alternatief-bankgaranties

Allianz Trade Garanties: een prima alternatief voor jouw bankgarantie

Kies voor meer flexibiliteit en een beter werkkapitaal met een garantie van Allianz Trade

Stel, jij produceert machines of schepen of je hebt een bouwbedrijf en je neemt grote bouwprojecten aan. Het gaat meestal om kostbare projecten. Daarom vraag jij aan je klanten of zij een deel vooruit willen betalen. Jouw klant wil ook zeker weten dat jij levert wat er afgesproken is. Vooruitbetalen is mooi, maar er moet natuurlijk wel geleverd worden. Importeurs en exporteurs worden elke dag geconfronteerd met onzekerheid.  Schommelende wisselkoersen, verandering van de vraag van klanten en concurrenten die hun strategieën aanpassen zij zomaar wat voorbeelden.

Het vinden van de juiste methoden om jouw zakenrelaties vertrouwen te geven, wordt steeds belangrijker. Het zekerstellen van betaling en beheer van jouw werkkapitaal staan hoog op de lijst. Dit wordt verwacht door jouw beleggers, jouw klanten en jouw leveranciers. Een garantie kan dan worden gebruikt als zekerheid voor de uitvoering van het werk. 

Veel bedrijven kiezen hun bank als partner voor garanties. Een groot nadeel is dat dit beslag legt op jouw financiële ruimte bij de bank én op jouw werkkapitaal. Het kan je enorme voordelen opleveren om jouw garanties daarom bij een verzekeraar zoals Allianz Trade onder te brengen. 

Met onze garanties krijg je weer meer controle en flexibiliteit op financieel gebied. Een alternatieve Letter of Credit of betalingsgarantie van een verzekeraar kan een meer geschikte oplossing voor jouw bedrijf blijken te zijn:

  • Onze garanties hebben concurrerende tarieven en ondersteunen jouw contractuele verplichtingen, waardoor je jouw bestaande bankgaranties kunt blijven gebruiken.
  • Het belangrijkste is dat onze garantie geen beslag legt op jouw werkkapitaal of jouw bankgaranties. Jouw bank beschouwt onze garanties als een ’tijdelijke verplichting’ in plaats van een schuld aan de bank, waardoor het niet op jouw balans verschijnt.

Veel bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun bank voor financiële ondersteuning en handelsfaciliteiten. Hoewel het een voordeel kan zijn dat je slechts één aanspreekpunt hebt, zijn er ook nadelen:

  • De kosten kunnen hoog zijn en je hebt minder flexibiliteit.
  • Jouw werkkapitaal kan beperkt zijn. De kosten van jouw bank of andere kredietverstrekker kunnen ook hoog zijn, waardoor de verwachte marge onder druk komt te staan.
  • Jouw bank kan voorwaarden stellen voor andere bancaire diensten.
Er zijn allerlei soorten garanties: gericht op (vooruit)betaling, de uitvoering, het onderhoud en de overdracht (douanegarantie).
 
Neem het voorbeeld van het bouwbedrijf. Een uitvoeringsborgtocht of -garantie beschermt de opdrachtgever tegen schade (verliezen) als de aannemer er niet in slaagt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat. De opdrachtgever zal het bedrag dat gedekt is met een garantie ontvangen en kan dit geld gebruiken om het werk af te laten maken door een andere aannemer. Is het werk opgeleverd en worden er gebreken geconstateerd? Ook daarvoor is een garantie aan te gaan.