zijn enkele belangrijke financiële KPI's die je regelmatig moet bekijken om de financiële prestaties van jouw klanten te monitoren:

  • Inkomsten/omzet: deze KPI moet positief zijn, maar houd rekening met de noodzaak tot investeringen in geval van zeer snelle groei
  • Nettowinstmarge: hoe hoger, hoe beter
  • Hefboomwerking (nettoschuld/EBITDA): deze moet doorgaans lager zijn dan 3 of 4, maar dit kan afhankelijk van de sector anders zijn
  • Liquiditeit: beschikbare kasmiddelen, geeft informatie over het vermogen van jouw klant om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.
  • Schulden/aandelenratio's: deze kpi analyseer je over langere termijn
  • Werkkpaitaalvereiste (WCR): verschil tussen de kort termijn activa en korte termijn passiva